Rekenrente letselschadevergoeding

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant deed op 9 juli 2019 een opmerkelijke uitspraak in een deelgeschil over de te hanteren rekenrente letselschadevergoeding bij toekomstige schade die gunstig uitvalt voor slachtoffers van letselschade. 

Wat is rekenrente letselschadevergoeding?

Verzekeraars betalen bij letselschadevergoedingen rekenrente over de vastgestelde schadevergoeding om er voor te zorgen dat het bedrag dat een letselschadeslachtoffer nu ontvangt voldoende is om de schade in de toekomst te vergoeden.

rekenrente letselschadevergoeding in het voordeel van slachtoffer

Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor uw letselschadevergoeding?

In een deelgeschil over de te hanteren rekenrente doet de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een opmerkelijke uitspraak. De verzekeraar moet, bij de bepaling van de toekomstige letselschade, de rekenrente volgen van een concept richtlijn van De Letselschaderaad.

Wat betekent dit voor u?

Ongevallen met ernstig letsel, waarbij een slachtoffer schade lijdt aan zijn verdienvermogen over langere periode, laten keer op keer zien dat het verstandig is een belangenbehartiger in de vorm van een letselschadeadvocaat in de arm te nemen.

Nadat tijdens de schaderegeling alle ins en outs zijn geïnventariseerd door een vergelijk te maken van de inkomsten met en zonder ongeval, kan een letselschadespecialist de schade door verlies aan verdienvermogen berekenen. De daaruit volgende kosten worden in vrijwel alle gevallen door de verzekeraar van de veroorzaker vergoed op grond van de wet.

Lees het volledige artikel ..

Heeft u nog geen letselschadespecialist en wilt u gerechtigheid? Neem dan contact met ons op over de te ondernemen stappen. Dat kan telefonisch via het gratis nummer 0800 44 55 000 of via onderstaand formulier.

Overleg gratis met uw letselschadespecialist!

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat