Gevolgen letselschade

Financiele schade

Verlies zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid: het vermogen tot het in de privésfeer verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. In dit artikel beschrijf ik de kosten die geclaimd kunnen worden bij verlies van zelfwerkzaamheid.

Onder zelfwerkzaamheid zijn de volgende reguliere onderhoudswerkzaamheden begrepen:

 1. reparatiewerkzaamheden in en aan de woning;
 2. schilderwerk in en aan de woning, evenals het aanbrengen van
  behangpapier of wandbekleding;
 3. tuinonderhoud, inclusief het onderhouden van paden, terrassen, schuren en schuttingen.

Uiteraard maakt het verschil of de benadeelde woont in een eigen woning of een huurwoning. Bij het laatste mag worden aangenomen, dat grote reparatiewerkzaamheden voor rekening van de verhuurder komen. De werkzaamheden in en aan de woning blijven voor huurders in de regel beperkt tot het binnenshuis schilderen, behangen en het af en toe verrichten van kleine reparatiewerkzaamheden.

Ik wil hulp

verlies van zelfwerkzaamheid

Schadevergoedingstabel verlies aan verdienvermogen

 • Eigen woning met tuin – alle onderhoud – €1.197
 • Eigen woning met tuin – weinig onderhoud – €599
 • Eigen woning zonder tuin – alle onderhoud – €778
 • Eigen woning zonder tuin – weinig onderhoud – €299
 • Huurwoning met tuin – alle onderhoud – €599
 • Huurwoning met tuin – weinig onderhoud – €299
 • Huurwoning zonder tuin – alle onderhoud – €390
 • Huurwoning zonder tuin – weinig onderhoud – €150

Bovenstaande normbedragen zijn gebaseerd op de technische rekenvoorbeelden voor schilderwerk en tuinonderhoud, waarbij is uitgegaan van een twee-onder-een-kapwoning of hoekwoning. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de kosten van onderhoud voor een viertal woningtypen:

 • Vrijstaande woning – verhoudingsgetal 1.3
 • Twee-onder-een-kapwoning of hoekwoning – verhoudingsgetal 1
 • Rijtjeshuis – verhoudingsgetal 0.8
 • Flat of appartement – verhoudingsgetal 0.7

Vaststelling van de schadevergoeding:

 1. Het normbedrag wordt aangepast aan de mate waarin het vermogen tot zelfwerkzaamheid beperkt is. De mate van beperking wordt in overleg vastgesteld en uitgedrukt in een vast percentage van 25, 50, 75 of 100. Dit percentage is maatgevend voor de uiteindelijke schadevergoeding per jaar;
 2. Voor de vaststelling van de looptijd van de toekomstige schade wordt uitgegaan van een eindleeftijd van 70 jaar, zonder sterftekanscorrectie. Voor de kapitalisatie van de toekomstige schade wordt uitgegaan van de dan geldende rekenrente;
 3. Voor zover er ter zake van de woning, tuin of persoon van het slachtoffer in relatie tot zelfwerkzaamheid sprake is van bijzondere omstandigheden die zich niet lenen voor een genormeerde vergoeding, moet de schade concreet worden vastgesteld.

Indexering

Jaarlijks wordt op basis van het loonindexcijfer van het CBS (peildatum 1 januari van elk kalenderjaar) beoordeeld of aanpassing van de normbedragen noodzakelijk is. De bedragen worden verhoogd indien de lonen zijn gestegen met minimaal 5% ten opzichte van de datum van laatste wijziging van de normbedragen.

Laat u bijstaan door een specialist die alleen handelt in uw belang!

Lichamelijk en geestelijk letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

Vrijblijvend advies

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Wellicht ook interessant:

  Datum laatste wijziging: 1 januari 2018. Bron: Letselschaderaad

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat