Oorzaken letselschade

Letselschade Verkeersongeval

E-step ongeluk

Het aantal e-steps en andere lichte elektrische voertuigen op de openbare weg in Nederland kent een enorme groei. Lichte elektrische voertuigen zijn onder andere: e-fietsen, e-steps, e-bakfietsen (ook grote bakfietsen voor vervoer van personen of goederen), BSO bus, e-skateboard, monowheel, onewheel, hoverboard en de Segway. In dit artikel beschrijf ik de algemene kenmerken en de veiligheidsrisico’s ten aanzien van de e-step en de overige LEV’s in het algemeen. Bent u slachtoffer van een e-step ongeluk? Lees dan rustig verder en neem contact met ons op.

Kenmerken van een e-step en andere licht elektrische voertuigen

 • Voertuigen die elektrisch worden aangedreven (of innovatiever), maar geen
  verbrandingsmotor
 • Al dan niet een zadel en/of trapondersteuning hebben.
 • Maximumconstructiesnelheid > 6 km/u en ≤ 25 km/h

Mensen kopen vaak onvoorbereid een elektrisch voertuig omdat ze ontzettend handig zijn en leuk om te zien. Slechts weinig mensen weten dat de meeste e-steps helemaal niet zijn toegelaten op de openbare weg en worden daar ook niet over geïnformeerd door de verkopende partij tijdens het aankoopproces. Sommige e-steps zijn wel gekeurd en toegelaten door het RDW en voldoen aan bepaalde eisen qua samenstelling als ook ten aanzien van het gebruik van het voertuig. Varianten op de e-step zoals het elektrische skateboard, een airwheel, een hoverboard of een monowheel mogen absoluut niet de openbare weg op en deel nemen aan het verkeer.

Klik hier voor een link naar alle voertuigen en de betreffende regelgeving!

Als u als bestuurder van een niet toegelaten e-step of ander licht electrisch voertuig betrokken raakt bij een verkeersongeval dan bent u in principe altijd aansprakelijk.

Het besturen van een niet toegelaten e-step op de openbare weg kan door de politie worden bekeurd met een boete in de hoogte van enkele honderden euro’s. Het wordt nog veel schadelijker wanneer u als niet toegelaten bestuurder betrokken raakt bij een verkeersongeval. U rijdt dan feitelijk onverzekerd en bent dus verantwoordelijk voor de alle kosten die het gevolg zijn van het ongeval, op korte en lange termijn. Het Waarborgfonds Motorverkeer zal dan de schade van het slachtoffer vergoeden en vervolgens deze kosten op u proberen te verhalen.

Internationaal is er weinig onderzoek gedaan naar de oorzaken van ongevallen met e-bikes en andere lichte elektrische voertuigen. Dit komt omdat er geen specifiek ongeval registratiesysteem is voor dit type voertuigen en we moeten het doen met de rapportage vanuit de ziekenhuis waar het accent natuurlijk niet ligt op de oorzaken maar op de gevolgen van het letsel.

e-step ongeluk letselschade claimen advocaat

Oorzaken van ongelukken met een e-step

Een belangrijk aspect is de classificatie van het voertuig naar stabiliteit, welke in de huidige literatuur nog sterk onderbelicht is. Deze stabiliteit heeft intrinsiek met het voertuig te maken. De classificatie naar stabiliteit is belangrijk omdat instabiel voertuiggedrag een continue inspanning (regelgedrag) van de bestuurder vraagt. Daarnaast zien wij in de tot op heden bekende ongevalsdata veel enkelvoudige ongevallen, waarbij de stabiliteit van het voertuig duidelijk een rol speelt.

Bij wegvoertuigen zijn er globaal drie soorten stabiliteit te onderscheiden:

 • richting,
 • zijwaarts,
 • voorwaarts.

Een voertuig is richting stabiel als na een kleine verstoring van de stuurrichting het voertuig zichzelf corrigeert en rechtuit blijft rijden. De auto en de fiets zijn veelal richting stabiel, een driewieler of scootmobiel veelal niet. Ook e-steps zijn beperkt richting stabiel door de kleine wielen en het kleine, compacte stuurtje waarbij de handen dicht op de as worden geplaatst.

 1. De relatief hoge snelheid en de wendbaarheid van e-steps maakt de gebruikers en andere verkeersdeelnemers kwetsbaar. Zo moet bijvoorbeeld niet alleen het voertuig goed kunnen remmen, maar moet de remkracht ook opgevangen kunnen worden. Het richting aangeven door middel van een handgebaar is bij een e-step gevaarlijk. Het nalaten van richting aangeven brengt daarbij weer andere gevaren met zich mee.
 2. Het vermoeden bestaat dat de veiligheid van het voertuig maar een kleine rol speelt in de ongevalsoorzaken. Het gevaar ontstaat veelal door de combinatie van het voertuig en de infrastructuur, én de onbekendheid van de berijder met het besturen van de e-step
 3. Problemen in het wegdek

Aansprakelijkheid bij een e-step ongeval?

Omdat elektrische steps mechanisch worden aangedreven vallen ze in de categorie motorvoertuigen en gelden dus de regels voor aansprakelijkheid van motorvoertuigen. Bij een aanrijding tussen een e-step en een voetganger of fietser is de e-step bestuurder onder alle omstandigheden voor minimaal 50 procent van de schade verantwoordelijk. U kunt als slachtoffer de bestuurder dus aansprakelijk stellen. Zelfs als u een verkeersfout heeft gemaakt of het ongeval hebt veroorzaakt. Tenzij sprake is van overmacht zijn slachtoffers jonger dan 40% zelfs 100% verzekerd voor de opgelopen schade. Laat u hierover adviseren door een van onze letselschadespecialisten.

Hersenletsel botsing e-bike en fietser

In Nederland fietsen de meeste mensen zonder helm. Dit heeft tot gevolg dat een simpele botsing tussen een e-step en een fietser tot ernstig en blijvend hersenletsel kan lijden. In dat geval heeft dat levenslang consequenties voor het slachtoffer. Het kan gevolgen hebben voor de verstandelijke vermogens van het slachtoffer, de mogelijkheid tot communicatie en de gemoedstoestand. Het kan zelfs zo zijn dat de persoon nooit meer zijn of haar werk kan hervatten.

Slachtoffers van traumatische hersenletsel hebben veel medische zorg en behandelingen nodig. Alleen het dragen van een helm wil overigens niet zeggen dat er geen hersenletsel kan worden opgelopen.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Mogelijk ook interessant

  1. schadevergoeding
  2. gratis advies
  3. verkeersongeval

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat