Oorzaken letselschade

Ongeval tijdens sporten of spel

Letselschade sportongeval? Het is interessant om te weten dat letselschadeclaims door letselschade ontstaan tijdens sport en spel echt niet alleen voorbehouden is aan professionele spelers. Ook het publiek kan het slachtoffer worden van letselschade tijdens sport en spel maar zeker ook kan de gewone sporter succesvol een claim indienen als hij tijdens het sporten het slachtoffer wordt.

In dit artikel beschrijf ik het onderwerp letselschade tijdens sport en spel. Als u tijdens een sportieve activiteit of een sportief evenement het letselschade oploopt door toedoen van een ander dan maakt u kans om met succes een letselschadeclaim in te dienen.

Risico op letselschade in elke sport

Voor de meesten onder ons is sport niet meer dan een hobby terwijl er natuurlijk duizenden spelers zijn voor wie het een beroep is. Hoewel er in vrijwel elke sport wel een zeker risico schuilt steken een aantal sporten er toch met kop en schouders bovenuit. Denk daarbij aan voetbal, hockey en rugby. Sommige ongevallen die zich voordoen tijdens een wedstrijd kunnen compensatie rechtvaardigen vanwege de aard van het voorval.

Om met succes een letselschade claim te kunnen indienen als gevolg van een ongeluk tijdens het sporten moet dit plaats vinden onder abnormale omstandigheden zoals het bewust toebrengen van letsel door roekeloos gedrag van de andere partij. Het moet dan echter wel aangetoond worden dat de andere partij fout zat en dat het letsel het gevolg is van het handelen van die partij.

Er zijn een heleboel omstandigheden die kunnen leiden tot sportblessures en als we naar de sporters in het veld kijken dan kan letselschade ontstaan onder andere door:

 • Een onjuiste ingreep – stel je eens voor dat een ingreep tijdens een voetbal wedstrijd roekeloos gedaan wordt
 • Slecht coachen – een coach of trainer kan zijn spelers verkeerde opdrachten meegeven en ze tactieken meegeven die de spelers van het andere team letselschade toebrengen.
 • Slecht onderhouden velden en materiaal – het sporten op een veld dat ongelijk en erg slecht onderhouden is kan ernstig letsel tot gevolg hebben evenals het gebruik van slecht onderhouden materiaal. Je wilt niet dat de rekstok doorbreekt tijdens een vluchtelement.
 • Gewelddadig gedrag dat ontstaat tijdens het spel tussen de spelers

letselschade sportongeval

Ook publiek ondergaat letselschade sportongeval

Als we dan kijken naar het publiek dat tijdens wedstrijden aanwezig is dan kunnen ook een aantal ongelukken plaatsvinden

 • Supportersgeweld dat tot massaal letsel kan leiden als de ene groep van fans het opneemt tegen de andere groep
 • Sportmateriaal – met name ballen schieten veelvuldig in het publiek en kunnen ernstig letsel veroorzaken
 • Slecht onderhouden stadia, stoelen die afbreken door slecht onderhoud, gevaarlijke routes, dat alles kan serieus letselschade tot gevolg hebben

Een letselschadeclaim als gevolg van een ongeval tijdens sport en spel kan door iedereen worden ingediend. Al ga je net naar school en tijdens de gymles gaat het fout of als je 75 bent en tijdens de revalidatie gaat het fout. Iedereen die deelneemt aan sporten, aerobics lessen volgt of deel neemt in vechtsporten, iedereen kan onder omstandigheden een letselschade claim indienen.

Deze claims kunnen betrekking hebben op gebroken botten, letsel aan het hoofd, breuken en gescheurde pezen. Echter, in alle gevallen moet nalatigheid worden aangetoond bij de spelers, de scheidsrechter, de manager en coach, de organisatie en de eigenaar van het stadium of speelveld. Dus, als letselschade tijdens sport en spel optreedt dan zijn we gebonden aan de volgende compensatie.

Vrijblijvend advies nodig?

Procedure letselschade bij sport en spel

Er is een procedure die gevolgd moet worden als u het slachtoffer bent van letselschade ontstaan tijdens het sporten. Als het letsel is veroorzaakt door nalatigheid dan kunt u ervan uitgaan dat uw schade vergoed wordt als u een claim indient. Deze vergoeding heeft betrekking op medische kosten evenals het leiden dat je ervaart. De te volgen procedure is dan:

 1. Zorg voor een behandeling van de procedure – bezoek een art en laat het controleren, het letsel behandelen en zorg ervoor dat het gediagnosticeerd wordt, vastgelegd en opgeslagen. Op basis van de diagnose kan ook bepaald worden wat de te verwachten financiële kosten zijn voor medicijnen en andere medische hulpmiddelen.
 2. Schrijf de contactgegevens op van getuigen – als er getuigen zijn, zorg dan dat u die gegevens kunt gebruiken als referentie in een claim. Dit wordt dan meegenomen als aanvullend bewijsmateriaal ten aanzien van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de letselschade.
 3. Verzamel en bewaar alle noodzakelijk documentatie – elke vorm van documentatie die betrekking heeft op dit sport gerelateerde letsel moet overhandigd worden aan onze letselschade advocaat. Denk daarbij aan medische rekeningen, opgetreden onkosten, niet verdiend inkomen en zo voort. Dit alles bij elkaar is nodig om te komen tot vastlegging van de hoogte van de claim.

Wat bepaalt de hoogte van de claim?

Compensatie is afhankelijk van een aantal factoren. Als gevolg van het ongeluk heeft u waarschijnlijk pijn en ondervindt u veel ongemakken waardoor je beperkt bent in je functioneren. Daaruit volgend kun je dus gecompenseerd worden voor algemene schade. Het bedrag is afhankelijk van de hersteltijd en het aantal handelingen waarin u beperkt wordt door het letsel.

Een heleboel factoren zijn van invloed op de hoogte van een letselschadeclaim als gevolg van een ongeluk tijdens sport en spel. Professionals leven van hun sport en een ongeluk veroorzaakt door nalatigheid waardoor zij niet langer in staat zijn om te sporten heeft dan ook betrekking op alle toekomstige inkomsten. Als het ongeluk leidt tot de dood dan kan de familie zelf ook een claim indienen en aanspraak maken op compensatie – smartengeld nabestaanden – en een vergoeding van alle kosten tot aan de begrafenis toe.

Welke gevolgen heeft letselschade?

Als een persoon in de situatie terecht komt dat permanente zorg noodzakelijk is dan moeten ook deze kosten evenals het gebruik van verbruiksmaterialen en apparatuur in de claim worden meegenomen. Denk daarbij ook aan woonruimte en transport.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Waarom u een letselschadeadvocaat moet inschakelen?

  Omdat wij enkel en alleen in uw belang werken. Binnen ons kantoor werken letseladvocaten en letselschadespecialisten. De letseladvocaten zijn lid van de vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). De letselschadespecialisten zijn allen erkend NIVRE-expert. Zowel de letselschadeadvocaten als de letselschadespecialisten zijn aangesloten bij het Register Letselschade. Zo bent u bij ons verzekerd van de beste hulp bij letselschade.

  Uiteraard maken wij graag kennis: geheel vrijblijvend en gratis! Bel 0800 44 55 000 of plaats een terugbelverzoek.

  Met trots ontvingen wij als enige kantoor in Nederland een dubbel keurmerk letselschade. Het Keurmerk Letselschade Expertise én een Keurmerk Letselschade Advocatuur.  Door onze unieke combinatie van letselschade advocaten en letselschade specialisten kunnen wij letselschadeslachtoffers in alle stadia bijstaan; van onderhandeling tot aan de hoogste rechter.

  Wat betekent dat voor u?

  Al onze letselschadespecialisten hebben aantoonbaar 10 jaar ervaring en doorliepen de zwaarste opleiding op het gebied van letselschaderegeling. Ze zijn allemaal óf LSA advocaat óf NIVRE registerexpert letselschade. U krijgt dus gegarandeerd de beste hulp bij letselschade!

  Bovendien scoren wij een 9+ volgens onze klanten!

  Onze specialisten

  Oscar Hijink

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat