Oorzaken letselschade

Ondeugdelijke producten

Letselschade als gevolg van defecte / ondeugdelijke producten: Wij gaan ervan uit dat de producten die wij kopen geschikt zijn voor de toepassing waarvoor ze ontworpen zijn en dat ze veilig zijn en in een goede staat verkeren. Helaas is dit niet altijd het geval. Elk defect product kan letselschade of persoonlijk letsel veroorzaken en als dat gebeurt kunt u een claim indienen bij de verkoper of de producent. Als de producent gevestigd is buiten de EU dan kunt u de groothandel / importeur aansprakelijk stellen.

Heeft u letsel of ziekte opgelopen als gevolg van een defect product? Neem altijd eerst contact op met een letselschadespecialist via 0800 44 55 000

Productaansprakelijkheid is een begrip uit het aansprakelijkheidsrecht. Het gaat over de aansprakelijkheid die een producent oploopt indien er schade wordt veroorzaakt door een gebrek in zijn product.

Onder deze wet uit 1985  is een producent aansprakelijk voor letsel veroorzaakt door een defect product. Als bewezen kan worden dat de veiligheid van het product minder is redelijkerwijs verwacht mag worden kunt een een claim indienen. het is dan niet noodzakelijk om nalatigheid te bewijzen. Als u diegene bent die het product gekocht heeft en door het gebruik letsel heeft opgelopen door een ondeugdelijke product dan kunt u de verkopende partij of de producent aansprakelijk stellen uit hoofde van contractbreuk omdat aan u een product is verkocht van een onvoldoende goede kwaliteit.

Advies van een letselschade claim specialist

Het is zeer belangrijk om snel juridisch advies in te winnen als u denkt dat u letsel heeft opgelopen door het gebruik van een defect product. U zult natuurlijk uw onvrede willen uiten bij de verkopende partij en wellicht zult u zelfs het defecte product overhandigen om er achter te komen dat u het enige bewijs uit handen heeft gegeven.

Neem dus altijd contact op met Letselschadeadvocaat.nl; bel gratis en vrijblijvend 0800 44 55 000 of stuur ons een e-mail. Binnen 1 uur heeft u antwoord.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Wij zijn er voor u. Ook als u denkt dat het niets voorstelt, neem gewoon even contact met ons op. Samen kunnen we het snel beoordelen. Wij staan u graag bij met advies. Wij komen graag bij u thuis, op het werk of egaal waar u dat wilt.

  letselschade door ondeugdelijk product

  Veel voorkomende vragen ondeugdelijke producten

  Kan ik iemand aansprakelijk stellen voor een defect product?
  U kunt altijd proberen iemand aansprakelijk te stellen waaronder de producten, de verkoper of de importeur als het defect de oorzaak is van uw letselschade. Dit wil echter niet altijd zeggen dat dit ook tot een compensatie leidt. Daarvoor moeten een aantal zaken worden aangetoond.

  Wat moet u bewijzen?
  U moet als slachtoffer van de schade de volgende 3 punten bewijsvoering overhandigen:

  1. het defect of gebrek in het product;
  2. de letselschade;
  3. het oorzakelijk verband tussen punt 1 en punt 2

  We spreken van een oorzakelijk verband als de schade niet veroorzaakt zou zijn bij het gebruik van dit product zonder het defect.

  Wie kunt u aansprakelijk stellen?
  De aansprakelijk is van toepassing op de verkoper of fabrikant die verantwoordelijk is voor het in de markt brengen van gebrekkige producten. De verantwoordelijkheid voor defecten is toe te kennen aan alle verkopende partijen in de distributieketen.

  Wat is de meest voorkomende oorzaak van een productaansprakelijkheidsclaim?
  De meest voorkomende basis voor een productaansprakelijkheidsclaim is gebaseerd op een slecht productontwerp. Een letselschadezaak gebaseerd op een gebrekkig ontwerp heeft meestal als oorzaak dat het product vanuit de basis al gevaarlijk is in gebruik. Fouten tijdens het productieproces zelf komen minder vaak voor.

  Kan ik compensatie vragen voor nadelige gevolgen van gebrekkige producten?
  Als u zelf het slachtoffer bent van defecte producten of als uw bezittingen schade hebben opgelopen dan kunt u compensatie eisen.

  Wanneer spreken we van een gebrekkig product?
  Een gebrekkig product is een product met een kwetsbaarheid ontstaan tijdens de productie of met als oorzaak een overal probleem in het ontwerp. Ook het niet beschikbaar zijn van goede handleiding en waarschuwingen kunnen tot een claim leiden. Een product is gebrekkig als het onredelijk groot risico voor de gebruiker of bezitter van het product met zich meebrengt.

  Wie is de producent?
  De producent kan de fabrikant van het eindproduct zijn, of de fabrikant van een onderdeel ervan of van de grondstof, of eenieder die zich als fabrikant of producent aandient door zijn naam, merk of een ander herkenningsteken aan te brengen op het product. Op die manier zijn er dus behoorlijk veel mogelijkheden om letselschade als gevolg van een defect product te claimen.

  Soms kan ook de leverancier gelijkgesteld worden met de producent. Als die het product invoert op Europees grondgebied en de identiteit van de eigenlijke producent niet kan worden vastgesteld. De leverancier kan ontsnappen aan deze aansprakelijkheid indien hij binnen een redelijke termijn de identiteit van de producent meedeelt aan het slachtoffer.

  Indien meerdere personen aansprakelijk zijn voor dezelfde schade, dan is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk tot het betalen van de gehele schadevergoeding. Daarna heeft de betaler wel een regresvordering (?) op de anderen personen, rekening houdend met ieders aandeel in de schade.

  Wat is een gebrek?
  Een product is gebrekkig wanneer het product niet de veiligheid biedt die men er normaal gezien van had kunnen verwachten. Daarbij worden alle omstandigheden meegerekend, zijnde:

  1. de presentatie van het product;
  2. het normaal of redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van het product;
  3. het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

  Een product is niet gebrekkig, indien nadien een beter product in het verkeer wordt gebracht. Het is dus niet vereist dat de producent een fout begaat. Men spreekt zo van foutloze aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid of risicoaansprakelijkheid. Of de producent schuldig was of niet, speelt geen rol.

  Een voorbeeld van letselschade als gevolg van een defect product

  Laura kocht een vaas via een online webwinkel. Omdat het glas van een slechte kwaliteit was brak hij heel snel in gruzelementen bij het verplaatsen van de vaas. Als gevolg van diepe snijwonden en de daarop volgende operaties aan de zenuwen in haar polsen heeft zij daar tot op de dag van vandaag nog last van. Onze experts hebben vastgesteld dat het glas te dun was voor een vaas van die omvang waarna met succes een claim is ingediend.

  Vrijblijvend advies nodig?

  Met succes vorderen wij jaarlijks 10-tallen schadeclaims waarbij onze cliënten aanzienlijk gecompenseerd.

   Uw naam

   Uw e-mailadres

   Telefoonnummer

   Onderwerp

   Uw bericht

   Het was voor mij een bijzondere prettige ervaring dat men de nasleep van het ongeval van mij overnam en behartigde. De vakmensen van Hijink Advocaten hebben dit voor mij op een uitstekende wijze gedaan in  de moeilijke tijd na het ongeval. Het gaf me de rust om me volledig te concentreren op m’n herstel en me niet druk te maken over (vervelende) nasleepzaken! Tactvol en deskundig was de benadering, aan alles werd gedacht. Het heeft zeker bijgedragen aan een snel herstel. Na anderhalf jaar weer een ongeval; ook dit werd snel en vakkundig behartigd. Ik vond dit erg bijzonder; een ongekende hulp en nog gratis ook !! Ten slotte; Ik zal Hijink Advocaten aan anderen aanbevelen om hun belangen te laten behartigen. In goede gezondheid.

   dhr. Wim Heurneman, Doetinchem

   Onze specialisten

   Oscar Hijink

   Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

   Bereken het hier

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
   Letselschade advocaat