Keurmerk Letselschade voor Hijink Advocaten

Met trots ontvingen wij in het verleden – als eerste kantoor in Nederland – een dubbel Keurmerk Letselschade. Een keurmerk Letselschade Expertise én een Keurmerk Letselschade Advocatuur. Inmiddels is er veel veranderd. Hijink Advocaten werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar dienstverlening aan letselschade slachtoffers. De onafhankelijke Commissie Register Letselschade is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het keurmerk. Recent voerde het Keurmerk Letselschade een audit uit op ons kantoor.

Het keurmerk Letselschade wordt toegekend aan letselschade specialisten of letselschadeadvocaten die voldoen aan de door de Letselschade Raad opgestelde kwaliteitseisen. Om het Keurmerk Letselschade te krijgen en te behouden, worden deelnemende letselschadebehandelaars individueel en kantoren als organisatie beoordeeld door de Letselschade Raad.

Hijink Advocaten hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en de periodieke audit door de Letselschade Raad bevestigd dat.

“De betrokkenheid van een externe partij in onze werkprocessen is een ideale mogelijkheid om de kwaliteit te verbeteren. Begin april 2019 heeft de Letselschade Raad een audit uitgevoerd bij Hijink Advocaten. Alhoewel de bevrediging in ons werk uiteindelijk de succesvolle afhandeling van een letselschade zaak is, onze cliënten zijn onze belangrijkste graadmeter, zijn wij trots op de door ons geleverde diensten en de wijze waarop onze dienstverlening wordt beoordeeld door de Letselschade Raad.”

Werkwijze van onze letselschadeadvocaten

 1. Hijink Letselschade werkt met een vier ogen beleid. Dit betekent dat er altijd minstens twee mensen aan uw zaak werken. Bij de betrokken medewerkers is altijd een advocaat. Deze betrokkenheid is belangrijk omdat de druk die van de voortdurende mogelijkheid van een procedure die de wederpartij boven het hoofd hangt over het algemeen een positieve uitwerking heeft op het resultaat voor onze cliënten.
 2. Naast het vier ogen beleid dat Hijink hanteert, werkt onze Letselschade praktijk met een zes-weeks overleg. In het overleg worden onder ander letselschade actualiteiten en recente jurisprudentie besproken. Op deze wijze werkt Hijink Advocaten aan voortdurende kennis uitwisseling en juridische dienstverlening van hoge kwaliteit.
 3. Daarnaast nemen onze medewerkers voortdurend deel aan opleidingen.

Letselschade Raad Keurmerk Letselschade

Uiteraard is onze dienstverlening niet perfect. Ongeacht of perfectie mogelijk is, werken wij er hard aan u zo goed mogelijk bij te staan. De Letselschade Raad geeft aanbevelingen, afwijkingen en kritieke afwijkingen aan in haar rapport. Afwijkingen en kritieke afwijkingen moeten door de Letselschadebehandelaar worden aangepast. Hijink Advocaten kreeg enkele en alleen aanbevelingen van de Letselschade Raad.

Hieronder enkele citaten uit het rapport:

“Een belangrijke kernwaarde bij het behandelen van letselzaken is dat mensen een reëel beeld wordt voorgehouden over de uitkomst van een schaderegeling.”

“Correspondentie met betrokken partijen is begrijpelijk geschreven.”

“De brieven zijn logisch opgebouwd en voorzien van kopjes, waardoor een duidelijke structuur ontvangt.”

“De berekening van schadeposten wordt helder uitgelegd zodat cliënten begrijpen wat, en in welke mate zij bepaalde schade kunnen claimen.”

“Cliënten worden zorgvuldig betrokken in de eindregeling. Met cliënt wordt een schade opstelling of schadestaat doorgenomen.”

Een audit door de Letselschade Raad, de beoordeling van onze dienstverlening aan letselslachtoffers door een derde is voor Hijink Advocaten een belangrijk leermoment. Wij zijn uiteraard blij met de positieve feedback die wij hebben ontvangen!

Aanbevelingen Letselschade Raad

Hijink heeft enkele aanbevelingen ontvangen van Letselschade Raad. Dit betekent dat Hijink voldoet aan het Keurmerk Letselschade. De gegeven aanbevelingen worden bij de volgende audit door de Letselschade Raad meegenomen en zijn slechts raadgevend. Hijink Advocaten is open en transparant en wil de verbeterpunten graag met u delen.

De aanbevelingen van de Letselschade Raad:

“De indruk is dat de communicatie met cliënten hier en daar wat empathischer kan.”

Alle letselzaken zijn emotioneel. Wij bouwen met onze cliënten een persoonlijke band op. De communicatie met en de benadering van personen is een zeer belangrijk aspect voor ons. Niet alleen zijn wij betrokken bij de juridische afhandeling van letselzaken, maar ook uw herstel en welbevinden gaan ons nauw aan het hart. Onze inzet en betrokkenheid bij uw letselschadezaak willen wij graag op u overbrengen.

“Uit de dossiers blijkt dat cliënten niet worden geïnformeerd over de in rekening gebrachte BGK.”

Buitengerechtelijke kosten worden, indien deze niet worden vergoed door uw wederpartij, door Hijink niet aan u doorberekend. Hijink draagt dus het financieel risico. Het niet of onvoldoende informeren hangt dus samen met onze werkwijze. Wij informeren onze cliënten niet omdat het risico voor Hijink Advocaten is. De afwikkeling van buitengerechtelijke incassokosten heeft dus geen invloed op de door onze cliënten te ontvangen schadevergoeding. De informatieverstrekking over buitengerechtelijke (incasso)kosten richting cliënten vinden wij belangrijk en gaan we verbeteren.

Keurmerk Letselschade voor Hijink Advocaten

Wij hopen met deze aanbevelingen de kwaliteit van onze dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen en zijn nieuwsgierig naar uw mening.  Als  u vragen heeft over letselschade neem dan gratis en vrijblijvend contact op met 0800 44 55 000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Bekijk ook eens onze referenties .. 

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat