Chirurgische fouten

Chirurgische fouten en medisch wangedrag

Er wordt wel eens gesteld dat er niet zo iets bestaat als een kleine chirurgische ingreep. Of je nou je appendix laat verwijderen, of een open hart operatie ondergaat: Elke chirurgische operatie moet je serieus nemen. In dit artikel beschrijf ik de meest voor komende oorzaken en meest voorkomende soorten van medische fouten, en juridische aspecten ten aanzien van medisch falen.

Het laatste wat je wilt horen na afloop van een operatie is dat er een fout is opgetreden. Maar betekent dit ook dat de chirurg zich schuldig heeft gemaakt aan medisch wangedrag? Niet noodzakelijkerwijs.

Wat is medisch wangedrag?

Het feit dat een chirurgische fout heeft plaats gevonden betekent niet dat iemand aansprakelijk is voor de medische falen. De betreffende medische handeling – of dit nu wel of niet een chirurgische ingreep betreft – moet voldoen aan een bepaalde medische standaard en een ingreep die niet voldoet aan deze standaard moet lijden tot persoonlijk letsel.
In andere woorden, als de fout niet het gevolg is van medisch handelen onder de gewenste standaard van zorg en als u geen letsel heeft ondervonden, dan spreken we niet van medisch wangedrag.

Een algemene definitie van standaard zorg is: het type zorg dat een reguliere, voorzichtige medische zorgverlener, met de zelfde opleiding en ervaring, zou verlenen onder gelijke omstandigheden in een gelijke gemeenschap.

In de meeste zaken ten aanzien van chirurgische fouten is het relatief eenvoudig te bepalen of de behandeling van een chirurg niet voldeed aan de standaard medische zorg. Als bepaald is dat de chirurgische ingreep niet voldeed aan de standaard medische zorg moet er bepaald gaan worden in hoeverre dat uw letselschade het gevolg is van deze fout.

Wat is een chirurgische fout?

Eenvoudig gesteld is een chirurgische fout elke te voorkomen fout tijdens een operatie. Alle operatie hebben in zekere mate een risico. Derhalve is het gewoon om vooraf aan de operatie een formulier te ondertekenen waarbij je aangeeft dat je begrijpt dat er aan de operatie bepaalde risico’s zijn verbonden. Chirurgische fouten gaan voorbij aan de bekende risico’s van een operatie. Chirurgische fouten zijn onverwacht.

Waardoor ontstaat chirurgische fouten?

Geen enkele operatie is identiek. Derhalve is ook elke chirurgische fout, en de onderliggende oorzaak van de fout, in potentie uniek. Vanuit deze achtergrond beschrijf ik hierna een aantal veel voorkomende oorzaken van chirurgische fouten.

 • Incompetentie. Wellicht heeft uw chirurg de procedure nog niet voldoende vaak uitgevoerd an ontbreekt het hem eenvoudig weg aan de vaardigheden om een operatie ook daadwerkelijk met succes uit te voeren. Het is vreemd dat zoiets kan gebeuren maar het is een veel voorkomende oorzaak.
 • Onvoldoende pre-operatieve planning. Het is van essentieel belang dat een chirurg goed voorbereid de operatie ingaat. Dit kan inhouden dat hij vooraf beoordeelt en zich voorbereid op eventuele complicaties die kunnen ontstaan.Dit heeft ook betrekking op de voorbereiding van het verplegend personeel en de assistenten om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke medische apparatuur en gereedschappen beschikbaar is en in goede orde functioneert.
 • Verkeerde werkprocedure. Chirurgen kunnen onterecht bepalen dat bepaalde stappen tijdens de operatie onnodig zijn. Het nemen van afkortingen met als doen sneller klaar te zijn kan verstrekkende gevolgen hebben.
 • Slechte communicatie. Het onzorgvuldig communiceren kan tot een aantal kritieke fouten leiden. Zo kan het gebeuren dat een chirurg de verkeerde plaats van ingreep bepaalt of dat niet de juiste chirurgische gereedschappen voor handen zijn. Ook kan miscommunicatie ontstaan over de juiste dosering van een medicijn. Al deze onzorgvuldigheden kunnen serieuze gevolgen hebben.
 • Vermoeidheid. Dit komt veel voor. Chirurgen staan er om bekend dat ze lange dagen draaien. Dit heeft vermoeidheid tot gevolg. Vermoeide mensen maken sneller fouten vergeleken met goed uitgeruste personen.
 • Drugs en alcohol. Sommige chirurgen grijpen naar alcohol en drugs om om te kunnen gaan met de stress waarmee ze geregeld geconfronteerd worden. Veel mensen zullen geschokt reageren dat een chirurg het ook maar overweegt om een operatiekamer te betreden onder invloed van drugs en alcohol. Dit komt echter voor.
 • Onoplettendheid. Soms zijn chirurgen gewoon niet zo voorzichtig als ze zouden moeten zijn. Dit houdt in dat ze bijvoorbeeld nalaten om ervoor te zorgen dat de instrumenten voldoende goed zijn gesteriliseerd of het gebruik van gereedschappen waarvan bekend is dat ze niet in optima forma verkeren.
letstel door chirurgische fout

Voorbeelden van chirurgische fouten

Het aantal soorten chirurgische fouten is veel omvattend en uitgebreid. Hieronder een lijstje van de meest voorkomende fouten:

 • beschadigen van een zenuw tijdens operatie;
 • te veel of te weinig medicijn toekennen;
 • een incisie op de verkeerde locatie;
 • een stuk gereedschap achterlaten in de patiënt;
 • de verkeerde patiënt opereren.

Neem altijd contact op met een letselschadeadvocaat!

Als u vragen heeft over de mate waarin een chirurgische fout leidt tot een medische wanprestatie dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze letselschadeadvocaten. Deze zaken zijn in de praktijk vaak zeer complex vanuit juridisch en procedureel perspectief. Uw kans op succes neemt enorm toe wanneer u de hulp inschakelt van een letselschade specialist.

Wat is de meest voorkomende chirurgische fout?

Het achterlaten van vreemde objecten in het lichaam van een patiënt. Te vaak laten chirurgen scalpels, bandage, gaas of klemmetjes achter in een patiënt met extreme pijn en zelfs de dood tot gevolg.

Verkeerde diagnose. Als een arts een verkeerde diagnose stelt die lijdt tot een verkeerde, vertraagde of het volledig uitblijven van een behandeling, dan kan dit de gezondheid van een patiënt ernstig schaden. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het toedienen van de verkeerde medicatie.

Onze specialisten

Oscar Hijink
Marit Herngreen
Ela Timmermans
Rianne Bockhoven
Eelco Driessen

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat