Gevolgen letselschade

Financiele schade

Aanpassing aan de woning

Woningaanpassing voor slachtoffer ongeval

Mensen die als gevolg van een ongeluk niet langer op een redelijke manier gebruik kunnen maken van hun woning zonder dat dit ernstige belemmeringen vormt kunnen bij de gemeente een beroep doen op voorzieningen vanuit de WMO. Denk daarbij aan woningaanpassing om de woning bijvoorbeeld eenvoudig toegankelijk te maken waarbij bijvoorbeeld drempels worden weggenomen of een slaapkamer op de etage weer bereikbaar wordt door middel van een traplift.

Maar wat kunt u doen als de gemeente zijn verantwoordelijkheid niet neemt en stelt dat u dit bij de aansprakelijke partij had moeten verhalen? In dit artikel beschrijf ik het onderwerp: woningaanpassing voor slachtoffers.

Bel mij voor een advies

Aanpassing in de woning door verlamming

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft tot doel slachtoffers met ernstig letsel te helpen bij het opbouwen van een leven met een beperking. Denk dan bijvoorbeeld aan hulp bij in de huishouding, aanpassingen aan voertuigen of het verbeteren van de toegankelijkheid van de woning. Een van onze cliënten raakte in 2015 verlamd door een val van grote hoogte. Wilde hij op een acceptabele manier gebruik kunnen maken van zijn woning dan moest deze worden aangepast en voorzien van onder andere een traplift.

traplift woningaanpassing voor slachtoffer letselschade

In de claim die in eerste instantie in samenwerking met een andere letselschadespecialist is ingediend bij de verzekeraar van de werkgever zijn de aanpassingen in de woning niet meegenomen omdat de cliënt al een aanvraag WMO bij de gemeente had lopen. Echter, na overleg is de gemeente niet bereid deze kosten te vergoeden met de argumentatie dat er een aansprakelijke partij is en dat de eventuele kosten voor woningaanpassingen dus daar verhaald moeten worden.

De gemeente verwijst naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2013 waarbij de kosten van noodzakelijke woningaanpassing in de onderhandelingen tussen slachtoffer en aansprakelijke verzekeraar niet besproken zijn omdat het slachtoffer hiervoor reeds een aanvraag had ingediend bij de gemeente. Cliënt wordt zo voor de tweede keer slachtoffer omdat gemeente en verzekeraar naar elkaar wijzen. Dit kan niet de bedoeling zijn en had voorkomen kunnen worden door beide partijen daarop aan te spreken.

Bij verhalen van letselschade altijd een specialist inschakelen

Schakel daarom altijd de hulp in van een ervaren letselschadeadvocaat. Wij zorgen altijd dat alle huidige en toekomstige letselschadekosten in de claim worden meegenomen. Onervaren juristen hebben geen idee van mogelijke toekomstige schades en zullen dus vaak onvoldoende claimen.

Bekijk alle mogelijke schadeposten hier!

Vrijblijvend advies!

Een telefoontje kan u veel toekomstig leed besparen. Bel gewoon met een van onze specialisten. Wij zijn er voor u. U kunt natuurlijk ook hieronder kort een aanvraag indienen.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Lichamelijk en geestelijk letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

  Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

  Ook interessant!

  1. Vergoeding kosten huishoudelijke hulp;
  2. Aanpassingen aan uw vervoersmiddelen;
  3. Compensatie voor verlies aan verdienvermogen.

  Mark Visser is geboren en getogen in de regio Arnhem. Hij kent Arnhem en volgt de ontwikkelingen, maar zet zich ook in voor de Arnhemse inwoners en ondernemers.

  Sinds 1997 is hij werkzaam als jurist. Allereerst specialiseerde hij zich in de letselschaderegeling en ondernemingsrecht, met nadruk op huurrecht. Wat later in zijn carrière besloot hij advocaat te worden. Zijn kennis en ervaring zet hij nu in ten behoeve van consumenten en bedrijven, zo nodig in een gerechtelijke procedure.

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat