Letselschade komt nooit gelegen en heeft talrijke oorzaken. In dit artikel worden kort de belangrijkste oorzaken van letselschade beschreven. Letselschade kan onder meer ontstaan door:

  1. arbeidsongeval
  2. belastende werkomstandigheden
  3. gebrekkige zaken
  4. gedrag van een dier
  5. geweldsmisdrijf
  6. medische fout
  7. ondeugdelijke producten
  8. ongeval in of om huis
  9. ongeval tijdens sport of spel
  10. verkeersongeval

Arbeidsongeval als oorzaak van letselschade

Ieder jaar vinden er meer dan 200.000 arbeidsongevallen (op de werkvloer) plaats met letselschade als gevolg. Bij blijvend letsel na een arbeidsongeval ondervindt iemand naast materiële schade ook immateriële schade.

Belastende werkomstandigheden als oorzaak van letselschade

Deze vorm van letselschade wordt makkelijk verward met arbeidsongeval maar deze vergelijking is niet terecht. Denk aan letselschade door werkomstandigheden aan rugletsel door te zwaar tillen, overbelasting aan de elleboog door een verkeerde werkhouding, duizeligheid door slechte beluchting.

Gebrekkige zaken als oorzaak van letselschade

Gedrag van een dier als oorzaak van letselschade

Geweldsmisdrijf als oorzaak van letselschade

Medische fout als oorzaak van letselschade

Ondeugdelijke producten als oorzaak van letselschade

Ongeval in of om huis als oorzaak van letselschade

Ongeval tijdens sport of spel als oorzaak van letselschade

Verkeersongeval als oorzaak van letselschade

 

Aansprakelijkheid letselschade

Letselschade kan voortvloeien uit lichamelijk letsel of geestelijk letsel. Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor de ontstane schade, kan de schade op de aansprakelijke partij worden verhaald. Er wordt dan bij de aansprakelijke partij een schadevergoedingsclaim ingediend. Daarbij worden er een aantal stappen doorlopen