Gevolgen letselschade

Financiele schade

Reiskosten

Reiskostenvergoeding letselschade: als u of iemand in uw directe omgeving slachtoffer is geworden van letselschade dan gaat dit vaak gepaard met een herstelperiode. In veel gevallen kan dit soepel verlopen binnen de dagelijkse loop der zaken zonder dat het een grote invloed heeft. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het slachtoffer moet worden opgenomen in het ziekenhuis of soms, voor verder herstel, gedurende een langere tijd in een revalidatiecentrum moet worden opgenomen.

Dan is het goed om te weten dat de reiskosten die naasten maken bij het bezoeken van het slachtoffer gedeeltelijk kunnen worden vergoed. Ook de kosten die het slachtoffer moet maken bij het bezoeken van medische specialisten en andere dienstverleners worden gedeeltelijk vergoed.

“Mijn broer heeft door een verkeersongeluk ernstig hersenletsel opgelopen en is hiervoor opgenomen in het ziekenhuis. Ik moest dagelijks bijna 200 km rijden om bij hem te kunnen zijn. De juristen van Letselschadeadvocaat.nl hebben mij geholpen bij het verhalen van deze kosten”.

Reiskostenvergoeding letselschade: Richtlijn Kilometervergoeding

Het aanspraak maken op een reiskostenvergoeding letselschade uit hoofde van de richtlijn kilometervergoeding is werk voor juristen. Het is belangrijk om deze aanvraag op een deskundige manier op te stellen. Bel ons voor een afspraak via: 0800 44 55 000 of stuur ons een bericht via onderstaand formulier.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Reiskostenvergoeding letselschade en Richtlijn kilometervergoeding

  Reiskosten in verband met letselschade komen voor vergoeding in aanmerking. De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding geeft een normbedrag per kilometer. Onze juristen volgen de definitie van Letselschade Richtlijn kilometervergoeding. Deze richtlijn is, in combinatie met de richtlijn ziekenhuisdaggeldvergoeding, ingegaan op 25 februari 1999. In het najaar van 2008 zijn de kilometervergoeding en de ziekenhuisdaggeldvergoeding van elkaar losgemaakt. De ziekenhuisdaggeldvergoeding is per 1 januari 2009 uitgebreid met een vergoeding voor een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening. Per januari 2016 is de richtlijn niet gewijzigd.

  Onder de richtlijn vallen:

  1. Reiskosten van gezinsleden en naaste familieleden voor het bezoeken van het slachtoffer in het ziekenhuis en bij tijdelijk verblijf in een revalidatiecentrum.
  2. Reiskosten van het slachtoffer voor bezoeken aan artsen, fysiotherapeuten en andere beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de medische behandeling, alsmede voor bezoeken aan een Bureau Slachtofferhulp en andere belangenbehartigers.

  Onder de normering van de kilometervergoeding vallen:

  • Personenauto
   De vergoeding voor het reizen met een personenauto is €0,26 voor de eerste 2.000 km (per jaar per claimgerechtigde). Als jaar geldt het jaar na de schadedatum. De Letselschade Raad adviseert de vergoeding concreet vast te stellen als het aantal jaarlijkse kilometers de 2000 overstijgt. Dat kan bijvoorbeeld op basis van ANWB-tabellen waarbij zowel vaste als variabele kosten zijn opgenomen in de calculatie.
  • Openbaar vervoer
   Als er gebruik wordt gemaakt van het OV dan worden de werkelijke gemaakte kosten vergoed.
  • Taxi
   Eventuele taxikosten worden vergoed als het openbaar of eigen vervoer geen passende manier van reizen is. Denk dan aan onmogelijkheid door een medische beperking of het niet beschikbaar zijn van eigen vervoer of openbaar vervoer.

  reiskostenvergoeding letselschade kilometervergoeding

   Volledige naam

   E-mailadres

   Telefoonnummer

   Wellicht ook interessant:

   1. Studievertraging
   2. Materiële schade
   3. Whiplash

   Onze specialisten

   Oscar Hijink
   Mark Visser
   Marit Herngreen
   Ela Timmermans
   Rianne Bockhoven
   Eelco Driessen

   Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

   Bereken het hier

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
   Letselschade advocaat