Oorzaken letselschade

Medische fout

Letselschade na medische fout

Door een medische fout kan letselschade ontstaan. Er is echter pas sprake van een verwijtbare medische fout, als ongewenste gevolgen van een behandeling aan de behandelaar zijn toe te rekenen. De scheidslijn tussen een complicatie en een medische fout is erg dun. LSA legt u uit wat het verschil precies is.

Medische fout of complicatie?

Inzagerecht medische rapportage
Hulp van een letselschade advocaat na een medische fout

Tijdens iedere behandeling kunnen er complicaties optreden, zoals een allergie voor geneesmiddelen of een infectie van een operatiewond. Een complicatie is niet per definitie een medische fout. Soms kan een complicatie wel tot een medische fout leiden wanneer er niet, niet tijdig of niet adequaat wordt opgetreden. Een behandelaar is pas aansprakelijk als de medische behandeling een ongewenst resultaat had en er sprake is van:

 1. een verwijtbare fout vanuit juridisch oogpunt;
 2. (letsel)schade;
 3. een causaal verband tussen schade en de fout.

Voorbeelden van een medische fout zijn:

 1. het stellen van een onjuiste of (te) late diagnose;
 2. het niet of te laat doorverwijzen naar een specialist;
 3. chirurgische fouten zoals het verkeerde been amputeren;
 4. het gebruik van ondeugdelijke middelen of instrumenten;
 5. behandeling voorschrijven die in gaat tegen de gangbare methodes;
 6. de patiënt bloot stellen aan een mogelijk schadelijk product of allergeen;
 7. het voorschrijven van de verkeerde medicatie;
 8. het voorschrijven van een foutieve dosering.

Het niet toepassen van een experimentele behandeling valt niet onder letselschade door een medische fout. Aangetoond moet worden dat uw arts afgeweken is van de standaard paden.

mr Oscar Hijink Letselschadeadvocaat LSA
mr Oscar Hijink Letselschadeadvocaat LSA

Letselschade na medische misser?

Als een behandeling niet volgens plan verloopt, vraagt dit om nader onderzoek. Er komt immers veel op zowel de patiënt als de behandelaar af. Want hoe is de letselschade ontstaan? Is de letselschade aan iemand te wijten? Samen met een specialist van de LSA kan op deze en andere vragen een antwoord worden gevonden.

 • Het enige kantoor in Nederland met een dubbele accreditatie
 • Wij komen bij u thuis
 • Gratis en vrijblijvend adviesgesprek
 • De specialist in letselschade
 • Een 9+ volgens onze klanten

Onze specialisten

Oscar Hijink
Marit Herngreen
Ela Timmermans
Rianne Bockhoven
Eelco Driessen

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat