De gevolgen van een ongeluk kunnen zeer uiteenlopend zijn en zijn grotendeels in te delen in 4 hoofdcategorieën:

  1. Lichamelijke gevolgen
  2. Materiele gevolgen
  3. Emotionele gevolgen
  4. Financiële gevolgen