Oorzaken letselschade

Gebrekkige zaken

Gebrekkige roerende zaken

Letsel door gebrekkige roerende zaken en product aansprakelijkheid: onze letselschade advocaten zijn gespecialiseerd in product aansprakelijkheid en letselschade door roerende zaken. Ons toegewijde team van juristen en letselschade specialisten krijgen dagelijks te maken met allerlei product aansprakelijkheidszaken. Ten aanzien van product aansprakelijkheid.

Wat zijn roerende zaken?

Alles wat u in het dagelijkse leven gebruikt en dat niet direct met de grond verbonden is valt onder de categorie roerende zaken. Dit in tegenstelling tot onroerende zaken waaronder gebouwen en infrastructurele objecten.

 1. Gebrekkige voertuigen: auto, motor, fiets, bus, step, boot, vliegtuig
 2. Apparaten: gereedschappen, witgoed, bruingoed
 3. Uitrusting: werkkleding, sportkleding
 4. Verzorgingsproducten
 5. Meubels
 6. Speelgoed

Als iemand in uw omgeving schade ondervindt door het gebruik van een gebrekkige roerende zaak dan bent u volgens de wet aansprakelijk. We vinden iets gebrekkig als het voorwerp niet voldoet aan de eisen die men eraan onder normale bij normaal gebruik van zou mogen verwachten. Het is aannemelijk dat deze producten niet gevaarlijk zijn voor mensen of goederen.

Als roerende zaken onder invloed van slecht onderhoud of door slijtage en ouderdom stuk gaan of gevaarlijk in gebruik worden dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. Denk bijvoorbeeld aan een schep met een rottende steel. Je bent echter aansprakelijk wanneer iemand anders door dit gebrekkige product een ongeluk krijgt en persoonlijk letsel oploopt.

Adviesaanvraag

Voorbeeld: letselschade door stroomstoot

De kabel van uw boormachine is beschadigd en staat onder stroom. De buurman aan wie u de boormachine heeft uitgeleend krijgt hierdoor een schok en valt van de trap waarbij hij een gecompliceerde beenbreuk oploopt. Het letsel is ontstaan. In dit geval bent u aansprakelijk. Het letsel is namelijk niet ontstaan door een fout in de boormachine maar door slecht onderhoud van de boormachine.

gebrekkige roerende zaken

Voor gebreken die direct het gevolg zijn door het ontwerp of uit de productie van dit voorwerp zijn bijzondere regels van productaansprakelijkheid van toepassing. Onder die omstandigheden bent u als eigenaar en bezitter van het gebrekkige product niet aansprakelijk voor de letselschade die het gevolg is van het gebruik van het product.

 1. Lees hier meer over productaansprakelijkheid
 2. Bekijk hier meer voorbeelden van letselschade veroorzaakt door roerende zaken

Als u de gevolgen ondervindt van persoonlijk letsel door een gebrekkig of kapot product dan zal ons team van letselschadespecialisten u adviseren ten aanzien van de mogelijkheden om te komen tot een goede geschade claim uit hoofde van productaansprakelijkheid.

Waarop kunt u aanspraak maken?

U kunt aanspraak maken op een vergoeding ten aanzien van diverse schadevormen.

Bekijk hier de volledige lijst van gevolgen van letselschade. Bekijk ook de op te voeren schadeposten bij een letselschadeclaim. De totale schadevergoeding bij letsel is opgebouwd uit de volgende deelcomponenten:

 1. Emotionele schade (smartengeld)
 2. Financiële schade
 3. Lichamelijke schade
 4. Materiële schade

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Mijn letselschade zaak dreigde door toedoen van verzekeraar steeds weer vast te lopen. Dankzij de deskundigheid en inzet van HIJINK Advocaten werd een goede afwikkeling bereikt.

  Mw. W. de Waard, Arnhem

  Onze specialisten

  Oscar Hijink

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat