Gevolgen letselschade

Lichamelijk letsel

Letsel aan been en voet

Letsel aan been of voet kan een serieuze impact hebben op de manier waarop uw in het dagelijkse taken vervult, hoe u omgaat met andere mensen waaronder het ondersteunen van kinderen en andere familieleden. Ook kan het leiden tot uitval als werknemer of tijdens het werk. In dit artikel beschrijf ik het onderwerp ‘letsel aan been of voet’.

Serieus letsel aan benen of voeten kan levenslang gevolgen hebben en dus doen wij er alles aan om een maximale vergoeding te verhalen op de verantwoordelijke partij en of diens verzekeraar.

Ik wil hulp

Oorzaken van letsel aan been en voet

Letsel aan kunnen ontstaan door verschillende oorzaken en een goede diagnose is belangrijk bij het bepalen van de te eisen vergoeding.

De allerbelangrijkste factor bij letselschade claims is de mate waarin het letsel lijdt tot langdurige pijn of beperking. Hoe groot de pijn is kan extreem verschillen van persoon tot persoon en is natuurlijk ook afhankelijk van het type letsel. Daarom werken wij samen met u en medische experts om de omstandigheden en consequenties goed helder te krijgen en inzicht in de gevolgen. Op basis van deze informatie kunnen we een goede calculatie maken van de te eisen schadevergoeding.

smartengeld bij gebroken been berekenen

Smartengeld bij letselschade, ook wel immateriële schadevergoeding genoemd, is een vorm van compensatie van het leed dat toegebracht is aan het slachtoffer. Het recht op smartengeld is bij wet vastgelegd in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek. Er is een onderverdeling gemaakt in vijf categorieën:

 1. In gevallen waarin een ander het doel heeft gehad om nadeel toe te brengen;
 2. Bij lichamelijk en geestelijk letsel;
 3. Bij het schenden van de eer of de goede naam;
 4. Bij de aantasting in de persoon;
 5. Bij een aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

Lichamelijk en geestelijk letsel

Smartengeld wordt ook vergoed als het enkel en alleen gaat om lichamelijk of geestelijk letsel. Natuurlijk dient wel te worden aangetoond wat de ernst is van het letsel. Globaal genomen wordt als richtlijn aangehouden dat het recht op smartengeld ontstaat als de aantasting ernstiger is dan ‘slechts’ ongemak. Omdat dit een weinig concreet begrip is vindt er weinig discussie over plaats maar zien we dit terug in de hoogte van de smartengeld vergoeding.

Hulp bij het bepalen van smartengeld

Wilt u hulp bij het bepalen van smartengeld of andere letselschade. Bel dan vrijblijvend 0800 44 55 000.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Wat moet u doen als u letsel oploopt aan uw been?

  Als u de pech heeft dat u letselschade oploopt aan uw been dan moet u de volgende stappen ondernemen:

  1. Als er spraken is van klein letsel en u kunt vrij bewegen ga dan op bezoek bij uw huisarts voor een beoordeling en behandeling;
  2. Als het letsel zwaarder is belt u een ambulance. Bedenk wel dat als u probeert te bewegen dat dit dan kan leiden tot meer schade en langer aanhoudende pijn;
  3. Zorg ervoor dat u zo veel mogelijk informatie doorgeeft aan uw arts zodat hij dit zal vastleggen in een medisch dossier hetgeen belangrijk is voor een eventuele letselschadeclaim;
  4. Als u denkt dat uw been gebroken is probeer dan niet op te staan of te lopen omdat dit het letsel alleen maar zal verergeren;
  5. Als het letsel is ontstaan op het werk zorg dan dat er formeel melding van wordt gedaan in het ongelukken dossier van het bedrijf;
  6. Vraag collega’s die getuigen waren van het ongeval om dit via een e-mail of brief te beschrijven en aan u te mailen of overhandigen. Geschreven bewijs kan erg nuttig zijn bij het een zaak voor compensatie;
  7. Als er duidelijk zichtbaar sprake is van kneuzing en bloeduitstortingen of schrammen maakt u een foto van het letsel. Het kan zijn dat u dit door iemand anders zult moeten laten doen.

  Ik wil hulp

  Veel voorkomende claims als gevolg van letsel aan been en voet

  Als we spreken van letsel aan been of voet dan is er meestal sprake van een gebroken been of gebroken voet. Dit kan echter in meerdere vormen worden onderscheiden. Botbreuken waarbij de huid niet is beschadigd noemen we ongecompliceerd. Als de huid beschadigd is bijvoorbeeld door een perforatie dan ontstaat er een kans op infectie en spreken we van een gecompliceerde botbreuk.
  Daarnaast onderscheiden we op basis van de breuklijn zes soorten botbreuken:

  1. Drukbreuk
  2. Dwarse breuk
  3. Meervoudige breuk
  4. Schuine breuk
  5. Spiraalbreuk
  6. Twijgbreuk

  Ik zal hieronder een aantal varianten kort toelichten.

  Samengestelde botbreuken aan het been of de voet

  Dit is in de praktijk de meest serieuze vorm van een botbreuk aan het been. Alle botten in het been kunnen meervoudig gebroken zijn. De plek waar het bot is gespleten in meerdere stukken kan ertoe leiden dat het bot door de huid steekt. Over het algemeen wordt dit veroorzaakt door een botsing met hoge snelheid.

  Stressbreuk

  Een beenbreuk of voetbreuk door stress is in de praktijk een minimale kleine breuk in het bot. Het wordt veroorzaakt in de loop van de tijd door herhaaldelijke krachten op het bot. Deze breuken worden gezien als relatief klein letsel vergeleken met een volledige breuk in het bot maar dan toch veroorzaakt dit pijn een een oncomfortabel gevoel.

  Verplaatste breuk

  We spreken van een verplaatste breuk in het been als de arts 2 delen van het bot ten opzicht van elkaar moet positioneren om ervoor te zorgen dat ze weer aan elkaar kunnen groeien en genezen.

  Andere vormen van breuken aan been en voet omvatten compressiebreuken, avulsiefracturen en drukbreuken.

  Kan ik compensatie eisen voor het letsel aan mijn been of voet?

  Als u van mening bent dat iemand anders aansprakelijk is voor het letsel aan uw been dan heeft u in de regel ook reden om een letselschadeclaim in te dienen en aanspraak te maken op een vergoeding.

  Een aantal voorbeelden waarbij u compensatie kunt eisen:

  • Slecht gerepareerde bestrating. Als u gestruikeld bent over een gat of beschadigde bestrating.
  • Als voetganger aangereden door een auto of fiets
  • Sportblessure veroorzaakt tijdens het sporten waarbij bijvoorbeeld uw been is gebroken door een moedwillig slechte tackel
  • Als u het slachtoffer bent van  mishandeling kunt u een claim indienen ook al is deze persoon onder beheer bij het justitionele apparaat.

  hoogte smartengeld botbreuk aan been

  Als u denkt dat u het slachtoffer bent van iemand anders zijn fout of nalatigheid waardoor uw been is beschadigd, maak dan gebruik van ons terugbel formulier of bel zelf tijdens kantooruren 0800 44 55 000 en wij geven u gratis vrijblijvend advies of maken een afspraak.

  Hoe veel kunt u claimen voor letsel aan been of voet!

  De hoogte van uw schadevergoeding is afhankelijk van diverse factoren. De ernst van het letsel aan uw been, de hersteltijd en de prognoses; dus hoe zal het letsel zich in de toekomst ontwikkelen. Er komen vergoedingen voor van minder dan 1000 euro voor eenvoudige beschadiging en littekens aan het been tot vergoedingen van 10 duizenden euro’s bij een noodzakelijke amputatie onder de knie.

  Er is geen standaard schadevergoeding bij letselschade aan uw been. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de schadeposten die op uw situatie van toepassing zijn en de hoogte van deze posten. Dit wordt per zaak individueel bepaald. De letselschadevergoeding bijvoorbeeld bij een beenamputatie ligt voor een chirurg natuurlijk hoger dan voor een helpdesk medewerker. De impact op de carrière heeft dus invloed op de vergoeding.

  Hierboven ziet u dat compensatie / smartengeld voor vergoeding van de immateriële schade niet als een feit kan worden beschouwd. De verschillen zijn enorm. Hierboven worden een aantal voorbeelden gegeven maar, besef goed, elke zaak is uniek. Dus ook uw zaak. Neem daarvoor contact met ons op zodat wij voor u aan de slag kunnen gaan. Bel altijd een letselschadeadvocaat of letselschadespecialist want alleen wij werken 100% in dienst van u. Wij hebben geen belangen bij diensten en wederdiensten aan het adres van de verzekeraar die in Nederland uiteindelijk in de praktijk zal moeten zorgen voor het uitkeren van de geleden materiële schade en immateriële schade.

  Wij houden er niet van om te speculeren zonder dat wij u eerst gesproken hebben omdat elk letsel uniek is en er zo veel verschillende factoren meespelen. Wij behandelen elke zaak individueel. Ons team van specialisten en advocaten weet welke vragen wij moeten stellen en begrijpt uitstekend wat hoe we kunnen komen tot een juiste bepaling van de hoogte van uw smartengeld.

  Hoe verloopt een letselschadeclaim?

  1. In de allereerste plaats schakelt u de diensten in van een advocaat die ervaring heeft met letselschade aan been en voet. Natuurlijk bent u dan bij ons aan het goede adres. Wij geven gratis advies in de vorm van een intake gesprek ten aanzien van uw persoonlijk letsel zonder enige verplichting. Dus als u twijfelt over het indienen van een claim dan nog is het verstandig om even te overleggen met een specialist. Wij helpen u graag.
  2. Als u een claim wilt gaan indienen voor geleden letsel aan uw been of voet dan willen wij natuurlijk direct met u spreken over uw letsel om een inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid van uw claim op basis van dat wat u ons vertelt. Dit eerste overlegt vindt in de regel plaats via telefoon en zal niet langer dan 10 minuten duren.
  3. Als wij denken dat u een verantwoorde claim kunt indienen dan zullen wij uw zaak tot in detail gaan bespreken in een gesprek bij ons op kantoor, of liever nog, bij u thuis. Wij zullen u dan alles vertellen over de procedure en de wijze waarop ons specialisten worden vergoed.
  4. Als u tevreden bent over ons plan van aanpak en u wilt over gaan tot het indienen van een claim dan starten we met het verzamelen van bewijsmateriaal op basis waarvan wij een goede zaak kunnen voeren. Ons team van specialisten en advocaten weet precies hoe te handelen om een goede claim neer te leggen en wij zullen u informeren over elke stap die we nemen.

  Vraag ons vrijblijvend om advies

   Volledige naam

   E-mailadres

   Telefoonnummer

   HIJINK Advocaten BV

   Vestiging Arnhem
   Onderlangs 1
   6812 CE Arnhem

   (026) 442 39 13

   Vestiging Nijmegen
   Kerkenbos 1021
   6546 BB Nijmegen

   (024) 388 66 80

    

   • Volledig gratis rechtsbijstand
   • Letselschade advocaten en specialisten
   • Lid Vereniging Letselschade advocaten (LSA)
   • Lid van Nationaal Keurmerk Letselschade
   • Een 9.3 klantbeoordeling

   Onze specialisten

   Oscar Hijink
   Mark Visser
   Ela Timmermans
   Rianne Bockhoven
   Eelco Driessen
   Marit Herngreen

   Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

   Bereken het hier

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
   Letselschade advocaat