Deelgeschilprocedure in letselschadezaken

Deelgeschilprocedure in letselschadezaken bij vastgelopen onderhandelingen

In letselschadezaken lopen de onderhandelingen tussen de gedupeerde en verzekeraar soms stroef of helemaal spaak. Partijen kunnen niet tot elkaar komen en waardoor het bereiken van een minnelijke regeling niet dichterbij komt.

Dagvaarding versus deelgeschilprocedure in letselschadezaken

In het verleden moest dan de gang naar de rechter uitkomst bieden. Hiertoe werd dan met een dagvaarding een zogenaamde bodemprocedure ingeleid. Een procedure die vaak gecompliceerd was en lang duurde. De wetgever heeft in 2010 de deelgeschilprocedure bij letselschade en overlijdensschade geïntroduceerd. Een soort versnelde rechtszaak overeen specifiek knelpunt dat partijen verdeeld houdt.

Met de deelgeschilprocedure is de onderhandelingspositie van het slachtoffer met letselschade sterker geworden. Overigens staat het ook een verzekeraar vrij om de deelgeschilprocedure op te starten. Beide partijen, ook gezamenlijk, kunnen de rechter vragen om een oordeel te geven over een bepaald onderwerp. Vervolgens kunnen de partijen met deze uitspraak weer verder met de schaderegeling.

Deelgeschilprocedure in letselschadezaken door letselschadeadvocaat
Deelgeschilprocedure in letselschadezaken door letselschadeadvocaat

In de deelgeschilprocedure kunnen diverse discussiepunten aan de rechter worden voorgelegd. Het kan gaan over aansprakelijkheid, een schadepost of het benoemen van een deskundige.

Verzoekschrift en verweerschrift

Een deelgeschilprocedure bij letselschade  wordt ingeleid met een verzoekschrift door de verzoeker, de eisende partij. Vervolgens kan de verweerder verweer voeren. De procedure is vergelijkbaar met het uitbrengen van een dagvaarding (de eis) door eiser en de conclusie van antwoord van de gedaagde.

Daarna volgt zowel in de deelgeschilprocedure als de bodemprocedure vaak een comparitie. Bij een comparitie roept de rechter partijen op om naar de rechtbank te komen voor nader horen en eventueel beproeven van een schikking. Datzelfde kan gebeuren in zowel een deelgeschil als een bodemprocedure.

Het grote verschil van de deelgeschilprocedure is de snelheid. Termijnen zijn kort, er is geen ruimte voor uitgebreide onderzoeken van derden, deskundigen of verhoren. Na het inleidende verzoekschrift, het verweerschrift en de comparitie geeft de rechter een beslissing.

Wanneer is een deelgeschil niet mogelijk?

Als hoofdregel kan worden aangehouden dat een deelgeschil kan worden gestart over één of enkele discussiepunten waarin partijen vastlopen. De discussie moet kunnen worden beslecht zonder dat getuigen of deskundigen moet worden geraadpleegd. Zo besliste de kantonrechter in Nijmegen in 2012 (LJN BY7016, W/B.A.S. Groep BV.). De kantonrechter in Nijmegen besliste dat een deelgeschil niet de juiste rechtsingang was omdat getuigen of deskundigen moesten worden gehoord.
Ook moet het geschil niet te complex zijn en er aan bijdragen dat de partijen met de beslissing van de rechter weer verder kunnen.

De kosten van een deelgeschilprocedure

De kosten van een deelgeschilprocedure in letselschadezaken worden gedragen door de aansprakelijke partij. Als de aansprakelijkheid niet vast staat of r sprake is van eigen schuld, draagt ieder van de partijen de eigen kosten.

Dit is echter niet altijd het geval. Ook kan de verzoeker (meestal het slachtoffer) worden veroordeeld in de kosten van het deelgeschil. In het uitzonderlijke geval dat de rechter van mening is dan het deelgeschil onterecht of onnodig is ingesteld, kan de rechter beslissen dat de verzoeker (meestal het slachtoffer) ook de koten van de verweerder moet dragen.

Deelgeschil met een letselschadeadvocaat

Een letselschade advocaat is gespecialiseerd in het voeren van onderhandelingen bij letselschade. Maar ook is en letselschadeadvocaat opgeleid tot het voeren van een deelgeschilprocedure. Een letselschade advocaat heeft ook voldoende ervaring opgedaan met procederen en is dus de meest aangewezen deskundige om u te vertegenwoordigen in een letselschadezaak.

Letselschade advocaat in een deelgeschilprocedure bij letselschade

Het starten van een deelgeschilprocedure in letselschadezaken brengt dus ook wat risico’s met zich mee. Het is echter wel zo dat door het starten van een deelgeschil veel vastgelopen onderhandelingen weer in beweging kwamen.

De letseladvocaten van HIJINK zijn al sinds 1995 gespecialiseerd in de schadeafhandeling bij letselschade. Zeer regelmatig voeren wij een deelgeschilprocedure bij letselschade of aansprakelijkheid. Wilt u meer weten, aarzel dan niet om uw zaak aan ons voor te leggen. Bel ons landelijke nummer 0800-4455000 of plaats onderstaand een terugbel verzoek.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Bewaren

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat