Gevolgen letselschade

Financiele schade

Uitvaart

Wanneer het slachtoffer niet verzekerd is voor uitvaartkosten is het belangrijk om deze kostenpost mee te nemen in de uiteindelijke letselschadeclaim. In dit artikel beschrijf ik het claimen van uitvaartkosten bij de aansprakelijke partij met de hulp van een letselschadeadvocaat of specialist.

Over het algemeen zal een vergoeding voor de geleden schaden bij een fataal ongeluk of onnodig overlijden ook de kosten voor de begrafenis dekken. Het minimale bedrag dat hier voor staat is momenteel 5.000 euro en in de regel gemaximeerd op 15.000 euro. Echter, de vergoeding / claim kan onder sommige omstandigheden hoger uitvallen. Denk daarbij aan de kosten van de uitvaart van vooraanstaande personen.

Wat kost een uitvaart in Nederland?

Een begrafenis kost in Nederland in 2019 al snel tussen de 7.000 en de 10.000 euro. Een gemiddelde begrafenis kost ongeveer 8.000 euro. Een begrafenis is duurder dan een crematie, maar net zoals bij veel andere dingen kunt u een begrafenis zo duur maken als u zelf wilt. Het gemiddelde verzekerd bedrag is volgens de ondervraagden 5.800 euro. Hoe ouder mensen zijn, hoe lager het bedrag waarvoor ze verzekerd zijn.

Ik wil hulp

claimen kosten uitvaart

Zijn de kosten van de uitvaart gedekt door uitvaartverzekering?

Ruim 70 procent van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering, zo blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Monuta (2008). Een natura polis is het populairst (41 procent), gevolgd door een uitvaartverzekering in geld (34 procent). Daarnaast heeft 19 procent een combinatie van beide verzekeringen. Volgens Monuta is het opvallend dat veel jongeren niet weten of en hoe ze verzekerd zijn.

Ongeveer 30% van alle mensen is niet verzekerd

Van alle Nederlanders heeft 71 procent een uitvaartverzekering. Dit percentage is hoger in Drenthe (87 procent) en Overijssel (80 procent). In Zeeland daarentegen is slechts 62 procent van de bevolking verzekerd. Daarnaast zie je ook aanmerkelijk verschillen naar leeftijdscategorie. Driekwart van de Nederlanders tussen 35 en 64 heeft een uitvaartpolis. In de groep jongeren tot 24 jaar heeft minder dan de helft een uitvaartverzekering.

Opvallend aan het onderzoek is dat één op de vijftien mensen niet weet niet hoe ze verzekerd zijn. Bij jongeren tot 35 jaar heeft zelfs één op de zes geen idee. Gevraagd naar de hoogte van het verzekerd bedrag, heerst er onder jongeren veel onduidelijkheid. Meer dan 40 procent kan deze vraag niet beantwoorden.

De respondenten die geen uitvaartverzekering hebben afgesloten, kiezen daar in de meeste gevallen bewust voor. Bijvoorbeeld omdat er voldoende geld beschikbaar is om de uitvaart te betalen.

Het is dus belangrijk om bij overlijden van een persoon ook de kosten voor de uitvaart worden geclaimd bij de aansprakelijke partij. We kunnen dan gebruik maken van calculatiemodellen maar wellicht voldoen deze niet met het oog op de achtergrond van de overledene. Daarom is ook dit gedeelte van een claim maatwerk en helpt om de kennis en expertise van een letselschadespecialist of advocaat in te zetten.

Claimen van uitvaartkosten?

Bel 0800 44 55 000 als uw naaste is overleden door toedoen van anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Wellicht interessant om te lezen:

  Bron: InFinance 02-12-2008 & Nu.nl

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat