Gevolgen letselschade

Financiele schade

Inkomensderving

Verlies van inkomen (inkomensderving), hoe kunt u dat bewijzen? Als u slachtoffer bent van letsel als het gevolg van nalatigheid of onverantwoord gedrag van een ander dan is de kans groot dat u het verloren inkomen kunt verhalen.

Het verlies van inkomen of het verlies van verdienvermogen zijn twee vormen van schade in een zaak van persoonlijk letsel. De bewijsvoering kan soms lastig en het aantonen van verminderd verdienvermogen is zo waar nog moeilijker. Echter, met de hulp van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat die bezit over de ervaring, opleiding en expertise is de kans op succes veel groter omdat die in staat is om het bewijs aan te voeren in de ondersteuning van uw claim.

Verlies van inkomen of verlies van verdienvermogen?

Verlies van inkomen is niet het zelfde als verlies van verdienvermogen. Verlies van inkomen houdt precies dat in wat het zegt, verlies van feitelijk actueel inkomen. Verlies van verdienvermogen daar en tegen gaat over het inkomen dat je in de toekomst zou hebben kunnen verdienen als u niet slachtoffer zou zijn geweest van het ongeval. Het lijkt wellicht een subtiel verschil maar dat is het absoluut niet; het is juridisch gezien een totaal ander concept. Het aantonen van verlies van inkomen is in de regel goed te doen maar dat wil niet zeggen dat je daarmee ook een claim kunt indienen voor verlies van verdienvermogen. Echter, het is verstandig om beide claims in te dienen zodat je niet onbedoeld je herstel beperkt door de verkeerde schade te eisen.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  verlies van inkomen hoogte inkomensderving berekenen

  Hoe toont u inkomensderving aan?

  Verlies van inkomen heeft in de regel betrekking op verliezen uit het verleden tot aan de datum van de rechtszaak of de regeling. Specifiek gezien wordt verloren inkomen of verloren salaris bepaald door de geldelijke vergoeding die u krijgt voor het verrichten van werk. Bewijsvoering is in de regel eenvoudig aan te leveren in de vorm van salarisafschriften. Daarnaast moet je in samenwerking met uw werkgever kunnen aantonen hoeveel dagen u niet heeft kunnen werken als gevolg van de letselschade.

  U kunt natuurlijk ook aanspraak maken op verloren compensaties waaronder aanvullende financiële voordelen die verbonden zijn aan uw rol als werknemer. Denk bijvoorbeeld aan kortingen als gevolg van het opnemen van ziekteverlof, vakantiedagen, bonussen of andere voordelen. Overleg dit met u letselschadeadvocaat.

   Volledige naam

   E-mailadres

   Telefoonnummer

   Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

   Bekijk ook eens:

   Onze specialisten

   Oscar Hijink
   Mark Visser
   Marit Herngreen
   Ela Timmermans
   Rianne Bockhoven
   Eelco Driessen

   Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

   Bereken het hier

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
   Letselschade advocaat