LSA Letselschade Advocaat

Er zijn veel aanbieders van juridische hulp bij letselschade. Zij presenteren zich als letselschaderegelaar, letselschade-expert, letselschadespecialist of advocaat letselschade. Het aanbod is zo groot dat iemand die juridische hulp nodig heeft vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Er lijken geen verschillen te bestaan tussen de deze aanbieders, maar dat is er wel degelijk en de verschillen zijn groot.

Een echte LSA Letselschade Advocaat

 1. Niet iedereen die de meesterstitel voert (mr.), ook advocaat is.
 2. Alleen advocaten mogen procederen. Letselschaderegelaars, letselschade-experts en letselschadespecialisten mogen dat niet. Zie voor de voordelen van het mogen procederen ook het hoofdstuk ‘regelen of procederen’;
 3. De titel van LSA Letselschade Advocaat is een beschermde titel die niet door alle advocaten mag worden gevoerd.
 4. Er zijn in Nederland meer dan 14.000 advocaten. Alleen ruim 300 advocaten die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de Vereniging LSA, mogen zich LSA Letselschade Advocaat noemen.

Iedereen, dus ook mensen zonder enige speciale opleiding of ervaring, mag zich letselschaderegelaar, letselschade-expert of letselschadespecialist noemen. Een LSA Letselschade Advocaat:

 1. een universitaire studie Rechten moet hebben gevolgd;
 2. minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam moet zijn geweest
 3. vervolgens de eenjarige Postdoctorale specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie moet volgen en examen moet doen
 4. aantoonbaar minimaal 500 uur per jaar aan letselschadezaken moet besteden;
 5. bij- en nascholingscursussen moet (blijven) volgen op het gebied van het letselschaderecht

Daarnaast moet een LSA Letselschade Advocaat zich laten toetsen:

 1. jaarlijks ten overstaan van het bestuur van de Vereniging LSA een Kwaliteitsverklaring af te leggen
 2. deel te nemen aan de door de Vereniging LSA georganiseerde audits, die door onafhankelijke derden worden afgenomen
 3. deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten van de LSA

Andere eisen die aan een LSA Letselschade Advocaat worden gesteld

 1. een beroepsgeheim (verschoningsrecht) heeft;
 2. verplicht is een derden geldrekening aan te houden, waarmee gegarandeerd wordt dat voor de cliënt ontvangen gelden niet gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van de advocaat;
 3. geen voor het slachtoffer vaak nadelig werkende no-cure-no-pay afspraken mag maken;
 4. gebonden is aan de strenge Gedragsregels 1992 voor Advocaten;
 5. onderworpen is aan het strikte toezicht en het klacht- en tuchtrecht van zowel de eigen specialisatievereniging als van de Orde van Advocaten (zie ook ‘tucht- en klachtregelingen’).

Onze specialisten

Oscar Hijink
Mark Visser
Ela Timmermans
Rianne Bockhoven
Eelco Driessen
Marit Herngreen

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat