Medisch advies

Medisch advies bij letselschade. Een belangrijk onderdeel in de letselschaderegeling is het medisch advies.

In vrijwel iedere letselschadezaak schakelt uw letselschade-advocaat een medisch adviseur in voor medisch advies bij letselschade. Door de medisch adviseur of uw letselschade-advocaat wordt de medische informatie opgevraagd over de gevolgen van het ongeluk. Hiervoor zal uw letselschade-advocaat vragen om een medische machtiging te ondertekenen. Met deze medische machtiging kan uw letselschade advocaat medische informatie over het ongeluk opvragen bij bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapeut of chirurg.

Medische informatie over de verwondingen

Hierbij gaat het om de verwondingen die door het ongeval zijn ontstaan. Deze medische informatie wordt opgevraagd door uw letselschade-advocaat, vaak in overleg met de medisch adviseur. Vervolgens zal de medisch adviseur de medische stukken beoordelen en brengt geen medisch advies bij letselschade.

Medisch advies bij letselschade
Medisch advies bij letselschade

Een medisch adviseur geeft de letselschade-advocaat handvatten voor de afwikkeling van uw zaak. Immers de verwondingen moeten voortkomen uit het ongeval. Pas als dit het geval is, moet de aansprakelijke partij de schade vergoeden. Dit noemt men het causaal verband tussen het ongeval en de letsels.

Causaal verband ongeluk en letselschade

Vaak is het duidelijk dat de verwondingen rechtstreeks zijn ontstaan door het ongeluk. Soms levert dit hevige discussies op. Zo wordt bij whiplashklachten nog wel eens het causaal verband  ontkend tussen de aanrijding en de whiplashklachten. Als eisende partij moet u aannemelijk maken dat de klachten door het ongeluk zijn ontstaan. Dit is niet altijd makkelijk.

Pre-existente klachten of predispositie

Ook kan het natuurlijk zijn dat u al klachten had. Klachten van dezelfde aard of volledig andere klachten. Dit noemt men pre-existente klachten (al aanwezige klachten). Moeilijk aantoonbaar is een verergering van al bestaande klachten. Want hoe toont u aan dat de al aanwezige hoofdpijn erger of vaker is geworden. Ook kan het zijn dat u in het verleden klachten had, die ten tijde van het ongeluk waren verdwenen. Het kan zijn dat u extra-kwetsbaar bent voor de klachten. Dit wordt predispositie genoemd.

Soms kan het behulpzaam of noodzakelijk zijn om medische informatie op te vragen van voor het ongeluk. Hiermee kan dan worden aangetoond dat u niet, niet vaak of voor geheel andere klachten bij uw huisarts kwam. Het verschil in huisartsenbezoeken vóór en ná ongeluk kan iets zeggen over de aard en de ernst van de klachten. Het opvragen van gerichte medische inlichtingen uit het verleden óf het opvragen van het huisartsenjournaal van voor het ongeval vragen wij u altijd expliciet toestemming. Dat gebeurt dus in overleg met u.

Medisch advies bij letselschade

De medische adviseur schrijft een medisch advies gebaseerd op de ingewonnen inlichtingen. Hier staat in wat uw verwondingen zijn, welke behandelingen er plaatsvonden en wat de prognose is. Ook komen de beperkingen die u ondervindt door de verwondingen aan de orde.
Ook verzekeraar schakelt een medisch adviseur in. Als de beide medisch adviseurs het eens zijn over de ongevalsgevolgen dan kan op basis daarvan de letselschadekwestie worden afgewikkeld. De afwikkeling vindt plaats zodra medisch en emotioneel een eindstadium is ontstaan.

Medische expertise

Als de medisch adviseur het niet met elkaar eens zijn, kan een onafhankelijk deskundige worden ingeschakeld. Deze medisch deskundige wordt door beide partijen ingeschakeld en wordt gevraagd een aantal (standaard) vragen te beantwoorden. Dit noemt men de medische expertise. De mening van de medisch deskundige in de expertise wordt veelal gebruikt als uitgangspunt voor de letselschade afwikkeling.

Advies van een letselschade-advocaat

Heeft u vragen over uw letselschadezaak of de medische aspecten bij letselschade neem dan vandaag nog contact met ons op. Bel ons gratis landelijk nummer 0800-4455000 of laat uw gegevens onderstaand achter. Onze letselschadeadvocaten en letselschadejuristen werken landelijk en zijn lid van LSA en het Nationaal Keurmerk letselschade.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Bewaren

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat