Gevolgen letselschade

Financiele schade

Aangepast vervoer

Voertuig aanpassingen of aangepast vervoer na een letselschade kan het leven weer gemakkelijk maken. Hieronder geven wij antwoord op veel voorkomende vragen van mensen die door een ongeluk een aanpassing moeten doorvoeren aan hun auto zodat ze er weer gebruik van kunnen maken.

Wat zijn voertuigaanpassingen?

Voertuigaanpassingen zijn alle aanpassingen die voor slachtoffers van letselschade moeten worden doorgevoerd om het mogelijk te maken voor mensen met fysieke, mentale of functionele beperking waardoor deze weer in het voertuig van het verkeer gebruik kan maken.

In sommige gevallen is het niet voldoende om het bestaande voertuig van het slachtoffer aan te passen en kunnen de beperkingen alleen overwonnen worden door de aanschaf van een nieuw auto of busje dat speciaal wordt aangepast aan de specifieke behoeften van die persoon.

aanpassing voertuig auto voor slachtoffer letselschade

Wanneer zijn aanpassingen aan het voertuig noodzakelijk?

In sommige gevallen zijn aanpassingen nodig als door een heftig ongeluk de lichamelijke, mentale of functionele beperkingen het onmogelijk maken om nog langer van de auto of het busje gebruikt te maken of op enige andere manier vervoer kan hebben op de gelijke manier als voor het ongeval.

Wie betaalt voor de aangepast vervoer?

Als u het slachtoffer bent van letselschade en de aansprakelijk is bekend dan kunnen deze en toekomstige kosten voor aanpassing van het vervoersmiddel in de vorm van een claim worden ingediend. Echter, de kosten moeten wel in alle redelijkheid van toepassing zijn.

Wanneer is een voertuigaanpassing redelijk?

Dit kan als redelijk worden ervaren wanneer een arts aangeeft dat dit voor het slachtoffer belangrijk is en andere vormen van vervoer niet geschikt zijn omdat het slachtoffer als gevolg van het ongeluk alleen nog gebruik kan maken van een rolstoel.

Vanuit het aangepaste vervoer zijn verschillende mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld: aangepast regiovervoer voor en vanuit de privé sfeer, ziekenvervoer, vervoer van en naar het werk en leerlingenvervoer.

Aangepast regiovervoer

Via het WMO loket in uw eigen gemeente kunt u een aanvraag voor aangepast regiovervoer indienen voor groepsvervoer of individueel vervoer. Als de aanvraag is ingediend onderzoekt de gemeente uw persoonlijke en medische situatie waarna binnen zes weken een beslissing wordt genomen. Tijdens het onderzoek wordt u opgeroepen voor een medisch onderzoek door het GG&GD. De keuringsarts beoordeeld of u recht heeft op een vervoersvoorziening. Medische gegevens worden dan opgevraagd en vaak wordt er ook contact met de betreffende artsen opgenomen.

Als de aanvraag is goedgekeurd dan krijgt u van de gemeente een pasje met daarop uw persoonlijk nummer om ritten te kunnen boeken. Als de aanvraag wordt afgewezen kunt u binnen zes weken bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente in beroep gaan. Als dat bezwaarschrift ook wordt afgewezen kunt u naar de bestuursrechter en vervolgens daarna naar de Raad van State gaan.

Ziekenvervoer

Als u voor bepaalde behandelingen meerdere malen per week naar het ziekenhuis moet zoals bijvoorbeeld voor nierdialyse, bestraling, revalidatie, visuele handicap of op langere termijn rolstoelgebonden bent dan kunt u via de zorgverzekering een aanvraag voor ziekenvervoer indienen.

Europese invalide parkeerkaart

Een invalidenparkeerkaart is er bijvoorbeeld voor mensen die slecht kunnen lopen en/of andere chronische aandoeningen hebben. U kunt met de invalidenparkeerkaart op alle openbare invalidenparkeerplaatsen parkeren. Daarnaast kunt u ook een eigen invalidenparkeerpaal krijgen zodat u in uw eigen buurt een eigen parkeerplek heeft.

U kunt bij uw eigen gemeente een aanvraag voor de invalidenparkeerkaart indienen. Na de aanvraag wordt u altijd door de keuringsarts van de GG&GD opgeroepen voor een medische keuring. De keuringsarts bepaald of u wel of geen recht heeft op de invalidenparkeerkaart. Na de keuring wordt uw medische situatie bekeken en mogelijk nog nadere informatie opgevraagd. Na ongeveer 6 weken krijgt u uitslag. Als u het niet eens bent met de beslissing dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouder. Als die het bezwaarschrift opnieuw afwijst dan kunt u naar de bestuursrechter gaan en dan moet u een advocaat hebben. Als u een minimum inkomen heeft dan komt u eventueel in aanmerking voor een toevoeging. Uw advocaat kan die toevoeging aanvragen.

Aanpassingen aan een auto

De gemeente of de aansprakelijk partij vergoed de goedkoopste oplossing die voor u geschikt is.

Welke aanpassingen kunnen vergoed worden?

Wij vergoeden alleen aanpassingen aan de besturing en bediening van uw auto als deze speciaal voor gehandicapten zijn ontwikkeld. Cruise control of een extra verwarmde voorstoel zijn voorbeelden van faciliteiten die wel vergoed kunnen worden. Maar alleen als deze noodzakelijk zijn vanwege uw ziekte of handicap. Ook over andere aanpassingen, zoals een kofferbaklift en oprijgoten voor een rolstoel, beoordelen wij of deze voor u noodzakelijk zijn.

Voorwaarden aanpassingen besturing en bediening auto

U moet voldoen aan de algemene voorwaarden. Voor aanpassingen die van invloed zijn op de besturing en de bediening van de auto, moet het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aangeven dat u ze nodig heeft. Daarvoor heeft het CBR een medische verklaring nodig van een arts (niet uw huisarts) en een zogenoemde Eigen Verklaring. De Eigen Verklaring vraagt u aan bij uw gemeente. Het kan zijn dat het CBR u vervolgens een rijtest laat doen.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem

(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen

(024) 388 66 80

Onze specialisten

Oscar Hijink
Mark Visser
Marit Herngreen
Ela Timmermans
Rianne Bockhoven
Eelco Driessen

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat