Gevolgen letselschade

Financiele schade

Studievertraging

Op de zelfde manier zoals het verlies van inkomen compensabel is een letselschade zaak zo is ook het vertraagd instromen op de arbeidsmarkt door een studievertraging met succes te verhalen volgens de wet. Ik zal dit proberen uit te leggen aan de hand van de volgende casus ‘studievertraging door letselschade’. 

In deze casus is de persoon in 2009 het slachtoffer geworden van een botsing waarbij de aansprakelijkheid is erkend. Als gevolg van het opgelopen letsel heeft het slachtoffer de opleiding parttime voltooid aan de universiteit. Dien ten gevolge is het behalen van het diploma en de te verwachten toetreding tot de arbeidsmarkt met 2 jaar vertraagd en daarop volgend is ook een schadevergoeding toegekend ter hoogte van 2 jaar inkomen uit arbeid.

studievertraging door letselschade

Samenvatting van argumenten en verweer

De directeur van de middelbare school van het slachtoffer heeft getuigd dat het slachtoffer een goede en zeer betrokken student was gedurende de middelbare school periode en ze kwam in aanmerking voor plaatsing op alle vervolgopleidingen. Hij gaaf aan dat hij geen enkele reden zag waarom het slachtoffer zich niet full time zou kunnen inzetten tijdens een vervolgopleiding aan een universiteit. Tijdens de periodes voor het ongeluk haalde het slachtoffer bovengemiddelde cijfers. Na het ongeluk zakten haar cijfers naar minder dan gemiddeld. Gedurende de hele studietijd heeft het slachtoffer geprobeerd om bijscholing te volgen en aanvullende cursussen te volgen maar dit verliep zeer moeizaam. Ook heeft ze meerdere malen geprobeerd om de cijfers te verbeteren. Uiteindelijk is ze geslaagd met bovengemiddelde cijfers. Het volgen van aanvullende lessen en het verbeteren van cijfers heeft in totaal geleid tot een vertraging van 1 jaar en 7 maanden.

Het slachtoffer is van plan te gaan werken in de gezondheidszorg. De arbeidsmarktspecialist bepaalt dat een jaarlijks salaris van 32.000 euro realistisch is.

De verdedigende partij probeert aan te tonen dat het slachtoffer ook in de zomer lessen had kunnen volgen en zo tijd had kunnen besparen. Het slachtoffer geeft aan ze tijdens de zomer heeft gewerkt en dat het tijdelijk niet studeren noodzakelijk was om te herstellen. Daarnaast geeft het slachtoffer aan dat de claim verder zou zijn gestegen als zij tijdens de zomer niet had kunnen werken omdat er dan ook sprake was van verlies van inkomen.

Heeft u studievertraging door letselschade opgelopen?

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  HIJINK Advocaten BV

  Vestiging Arnhem
  Onderlangs 1
  6812 CE Arnhem

  (026) 442 39 13

  Vestiging Nijmegen
  Kerkenbos 1021
  6546 BB Nijmegen

  (024) 388 66 80

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat