Oorzaken letselschade

Gedrag van een dier

Als u letsel heeft opgelopen door het gevaarlijke gedrag van een dier wilt u een claim indienen. Ons team van gespecialiseerde letselschade advocaten kan u helpen bij het verhalen van de door u geleden schaden. In dit artikel geef ik een beschrijving van de veel voorkomende oorzaken van letselschade door een dier.

Als u het slachtoffer bent geworden van het gevaarlijke gedrag van een dier dan zult u een letselschadeclaim willen indienen. Echter, bij het indienen van een dergelijke schadeclaim krijgt u te maken met diverse obstakels. De wet en regelgeving is complex en in veel gevallen wordt uw schade door uw standaard rechtsbijstand verzekeraar afgedaan als nietszeggend. Dit is niet het geval wanneer u uw belangen door een gespecialiseerde letselschadespecialist van Hijink advocaten laat behandelen. Wij handelen enkel en alleen in uw belang en hebben geen conflicterende relaties met verzekeraars.

Het enige kantoor met een dubbele accreditatie!

mr Oscar Hijink Letselschadeadvocaat LSA
mr Oscar Hijink Letselschadeadvocaat LSA

Onze advocaten en juristen beschikken allemaal over de noodzakelijke opleiding en een enorme dosis ervaring. Als een in letselschade gespecialiseerd kantoor werken wij met een team van specialisten en is onze aanpak multidisciplinair. Zo kunnen wij als een van de weinige kantoren ook voor u procederen als een onderlinge regeling niet getroffen kan worden.

In veel gevallen kunnen wij met succes aanspraak maken op een letselschadeclaim. Het gedrag van een dier is vaak moeilijk te voorspellen maar de eigenaar is in de regel verantwoordelijk.

Hoe gaan we te werk bij letselschade als gevolg van gedrag van een dier?

Na uw aanvraag doorlopen we de volgende stappen:

 1. we maken een afspraak met elkaar en bepalen samen de feiten ten aanzien van hetgeen u is overkomen;
 2. op basis van dit gesprek bepalen wij of het aannemelijk is dat u aanspraak kunt maken op een claim;
 3. we zullen u informeren over de mate van haalbaarheid van uw claim;
 4. we zullen u uitleg geven over de te nemen stappen en, bij akkoord, starten wij met het voorbereiden van uw claim.

Wilt u meer weten over het proces van letselschadeclaims? Neem dan gewoon even telefonisch contact met ons via 0800 44 55 000 of stuur ons een bericht.

letselschade door trap van een dier

Wanneer kunt u aanspraak maken op een claim?

Als u schade heeft opgelopen door toedoen van een dier gedurende de laatste 5 jaar dan kunt u aanspraak maken op een letselschade vergoeding, zelfs als er niet direct een schuldige is aan te wijzen. Als u zich niet helemaal zeker voelt over dit onderwerp belt u gewoon even gratis en vrijblijvend met een van onze specialisten via 0800 44 55 000

Hoeveel compensatie kunt u verhalen?

De vergoeding is sterk afhankelijk van het type verwonding. De ernst en uw persoonlijke omstandigheden zijn van invloed op de hoogte. Wij eisen vergoeding voor onder andere:

Als u ernstig letsel heeft opgelopen kunnen wij uw claim verhogen met de kosten voor toekomstige medische zorg evenals een begroting van de kosten voor het doorvoeren van aanpassingen aan uw woning, voertuig of noodzakelijke investeringen in hulpmiddelen.

Bekijk alle gevolgen van letselschade

Hoe lang duurt het verhalen van letselschade?

De tijd die nodig is om een letselschade claim te verhalen varieert enorm. Over het algemeen is het afhankelijke van de volgende zaken:

 • of aansprakelijkheid wordt betwist;
 • de complexiteit van het letsel.

Wij zijn zeer ervaren in het verhalen van tussentijdse betaling om u te ondersteunen tijdens het herstel. Wij kunnen u meer informatie geven over een tijdsplanning zodra u ons informeert over het ongeluk.

En als u al een jurist of advocaat in de arm heeft genomen?

Als u niet tevreden bent over uw huidige juridische hulp dan kunnen wij u eventueel helpen omdat wij regelmatig zaken overnemen van andere, niet gespecialiseerde kantoren en juristen. Graag willen wij eens met u van gedachten wisselen via telefoon of e-mail.

Dit is ook mogelijk als u al een overeenstemming heeft bereikt over uw zaak maar u toch het idee heeft dat u niet deskundig en voldoende goed bent ondersteund door uw vorige juridische adviseur. Neem gewoon even contact met ons op.

Hoe wordt uw zaak betaald?

Er zijn meerdere mogelijkheden om te komen tot een vergoeding van uw letselschadespecialist. Het is voor ons een overweging om te werken op een ‘no win, no fee’ basis. Zoals uit de naam blijkt geeft dat u de rust dat wanneer u verliest u niet geconfronteerd wordt met hoge juridische kosten. Een uitgebreidere toelichting geven wij u tijdens ons eerste overleg als we met elkaar kennis maken en u ons verteld over uw ongeluk. De aansprakelijke partij moet de advocaatkosten betalen op grond van 6:96 BW!

Typische voorbeelden van letsel door dieren:

 1. beet van een dier – een hond valt u aan terwijl u met uw dochtertje aan het wandelen bent
 2. trap of val van een dier – een paard loopt voorbij en geeft een trap
 3. botsing met een dier – u fietst over het fietspad en een niet aangelijnde hond steekt voor uw wiel over
 4. ziekte via een dier – u raakt besmet met een virus door het betreden van een ruimte waarin zieke dieren leven

Vrijblijvend overleg met een van onze letselschadespecialisten

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Let op! Bij elk ongeval waarbij u persoonlijk letsel oploopt moet u altijd eerst overleggen met een letselschadespecialist nog voordat u zich laat helpen door de jurist van het bedrijf of uw eigen ‘rechtsbijstand’. Wij werken enkel en alleen in UW belang!

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat