Smartengeld berekenen? Op basis van de berichten in de media of verhalen van derden wordt er bij de hoogte van het smartengeld vaak gedacht aan bedragen met veel nullen. Echter, in de praktijk zijn de toegekende bedragen in Nederland gematigd. Uitgekeerde bedragen kunnen sterk verschillen afhankelijk van de aard en de ernst van de verwondingen en de persoonlijke situatie.

De hoogte van het smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald op basis van vergelijkbare letsels en situaties. Dit wordt gebaseerd op de vele rechterlijke uitspraken. Het smartengeld berekenen is bij uitstek iets waar een letselschade advocaat u in kan bijstaan.

Bij de bepaling van de hoogte staat voorop dat met alle met alle omstandigheden rekening moet worden gehouden. Het bepalen van de hoogte van de smartengeldvergoeding is dus maatwerk en werk voor specialisten. Veel van de gehanteerde formules op basis van blijvende invaliditeit bieden over het algemeen weinig houvast.

Welke factoren beïnvloeden de hoogte van het smartengeld?

Enkele factoren die van invloed zijn op de hoogte van het smartengeld zijn:

 1. de aard en de ernst van het letsel (meest bepalende factor)
 2. restverschijnselen en toekomstige achteruitgang
 3. de leeftijd en geslacht van het slachtoffer
 4. gemiste maatschappelijke (carrière)kansen
 5. invloed op werk, studie, relaties, vrijetijdsbesteding, hobby’s en sporten
 6. mate van arbeidsongeschiktheid
 7. (blijvende) afhankelijkheid van anderen
 8. mate van blijvende (medisch vastgestelde) invaliditeit
  diverse sociale factoren
 9. invloed op werk, studie, relaties, vrijetijdsbesteding
 10. de mate waarin men zich van zijn toestand bewust is
 11. vertraging bij de afwikkeling van de schade/wettelijke rente
Letselschade advocaat breda berekent de hoogte van het smartengeld
Uw letselschade advocaat berekent de hoogte van het smartengeld

In Nederland zijn de bedragen meestal laag in vergelijking met veel andere landen. Het hoogste bedrag dat is toegekend voor 1991 was €136.000 aan iemand die door een medische fout met het HIV-virus was besmet.

Inmiddels is de hoogste smartgeldvergoeding ooit uitgekeerd niet minder dan € 150.000. Het niveau is al jaren behoorlijk constant. Toch wordt de laatste jaren wel een voorzichtige verhoging waargenomen. Dit ligt in lijn met de trend zoals wij die zien in de ons omringende landen.

Heeft u recht op smartengeld?

Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld en wilt u dat onze letselschade advocaten uw smartengeld berekenen? Neem dan gratis én vrijblijvend contact met ons op. Wij werken landelijk. Bel gratis 0800 44 55 000. Of maak gebruik van dit formulier.

  Uw naam
  Uw e-mailadres
  Telefoonnummer
  Onderwerp
  Uw bericht