E-biker valt door linten aan reclamebord

E-biker valt door linten aan reclamebord: Een vrouw valt van haar e-bike als zij in een winkelstraat langs een reclamebord fiets waar linten aan zijn gebonden.

Na de val van haar fiets vraagt de vrouw om een schadevergoeding. De vrouw krijgt bij de rechtbank ongelijk. De rechtbank vindt niet dat er sprake is van gevaarzetting door een bord te plaatsen met linten die over de weg wapperen. In beroep wordt de schadeclaim alsnog toegewezen. De vrouw hoefde er volgens de rechter op haar e-bike geen rekening mee te houden dat er linten over de weg zouden wapperen. Bovendien is er geen sprake van eigen schuld, omdat de vrouw te dicht langs het stoepbord zou zijn gefietst. De eigenaar van de winkel die het reclamebord met linten voor haar deur zette, is daarom aansprakelijk voor de volledige letselschade van de vrouw die van haar e-bike viel.

Gevallen door lint dat achter stuur bleef hangen?

De vrouw stelt dat ze van haar e-bike viel door de linten die over de straat wapperden. De linten zaten vastgebonden aan een stoepbord dat op het trottoir stond. Gezien de lengte van de linten konden deze ongeveer 30 tot 50 cm het wegdek op waaien. Na de val lagen de linten naast de fiets van de vrouw. De winkeleigenaar bestrijdt echter dat de vrouw door de linten is gevallen. De linten zouden ook kunnen zijn losgekomen. Het bord was echter net daarvoor buiten gezet. De rechter vindt het daarom niet aannemelijk dat een van de linten in die korte tijd is losgeraakt. Dat het reclamebord scheef stond, betekent volgens de rechter ook niet dat de vrouw er tegen aan is gefietst. Het reclamebord kan immers ook scheef zijn getrokken doordat een lint aan het stuur van de e-bike bleef hangen. Daarnaast was het eerste wat de vrouw zei toen zij weer bij bewustzijn kwam ‘de linten, de linten’. Op grond hiervan neemt de rechter aan dat de vrouw viel doordat een lint achter het stuur van haar e-bike bleef hangen:

‘de linten waren vanaf het punt waar ze aan het stoepbord waren vastgezet 70 centimeter lang. Het bord is 20-40 centimeter vanaf de metalen goot op het trottoirgedeelte gezet. Daarvan uitgaande kon het lint dus 30 tot 50 centimeter over het wegdek waaien. Daarnaast is gebleken dat het stevig tot hard waaide. De rechtbank twijfelde niet aan de juistheid van de verklaring van [appellante] zelf dat ze de linten ineens voor haar langs zag waaiden, te meer nu onweersproken vaststaat dat zij, toen ze weer bij bewustzijn kwam, direct ‘de linten, de linten’ riep. ‘

E-biker valt door linten aan reclamebord, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:1034
Een vrouw op een e-bike valt als de linten aan een reclamebord verstrikt raken in haar stuur. De rechter oordeelt dat de vrouw hiermee geen rekening hoefde te houden.

Gevaarzetting door wapperende linten

De rechter vindt dat er een gevaarlijke situatie is gecreëerd door het stoepbord met linten zo te plaatsen dat de linten de weg op wapperden. In combinatie met een stevige wind zorgt dit voor gevaar. Als een lint verward raakt met het stuur van ene fiets bestaat er een grote kans op een valpartij. De rechter schat bovendien in dat bij een dergelijke valpartij ernstig letsel kan ontstaan:

‘Uitgangspunt is dat de linten een gevaar in het leven hebben geroepen dat zich heeft verwezenlijkt, zonder dat is gebleken van onverantwoord of onoplettend rijgedrag van [appellante]. [geïntimeerden] merken terecht op dat het ongeluk zich in een ‘split second’ heeft voorgedaan, maar dat staat aan hun aansprakelijkheid op zichzelf nog niet in de weg. In dit geval moet die aansprakelijkheid worden aangenomen, omdat de linten aan de kant van het fietspad aan het bord waren bevestigd terwijl er een stevige wind stond. Dat leverde het risico op dat de linten voor een fietser niet tijdig zouden worden waargenomen, onverwacht door een windvlaag ter hoogte van een fietsstuur de weg op zouden wapperen en met dat stuur verward zouden raken. Dat kan ertoe leiden dat de fietser valt. Zeker iemand op een e-bike (waarvan inmiddels veel fietsers gebruik maken) kan daardoor ernstige lichamelijk letsel oplopen.’

Bij de beoordeling van de kans op een ongeluk, houdt de rechter onder andere rekening met een aantal getuigenverklaringen. Deze getuigen noemden de situatie gevaarlijk. Een ongeval was daarom zeker voorzienbaar en er bestond een niet verwaarloosbare kans op een ongeval:

‘De kans op een dergelijk ongeluk was weliswaar niet groot, het was onder deze omstandigheden wel voorzienbaar en daarmee niet verwaarloosbaar. Dit laatste wordt ondersteund door getuigenverklaringen van [naam2] , [naam3] en [naam4] , die de situatie alle drie gevaarlijk hebben genoemd. Ook volgens [naam5] moest je bij een ‘beetje wind’ al uitwijken wanneer je er langs fietste. [naam6] schreef er diezelfde dag van te zijn geschrokken toen ze langs het bord fietste omdat het toen waaide. [naam7] zegt vaker te hebben gedacht dat door de over de straat waaiende slingers een ongeluk zou kunnen gebeuren.’

Te dicht langs reclameborden gefietst?

De eigenaar van de winkel voert aan dat er sprake is van eigen schuld, omdat de vrouw te dicht langs de reclameborden fietste. Maar de rechter gaat hier niet in mee. De vrouw hoefde geen rekening te houden met over de weg wapperende linten. Daarom kan de vrouw niet verweten worden dat zij te dicht langs het stoepbord fietste:

‘Het hof verwerpt dit verweer. Gelet op het voorgaande is het uitgangspunt dat [appellante] niet hoefde te verwachten dat haar stuur met de linten zouden worden verward en is zij gevallen omdat dit wel gebeurde. Daaraan draagt zij geen schuld, en voor het overige is evenmin onderbouwd dat zij zich zodanig heeft gedragen dat de val aan haar eigen schuld is te wijten.’

Gratis bijstand bij uw schadeclaim

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of vul het onderstaande contactformulier in als u gebeld wilt worden.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:1034

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat