Gevolgen letselschade

Financiele schade

Verlies aan verdienvermogen

Hoe toont u verlies van verdienvermogen aan? Hoewel verlies aan verdienvermogen enerzijds over geleden verliezen in het verleden gaan kan het ook betrekking hebben op nog te leiden verliezen in de toekomst. Het eerste wat we moeten aantonen is dat een bepaald aspect van het lichamelijke of geestelijke letsel invloed heeft op uw verdienvermogen.

Er zijn diverse factoren die wij meenemen bij het bepalen van verlies van inkomen waaronder:

 1. weerstand (zwakte ontstaan als gevolg van het letsel);
 2. de mogelijkheid om te werken met pijn;
 3. resterende efficiency.

In veel gevallen kunnen we op basis van verloren inkomen uit het verleden een redelijk goed beeld krijgen van toekomstig te verliezen inkomen.

Maak gebruik van specialisten bij het bepalen van toekomstig verdienvermogen

verlies aan verdienvermogen bepalen letselschade slachtoffer advocaat

Het bewijzen van dit element van schade is gecompliceerd en vereist samenwerking tussen een medische arts, het arbeidsdeskundige en een financieel specialist. De medische arts is nodig om de medische beperkingen te beschrijven en de mate waarin hij verwacht dat deze zullen blijven bestaan in de toekomst. De arbeidsdeskundige gaat vervolgens op basis van deze inschatting in combinatie met arbeidskundige testen voorspellen wat de hoogst haalbare betaalde tewerkstelling kan zien voor het slachtoffer en de financieel specialist zal een inschatting maken van het verwachte salaris in deze bedrijfstak onder de voorwaarden dat je dit werk zonder letsel zou kunnen uitvoeren. Tot slot zal de financieel specialist ene berekening maken van toekomstig niet verkregen inkomen tegen de huidige marktwaarde op basis waarvan met redelijke zekerheid een inschatting gemaakt kan worden van de geldelijke waarde van toekomstige verliezen.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Schakel altijd de hulp in van een letselschadespecialist

  Natuurlijk eerst de zorg voor uw lichaam maar toch wel direct daarna neemt u of uw naaste contact op met een letselschadespecialist.

  Verlies aan verdienvermogen of toekomstige inkomsten is het verschil tussen dat wat het slachtoffer vermoedelijk had verdient ware hij niet het slachtoffer geworden van levensveranderend letsel. Denk daarbij aan hersenschade, verlamming waardoor hij of zij niet terug kan in de oude functie. Verlies van verdienvermogen omvat alle toekomstige functies en promoties die het slachtoffer had kunnen maken gedurende zijn leven. Dien ten gevolgen kan de vergoeding in de miljoenen lopen afhankelijk van de functie en levensverwachting van het slachtoffer. Dit kunnen we claimen via bemiddeling of in de vorm van een rechtszaak.

  Toekomstige verliezen berekenen

  De letselschadeadvocaat of specialist die moet komen met een redelijke waardering van verlies van verdienvermogen te eisen bij diegene die aansprakelijk wordt gesteld. Het is, wanneer er geen onderlinge regeling wordt getroffen aan de rechter om tot een definitief oordeel en een bedrag te komen.

  Het uitdrukken in euro’s van het verloren verdienvermogen van een slachtoffer is niet eenvoudig. Vaak schakelen we de hulp in van experts, financiële documenten, inschattingen en prognoses en andere factoren die van invloed zijn op het toekomstige verdienvermogen van het slachtoffer. Het is aan de advocaat van het slachtoffer om te streven naar een maximale realistische vergoeding. De betrokken partijen kunnen zich baseren op het werkverleden van het slachtoffer, zijn of haar vaardigheden, opleiding, talenten, certificaten en ervaring bij het bepalen van de hoogte van het verdienvermogen. Dit in combinatie met het oordeel van een medisch expert.

  Claim verlies aan verdienvermogen

  Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een uitgebreid team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

   Volledige naam

   E-mailadres

   Telefoonnummer

   In 2002 liep mijn 2- jarige dochter, Sarah, ernstig hersenletsel op door een auto-ongeval met als gevolg dat ze de rest van haar leven afhankelijk van begeleiding zal zijn. Het waren en zijn moeilijke tijden met als lichtpunt dat mijn en Sarah’s financiële belangen behartigt worden door Oscar Hijink en zijn team van Hijink Letselschade Advocaten. De warme menselijke benadering, de zorgvuldigheid en deskundigheid, de steun en betrokkenheid met ons gezin, het heeft er allemaal aan bij gedragen dat wij financieel niet kopje onder zijn gegaan en dat Sarah voor de rest van haar leven financieel geen zorgen heeft. Dit draagt er mede aan bij dat zij ondanks haar blijvende beperkingen een goed toekomstperspectief heeft.

   dhr. J. Pluijmaekers, Houten

   Onze specialisten

   Oscar Hijink
   Mark Visser
   Marit Herngreen
   Ela Timmermans
   Rianne Bockhoven
   Eelco Driessen

   Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

   Bereken het hier

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
   Letselschade advocaat