Letselschade komt nooit gelegen en kan meerdere oorzaken hebben. In dit artikel worden kort de belangrijkste oorzaken van letselschade beschreven.

Oorzaken letselschade

Zo vinden er ieder jaar alleen al meer dan 200.000 arbeidsongevallen (op de werkvloer) plaats met letselschade als gevolg. Bij blijvend letsel na een arbeidsongeval ondervindt iemand naast materiële schade ook immateriële schade.

Letselschade kan onder meer ontstaan door:

  1. Arbeidsongeval
  2. Gebrekkige zaken
  3. Gedrag van een dier
  4. Medische fout
  5. Ondeugdelijke producten
  6. Ongeval in of om huis
  7. Ongeval tijdens sport of spel
  8. Verkeersongeval
  9. Werkomstandigheden

Belastende werkomstandigheden als oorzaak van letselschade

Deze vorm van letselschade wordt makkelijk verward met arbeidsongeval maar deze vergelijking is niet terecht. Denk aan letselschade door werkomstandigheden aan rugletsel door te zwaar tillen, overbelasting aan de elleboog door een verkeerde werkhouding, duizeligheid door slechte beluchting.

Gratis advies

 

oorzaken letselschade ongeval

Aansprakelijkheid letselschade

Letselschade kan voortvloeien uit lichamelijk letsel of geestelijk letsel. Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor de ontstane schade, kan de schade op de aansprakelijke partij worden verhaald. Er wordt dan bij de aansprakelijke partij een schadevergoedingsclaim ingediend. Daarbij worden er een aantal stappen doorlopen.

Uw naam
Uw e-mailadres
Telefoonnummer
Onderwerp
Uw bericht

Wilt u direct een advocaat of jurist spreken? Bel dan gratis met 0800 44 55 000. Of maak gewoon even gebruik van het ons aanvraagformulier. Wij nemen binnen 4 uur contact met u op.

Het is altijd mogelijk om ons op afspraak te bezoeken en liever nog komen wij bij u thuis. Dan krijgen wij een beter beeld van uw persoonlijke omstandigheden en heeft u alle noodzakelijke informatie tot uw beschikking.

Ik wil vrijblijvend advies