Gevolgen letselschade

Lichamelijk letsel

Oorletsel

Hoeveel kan ik claimen bij oorletsel veroorzaakt door een ongeluk of nalatigheid van een ander? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven maken we gebruik van een aantal onderdelen. Geleden schade en smartengeld in combinatie met zaken als verdienvermogen. In dit artikel beschrijf ik de mogelijkheden van een oorletsel schadeclaim.

Hoeveel schadevergoeding kan ik eisen als slachtoffer van oorletsel?

Via deze pagina bieden wij u inzicht in de aspecten die er verbodnen zijn aan het indienen van een letselschade claim.

In de regel kunnen we letsel aan het oor onderverdelen in 3 verschillende soorten letsel. Denk daarbij aan letsel aan het binnen oor, het midden oor en de oorschelp (het van buitenaf zichtbare oor). Letsel aan binnen en middenoor worden in de regel als een categorie gezien.

oorletsel schadeclaim letselschade advocaat gehoorverlies schadeclaim

Wat is oorletsel?

Letsel aan binnen- en middenoor hebben betrekking op het meer geavanceerde deel van het oor. Deze kunnen het gevolg zijn van een trauma zoals veroorzaakt door een verkeersongeluk, tijdens het sporten of ongelukken op het werk door drukverschillen of rondvliegende onderdelen die intern oorletsel veroorzaken.

Als iemand met zijn hoofd bekneld raakt kan de luchtdruk op het binnenoor toenemen. Dit type oorletsel leidt vaak tot een geperforeerd trommelvlies. Dit kan zelfs veroorzaakt worden door overmatige veel geluid op de werkvloer. Snelle en extreme drukverschillen zoals tijdens het duiken of parachurespringen kunnen ervoor zorgen dat de buis van eustasius samenklapt. Hierdoor kan er geen lucht bij het middenoor komen hetgeen ook kan leiden tot een perforatie in het trommelvlies. Ook externe objecten kunnen schade veroorzaken aan het binnen of middenoor.

Schade aan de meer uitwendige delen van het oor zijn in de regel minder serieus ten aanzien van het gehoor maar hebben vaak meer cosmetische gevolgen. Ernstige beschadigingen kunnen veroorzaakt worden door het brede scala van contactsporten en andere activiteiten. Het veel voorkomende ‘bloemkooloor’is algemeen bekend. Dit wordt veroorzaakt door bloedpropjes net onder de huid of huid die wordt losgetrokken van het weefsel. Ook kan de oorschelp beschadigd worden door verbrandig of bevriezing bij extreme temperaturen. Ook chirurgische nalatigheid kan een oorzaak zijn.

Deze vormen van oorletsel kan varieren van een beperkte invloed van uiterlijke aard op iemands leven tot levensbepalend.

Oorletsel veroorzaakt op het werk

Oorletsel op het werk kan veroorzaakt worden door een groot aantal factoren. Als u een van de volgende symptomen heeft ten gevolge van omstandigheden op de werkvloer dan kan het zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding. Mensen die in een luidruchtige omgeving hebben gewerkt in het verlden gedurende langere periodes kunnen deze klachten ook krijgen in de vorm van algeheel gehoorverlies.

 • Algemeen verlies van gehoor waardoor je bijvoorbeeld de TV, radio of andere apparaten harder moet zetten om nog iets te kunnen verstaan;
 • Problemen om onder normale omstandigheden mensen met wie je een gesprek voert goed te kunnen verstaan;
 • Problemen om je te kunnen concentreren op een stem in een rumoerige omgeving;
 • Tinnitus die permanent piepen of zoemen tot gevolg heeft.

Ongelukken op de werkvloer die tot oorletsel leiden omvatten ook snijwonden en beknelling, hoofdletsel, langdurig overmatig geluid of letsel door chemicaliën.

Wat zijn de symptomen van oorletsel

Hoewel er een grote variatie bestaat in de verschillende symptomen zijn er een aantal veel voorkomende symptomen:

 • Duizeligheid en licht in het hoofd;
 • zichtproblemen;
 • Gevoel van onbalans en desoriëntatie wat leidt tot onhandigheid en struikelen;
 • Omvallen tijdens het lopen of bij het lopen op trappen;
 • Misselijkheid en braakneigingen in combinatie met hoofdpijn en vermoeidheid;
 • Problemen om te lopen over ongelijke ondergronden of in het donker.

Let op. Ook als uw type oorletsel hierboven niet beschreven wordt dan wil dit niet zeggen dat u geen aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. Bel daarom onze letselschadespecialist via 0800 44 55 000

Schade aan het oor kan variëren van cosmetische schade doordat het oor er anders uitziet en tijdelijk of zelfs permanent gehoorverlies. De meest ernstige vormen van oorletsel kunnen zelfs leiden tot het verlies van het spraakvermogen. Op basis van een medische beoordeling door een arts of specialist kunnen we bepalen wat de mate van schade is. Ook kan de specialist helpen bij het bepalen van de oorzaak en wat het mogelijke lange termijn effect is van de schade.

Misvorming van de oorschelp kan minstens zo veel negatieve gevolgen hebben voor het slachtoffer. Het kan psychologische gevolgen hebben zoals een verlaagde eigenwaarde, angststoornissen, en verlies aan zelfvertrouwen. Of u nu schade ondervind als gevolg van fysiek of psychisch letsel, u kunt altijd een schadevergoeding claimen.

Hoe hoog kan uw oorletsel schadeclaim zijn als slachtoffer?

Letsel aan het gehoor kan levenslang gevolgen hebben. Hieronder geven wij een overzicht van de mogelijke letsels en de bijbehorende vergoedingen zoals die in de UK zijn toegekend.

LetselMate BedragToelichting
Volledige doofheid en verlies van spraakErnstig91.000 – 117.000In die gevallen waarin de doofheid is ontstaan op jonge leeftijd en met het oog op een normale spraakontwikkeling.
Volledige doofheid
Ernstig75.000 – 91.000Doofheid in beide oren. In het uiterste geval ook beperking van de spraak en tinnitus.
Volledige doofheid aan 1 oorErsntig25.000 – 37.000Inclusief aanverwante problemen waaronder tinnitus, duizeligheid en hoofdpijn.
Gedeeltelijk gehoorverlies en / of TinnitusGemiddeld12.000 – 25.000Inclusief gematigde tinnitus en gehoorverlies door geruis
Gedeeltelijk gehoorverlies en / of Tinnitus
Matig11.000 – 12.000Enige mate van tinnitus en beperkt gehoorverlies door geruis
Gedeeltelijk gehoorverlies en / of TinnitusMatigTot 5.500Lichte mate van gehoorverlies door geruis maar ZONDER tinnitus.

Lichamelijk en geestelijk letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Mijn letselschade zaak dreigde door toedoen van verzekeraar steeds weer vast te lopen. Dankzij de deskundigheid en inzet van HIJINK Advocaten werd een goede afwikkeling bereikt.

  Mw. W. de Waard, Arnhem

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat