Gevolgen letselschade

Financiele schade

Huishoudelijke hulp

Als u door het letsel (tijdelijk) niet meer het huishouden kunt doen, zal een aantal huishoudelijke taken worden overgenomen door een ander. Dit kunnen uw partner, vriend(in), de buren of een professioneel ingehuurde huishoudelijke hulp zijn.

Door de Letselschaderaad zijn richtlijnen opgesteld die worden gebruikt als uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de letselschade vergoeding voor huishoudelijke hulp. Ook als uw partner of een vriend(in) of de buren de huishoudelijke taken overnemen, zonder dat u daar daadwerkelijk voor betaalt, heeft u recht op een schadevergoeding.

Datzelfde geldt voor het oppassen op de kinderen. Daar waar anderen uw taken overnemen, heeft u recht op een schadevergoeding. Wij raden u wel aan dit altijd te bespreken en overleggen met een deskundige letselschadespecialist of letselschade-advocaat.

Neem vrijblijvend contact met ons op

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  huishoudelijke hulp bij letselschade en persoonlijk letsel

  Huishoudelijke hulp nodig door opgelopen letselschade

  Iedereen is wel bekend met huishoudelijk werk maar u merkt pas echt hoeveel dit dagelijks toch weer is als u geconfronteerd wordt met een lichamelijke of geestelijke beperking hebt. Alleen al het niet kunnen optillen van bijvoorbeeld uw linkerarm heeft zo veel invloed op het dagelijkse leven. Trek die trui maar eens uit of haal de borden uit de kast. Eenvoudige dagelijkse werkzaamheden kosten in een keer heel veel extra tijd omdat u moet zoeken naar manieren om ze wel uit te voeren.

  Een kleine opsomming van veel voorkomend werk: koken, schoonmaken, strijken, de was doen, vuilnis verwerken, tuinonderhoud en het zuigen of vegen van de vloer. Bij alles heeft u een goed functionerend lichaam nodig en als u door toedoen van een andere persoonlijke schade heeft opgelopen dan is het toch niet wenselijk dat u voor deze lasten moet opdraaien.

  Het vermogen om huishoudelijk werk te verrichten?

  Het komt dus regelmatig voor dat slachtoffers van letselschade het vermogen verliezen om huishoudelijk werk te verrichten en dit kan ernstige gevolgen hebben. Stelt u zich eens voor dat u niet meer zelf de vuilnis kunt buiten zetten of de afwas doen en de kleding in de was. Het zou niet lang duren of het zou een grote chaos worden in uw woning. Ook het begeleiden, de zorg voor kinderen valt onder huishoudelijke hulp. U moet er niet aan denken dat u ze niet meer kunt ophalen van school of sport of ze helpen bij het aankleden en het inpakken van de tas omdat u letsel heeft.

  Als een slachtoffer van letselschade niet langer in staat is om huishoudelijke taken voor zichzelf uit te voeren dan zal deze iemand moeten inhuren om deze taken op een tijdelijke of wellicht permanente basis uit te voeren en al helemaal als het slachtoffer alleen leeft.

  Als iemand letsels heeft opgelopen en op zoek gaat naar een vergoeding voor de daaruit volgende beperkingen dan wordt vaak de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden over het hoofd gezien bij de afhandeling van de zaak. Echter, huishoudelijke werkzaamheden moeten wel degelijk worden meegenomen in de claim. In samenwerking met een beroepsexpert kan worden bepaald wat de invloed van de beperking is over een langere periode. Daarop aansluitend kan ook de hulp worden ingeroepen van een medisch specialist of een forensische specialist die kan helpen bij het vaststellen van de schade als gevolg van persoonlijk letsel en de mate waarin deze het de mogelijkheid tot het uitvoeren van huishoudelijk werk negatief beïnvloeden.

  Een beroepsdeskundige ten aanzien van huishoudelijk werk

  Een beroepsdeskundige kan betuigen dat de diverse huishoudelijke taken niet langer door het slachtoffer uitgevoerd kunnen worden als gevolg van het letsel. Op basis van een waardebepaling kan de deskundige aangeven in welke mate, procentueel, het slachtoffer deze taken niet kan uitvoeren.

  Vervolgens zal een forensisch specialist getuigen wat de economische waarde is van deze huishoudelijke werkzaamheden moesten ze worden ingevuld door derden uit de markt.

  Een gezamenlijke getuigenis van deze 3 expertgetuigen kan helpen bij het bepalen van de totale schade ten aanzien van huishoudelijk werk hetgeen gecompenseerd zou moeten worden binnen het kader van de dagelijkse behoefte van het slachtoffer van letselschade.

   Volledige naam

   E-mailadres

   Telefoonnummer

   Aanverwante schades

   1. Verlies zelfwerkzaamheid;
   2. Verlies verdienvermogen;
   3. Aanpassing aan de woning.

   Onze specialisten

   Oscar Hijink
   Mark Visser
   Marit Herngreen
   Ela Timmermans
   Rianne Bockhoven
   Eelco Driessen

   Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

   Bereken het hier

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
   Letselschade advocaat