Bewijs Waarborgfonds Motorverkeer bij eenzijdig ongeval

Bewijs Waarborgfonds Motorverkeer bij eenzijdig ongeval: Een bestuurder van een quad raakt gewond bij een eenzijdig ongeval. De bestuurder beweert dat hij moest uitwijken voor een plotseling remmende bestelbus met aanhangwagen. Na het ongeval rijdt de bestelbus door en de bestuurder blijft onbekend. De quad rijder vraagt daarom een vergoeding aan het Waarborgfonds Motorverkeer. De vordering wordt afgewezen, omdat uit het bewijs niet blijkt dat de bestelbus bestuurder het ongeval veroorzaakte.

Het Waarborgfonds Motorverkeer betaalt schade die onbekende en onverzekerde bestuurders van een motorvoertuig veroorzaken. Voor een succesvolle schadeclaim moet de aansprakelijkheid van de, in dit geval, onbekende bestuurder worden aangetoond. De verklaring van het slachtoffer alleen is hiervoor onvoldoende. Alleen als de verklaring van de eisende partij onderbouwd wordt met ander bewijs kan deze dienen ter onderbouwing van een schadeclaim.

Eenzijdig quad ongeval na uitwijken voor plotseling remmende bestuurder

De quad bestuurder stelt dat de bestelbus met aanhangwagen voor hem reed. Toen de aanhangwagen begon te stuiteren, remde de bestuurder plotseling hard. De bestuurder van de quad is, naar eigen zeggen, uitgeweken voor de bestelbus en daarbij van de weg geraakt. De quad bestuurder liep bij het ongeval onder andere hand letsel op en vindt dat de bestuurder van de bestelbus aansprakelijk is voor zijn letselschade.

Bewijs Waarborgfonds Motorverkeer bij eenzijdig ongeval, Rechtbank Limburg 14 december 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10344

Vaststellen aansprakelijkheid quadongeval

Het Waarborgfonds vergoedt schade waarvoor een bestuurder van een motorvoertuig aansprakelijk is, maar de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is. Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid kijken we naar de verkeersregels. In dit geval gaat het om de vraag of de onbekende bestuurder van de bestelbus het eenzijdige ongeval van de quadrijder veroorzaakte door plotseling te remmen.

Bewijswaarde verklaring slachtoffer

Een partij in een letselschadezaak mag bij de rechter zelf een verklaring afleggen. De wet bepaalt dat de verklaring van een partijgetuige alleen bewijs oplevert als aanvullend bewijs de verklaring onderbouwt. Een schadeclaim is daarom niet mogelijk als het bewijs alleen bestaat uit een verklaring van een van de partijen:

‘[oorspronkelijke eisende partij, gedaagde partij in verzet] heeft verklaard dat hij moest uitwijken omdat de bestelbus plotseling remde. Omdat [oorspronkelijke eisende partij, gedaagde partij in verzet] partij is in deze procedure en de bewijslast van zijn stelling op hem rust, is hij partijgetuige in de zin van artikel 189 jo. artikel 164 Rv. Dat betekent dat het bewijs niet enkel kan worden geleverd door een getuigenverklaring van [oorspronkelijke eisende partij, gedaagde partij in verzet] . In artikel 164 lid 2 Rv ligt immers besloten dat de verklaring van een partijgetuige over door haar te bewijzen feiten geen bewijs in haar voordeel kan opleveren, als geen aanvullende bewijzen voorhanden zijn die zodanig sterk zijn en zodanig essentiële punten betreffen dat zij de verklaring van de partijgetuige geloofwaardig maken (HR 31 maart 1995, NJ 1997/592 (Taams / Boudeling).’

Is er aanvullend bewijs?

De rechter beoordeelt het overige bewijs om te beoordelen of er aanvullend bewijs is voor de verklaring van de quadrijder. De rechter heeft een aantal andere getuigen van het ongeval gehoord. Uit de verklaringen van de verschillende getuigen blijkt niet dat de bus plotseling remde of tot stilstand kwam. De verklaringen onderbouwen dus niet de stelling dat de quad plotseling moest uitwijken:

‘[oorspronkelijke eisende partij, gedaagde partij in verzet] is de enige die heeft verklaard dat de bestuurder van de bestelbus heeft geremd en zelfs tot stilstand is gekomen. Deze verklaring wordt niet ondersteund door de andere getuigen. Immers, getuige [getuige 1] heeft ten overstaan van de rechter-commissaris verklaard dat de bestelbus met normale snelheid reed en dat de aanhangwagen met de bestelbus mee reed. Volgens de getuigenverklaring zoals opgenomen in het proces-verbaal van de politie weet getuige [getuige 1] niet of de bestuurder van de bestelbus heeft geremd. Getuige [getuige 2] heeft tijdens de voorlopige getuigenverhoren verklaard dat zij heeft gezien dat de aanhangwagen tegen de vluchtheuvel aan reed en begon te slingeren, maar zij weet niet of de bus heeft stilgestaan. In de overige door [oorspronkelijke eisende partij, gedaagde partij in verzet] overgelegde stukken ziet de rechtbank evenmin aanknopingspunten waaruit het gelijk van [oorspronkelijke eisende partij, gedaagde partij in verzet] kan worden afgeleid.’

Eigen schuld bij quad ongeval

In deze zaak wijst de rechter de aansprakelijkheid af. Ook als de bestuurder bewijs leverde dat de bestelbus hard remde, was er waarschijnlijk sprake van een hoge mate van eigen schuld. Dit betekent dat het slachtoffer zelf een aandeel heeft in het ontstaan van de schade en daarom een deel van de eigen schade draagt. Plotseling en zonder verkeersnoodzaak remmen is een grondslag voor aansprakelijkheid, maar hiertegenover staat (bijna) altijd onvoldoende afstand houden en niet op tijd kunnen stoppen om een achter aanrijding te voorkomen. Ook als was gebleken dat de bestelbus hard remde, had het slachtoffer waarschijnlijk geen volledige schadevergoeding gekregen.

Kosteloos uw schade laten afhandelen

Het inschakelen van een advocaat of jurist om uw schade af te handelen, is meestal helemaal gratis. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Limburg 14 december 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10344

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat