letselschade woon-werkverkeer
Arbeidsongeval woon werkverkeer

Er is geen overeenstemming of forensische verkeersongelukken – in essentie ongevallen ontstaan tijdens woon- en werkverkeer – ook tot arbeidsongevallen gerekend moet worden. De ESAW methode sluit deze ongelukken uit. De ILO rekent ze wel onder de verantwoordelijkheid met betrekking tot gezondheid en veiligheid op werk hoewel ze wel in een andere categorie worden ingedeeld. Sommige landen waaronder Griekenland, maken geen onderscheid met woon-werkverkeer en ander werkgerelateerde ongelukken. In dit artikel beschrijven wij de aanpak ten aanzien van letselschade woon-werkverkeer.

Letselschade woon-werkverkeer

Hiermee bedoelen wij verkeersongevallen die zijn ontstaan onderweg naar de werkplek vanuit huis. Denk bijvoorbeeld aan de secretaresse die een ongeluk krijgt terwijl ze onderweg is naar haar kantoor. De werkgevers aansprakelijkheid voor woon- werkverkeer is minder eenduidig dan aansprakelijkheid voor ongelukken tijdens werk- werkverkeer.

Wanneer is valt woon-werkverkeer wel onder de aansprakelijkheid van de werkgever?

  1. Als collega’s carpoolen en de chauffeur veroorzaakt een ongeluk onderweg naar bijvoorbeeld een bouwproject. De medereizigers kunnen de schade in ieder geval verhalen op de WA-verzekering van de chauffeur waardoor deze dan zelf met de schade blijft zitten. Dit vond de rechter niet redelijk.
  2. Een andere uitzondering is wanneer je onderweg vanuit of naar huis iets moet afleveren in naam van je werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan post naar het postkantoor brengen of een pakketje afleveren of ophalen bij een klant of leverancier.

Op een lijn met de werkzaamheden

De Hoge Raad heeft op 19 december 2008 (LJN: BG7775) besloten dat de werkgever in beginsel niet aansprakelijk is tegenover de werknemer (o.g.v. art. 7:658 BW: werkgeversaansprakelijkheid) voor schade die ontstaan is door een ongeval tijdens woon-werkverkeer, omdat dit zich in de privésfeer bevindt. Dit is hij ook niet op voet van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap).

Er moet altijd sprake zijn van een bijzondere omstandigheid waardoor het woon- werkverkeer op één lijn gesteld kan worden met het uitvoeren van de werkzaamheden. In het voorbeeld zoals vermeld in de vorige alinea van dit artikel kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van de werknemer.

Denkt u dat u voor een schadevergoeding in aanmerking komt? Neem dan even contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend overleg. Bel gratis 0800 44 55 000 of stuur ons een bericht via dit formulier.

    Heeft het ongeval minder dan 3 jaar geleden plaats gevonden?
    Heeft u het ongeval veroorzaakt?
    Heeft u medische zorg gekregen?
    Aan welke lichaamsdelen heeft u letsel?