Gevolgen letselschade

Lichamelijk letsel

Nekletsel

Nekletsel schadevergoeding claimen

Problemen in de nekwervels en het bewegingsapparaat – kortweg nekletsel – is een veel voorkomende vorm van letsel vaak veroorzaakt tijdens het werk of een auto-ongeluk. Vaak veroorzaakt door uitglijden, struikelen of ergens in of van af vallen. Omdat de nek een zweer kwetsbaar gedeelte van de rug is kan het letsel extreem veel gevolgen hebben en dus leiden tot een zeer hoge nekletsel schadevergoeding.

Als u denkt dat het nekletsel veroorzaakt is door nalatigheid van een of meerdere partijen dan kunt u aanspraak maken op een letselschade vergoeding. Schakel dan altijd zo snel mogelijk een letselschade advocaat of letselschadespecialist in.

Hoe wordt nekletsel beoordeeld en wat bepaalt de hoogte van de compensatie?

In medische termen verstaat met onder nekletsel onder andere letsel aan de ruggegraat, botten, gewrichten, wervels, banden, omringend spierweefsel, pezen. Nekletsel met bewegingsbeperking gedurende korte, middellange of langere duur kan zelfs ernstige psychische gevolgen hebben en leiden tot een depressie. Een schadevergoeding voor nekletsel houdt rekening met de te verwachten herstelperiode en de beperking in de mobiliteit op de lange termijn.

nekletsel schadevergoeding claimen met de hulp van een letselschadespecialist

Klein nekletsel

Deze vorm van nekletsel heeft in de regel betrekking op de spieren, het weefsel en de pezen waarbij naar verwachting sprake is van een volledig herstel in de loop van de tijd. Dit wil niet zeggen dat het niet extreem pijnlijk kan zijn maar de pijn moet van korte duur zijn.

Gemiddel nekletsel

Een verminderde mobiliteit, beschadigde wervels en nekpijn gedurende een lange periode en cervicale spondylose – degeneratie, slijtage in de nek waardoor druk kan ontstaan op de zenuwen – vallen vaak in de categorie van gemiddeld nekletsel. De herstelperiode voor dergelijk letsel kan oplopen tot meer dan 2 jaar en bij het berekenen van de schade wordt hiermee rekening gehouden.

Ernstig nekletsel

Paraplegie, tetraplegie en andere vormen van verlamming leiden in de regel tot de hoogste schadevergoedingen. Het beperkende gevolg van deze vormen van nekletsel zijn letterlijk levensbepalend.

Algemeen gangbare nekletsel schadevergoeding

In de loop van de jaren hebben we een groot aantal verschillende vormen van nekletsel schadeclaims in behandeling genomen. Denk daarbij aan:

 • whiplash ten gevolge van een verkeersongeluk;
 • letsel in de rug of nek ten gevolge van struikelen, uitglijden of vallen;
 • verkeerde diagnoses van nekletsel.

Letselschade claim voor nalatigheid gedurende een nekoperatie.

Whiplash heeft historisch gezien de meeste letselschade claims tot stand gebracht hoewel het de laatste jaren wel strenger bewaakt wordt om fraude te voorkomen. Nieuwe regelgeving moet er voor zorgen dat mensen die werkelijk last hebben van whiplash nog steeds aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

Hoogte van schadevergoeding van nekletsel

De relatief beperkte vormen van nekletsel waarbij een volledig herstel te verwachten is binnen 3 maanden kunnen in de regel een aanspraak maken op een vergoeding tot € 2.140

Als het herstel tussen de 3 maanden en 2 jaar duurt en het nekletsel een bestaand mogelijk verergerd kan tot een claim leiden van 3.800 tot 6.900 euro.

Gemiddeld nekletsel omvat breuken, dislocaties, schade aan de ruggengraat of beschadiging van de weke delen en kan een behoorlijke invloed hebben op het leven. Als het herstel naar verwachting minder dan 5 jaar duurt maar er blijft wel in zekere mate sprake van blijvend letsel dan kan een schadevergoeding oplopen tot € 12.000

Beschadiging aan de weke delen in de nek die een ernstige beperking in de mobiliteit tot gevolg hebben, langdurige pijn en een extreem oncomfortabel gevoel worden in de regel ingeschat op bedragen van 12.000 tot 22.000 euro.

Dislocatie en verbrijzeling van de wervels, chronisch aanhoudende pijn en extreme bewegingsbeperking waardoor dagelijkse activiteiten niet meer kunnen worden uitgevoerd worden ingeschaald tot € 35.000

Ernstig letsel in de vorm van serieuze breuken en dislocaties als ook beschadiging van de weke delen en chronische aanhoudende pijn kunnen aanspraak maken op een vergoeding van € 50.000

Als de nekwervels zijn beschadigd met een hoge mate van invaliditeit tot gevolg en chronische en langdurige pijnen evenals hoofdpijn kan aanspraak worden gemaakt tot € 115.000.

De meest ernstige vormen van nekletsel met al dan niet gehele verlamming tot gevolg in combinatie met langdurige, aanhoudende pijn en leiden en verminderde onafhankelijkheid gaan gepaard met een claim tot 130.000

Een letselschade claim voor nekletsel indienen

Als u het slachtoffer bent van een ongeluk met nekletsel of nekklachten tot gevolg dan kunt u een letselschade claim opstarten. De alles bepalende factor bij het met succes verhalen van de schade staat en valt met het aantonen van de aansprakelijkheid. Als eiser moeten wij kunnen aantonen dat het ongeluk is veroorzaakt door nalatigheid van een of meer aansprakelijk te stellen partijen. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen zodat onze letselschadespecialist een goede casus kan opbouwen.

Bewijsmateriaal omvat onder andere:

 • foto’s van de plek waar het ongeluk heeft plaatsgevonden;
 • foto’s van het ‘zichtbare’ letsel;
 • verklaringen van getuigen;
 • video materiaal bv. gemaakt door bewakings- of observatiecamera’s;
 • video van je dashcam;
 • medische rapporten helpen ook bij het aantonen van het letsel en de gevolgde behandelingen.

De lestelschadespecialisten bij Hijink Letselschadeadvocaten hebben veel ervaring bij het indienen van letselschade claims waaronder nekletsel. Wilt u een gratis en vrijblijvend advies? Bel ons dan via 0800 44 55 000 of stuur een e-mail. Een van onze collega’s kan dan uw zaak behoordelen op basis van uw verhaal en het reeds beschikbare bewijsmateriaal. Er is geen verplichting om vervolgens met ons verder te gaan bij het indienen van een nekletsel schadeclaim.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Andere veel voorkomende letsels

  1. Oogletsel
  2. Hersenletsel
  3. Gebroken been, arm of hand
  4. Whiplash

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat