Gevolgen letselschade

Materiele schade

Wat is het verschil tussen immateriële en materiële schade? Ik zal het kort en bondig toe lichten met verwijzingen naar meer informatie.

Materiële schade

Materiële schade is schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. U kunt daarbij denken aan:

  1. de kosten van medische behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed;
  2. kosten die zijn gemaakt ten behoeve van ziekenhuisbezoek;
  3. kosten die voortvloeien uit beschadigde zaken als een kapot voertuig en beschadigde kleding;
  4. kosten die u moet maken voor het uitbesteden van onderhoudsklussen of een huishoudelijke hulp;
  5. gederfde inkomsten;
  6. schade die een gevolg is van studievertraging.

Immateriële schade

Letselschadeslachtoffers hebben ook recht op een vergoeding van immateriële schade. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor geestelijk pijn en leed en gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen van het letsel voor het leven van het slachtoffer.

Onze specialisten

Oscar Hijink
Mark Visser
Marit Herngreen
Ela Timmermans
Rianne Bockhoven
Eelco Driessen

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat