Letselschade advocaat Groningen

Groningen behoort met ruim 200.000 inwoners tot de top tien van grote gemeentes in Nederland. Het aantal letselschade zaken is naar verwachting relatief laag. Verkeersongelukken en arbeidsongevallen zijn verantwoordelijk voor de meeste letselschade zaken. Vanwege de relatief lage bevolkingsdichtheid in Groningen en de aard van de arbeid is het aantal zaken relatief laag. Dat wil niet zeggen dat er geen zaken gevoerd worden. Hoewel het ‘de groninger’ vaak omschreven wordt als nuchter en zonder veel woorden neemt het aantal letselschade zaken wel toe omdat ook hier het zelf bewustzijn en de strijd om rechtvaardigheid toeneemt. Daarom belt u 0800 44 55 000 voor uw letselschade advocaat in Groningen

Letselschade advocaat GroningenDe industrie neemt een steeds kleiner deel van de totale werkgelegenheid in de stad voor haar rekening. Was in 1999 nog ca. 15% werkzaam in de industrie, in 2004 was dit afgenomen tot ongeveer 12%. Een onderdeel van de industrie waar Groningen wijd en zijd om bekendstaat is de suikerindustrie. Groningen is de grootste ‘suikerstad’ in Europa en vervult traditioneel een belangrijke rol in de Nederlandse bietsuikerindustrie.

Gratis advies van een letselschade advocaat

Letselschade als gevolg van een ongeval, in het verkeer, thuis, op het werk of in het ziekenhuis, kan iedereen overkomen. Als u het letsel oploopt zonder dat u hier de oorzaak van bent dan kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding in de vorm van bijvoorbeeld een financiële compensatie. Om tot een letselregeling te komen heeft u wel ondersteuning nodig van een letselschadeadvocaat of een letselschadespecialist. Ons kantoor is gespecialiseerd in alle vormen van letselschade denk daarbij aan letselschade door:

  1. arbeidsongeval;
  2. geweldsmisdrijf;
  3. gebrekkige zaken;
  4. gedrag van een dier;
  5. ondeugdelijke producten;
  6. ongeval tijdens sport of spel;
  7. verkeersongeval;
  8. werkomstandigheden.

Schakel dus altijd de hulp van onze specialisten in. Bel ons via 0800 44 55 000 voor een gratis kennismaking. Wij komen bij u thuis zodat wij de volledige omvang van uw zaak kunnen evalueren en u meteen alle stukken bij de hand heeft.

Gratis intake

Bevolkingssamenstelling Groningen

De bevolkingssamenstelling van Groningen wijkt echter enorm af van andere gemeentes in Nederland door de extreme oververtegenwoordiging van mensen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar hetgeen goed is voor bijna 16% van de totale bevolking. Het landelijke gemiddelde licht op 6,0%. De oorzaak is gelegen in de aanwezigheid van twee grote instellingen voor hoger onderwijs zorgt er ook voor dat jaarlijks veel inwoners te stad verlaten en nieuwe zich vestigen.

Gratis intake gesprek met een letselschade advocaat

U bent van harte welkom bij ons op kantoor maar net zo graag komen wij bij u thuis in Groningen waardoor wij een nog beter beeld krijgen van uw persoonlijk situatie en u alle stukken direct bij de hand heeft. Lichamelijk en geestelijk letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten.

Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen in de omgeving Groningen.

Hijink Letselschadeadvocaten werken veel in de provincie Groningen en zijn 100% gespecialiseerd in letselschade. Wij werken met een compleet team van letselschade specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

Uw naam
Uw e-mailadres
Telefoonnummer
Onderwerp
Uw bericht