Gevolgen letselschade

Lichamelijk letsel

Rugletsel

Letselschade aan de rug is een van de meest voorkomende vormen van letselschade en komt in de regel tot stand op de werkvloer en in het verkeer. In de Nederland leidt rugletsel tot meer dan 20 miljoen verloren arbeidsdagen per jaar* en is het van invloed op het leven van meer dan 220.000 mensen zoals blijkt uit recent onderzoek. Er is geen twijfel dat de rug een van de meeste kwetsbare delen van het lichaam is die eigenlijk voortdurend aandacht en onderhoud nodig heeft. In de praktijk blijkt dat rugletsel kan leiden tot tijdelijke en permanente vorm van immobiliteit.

*Geëxtrapoleerd op basis van aantallen in het VK

Het is mogelijk om een rugletsel schadeclaim in te dienen als u het slachtoffer bent geworden van dit letsel in de uitoefening van uw werk of in een publieke omgeving. Het is dan wel nodig dat de goede weg wordt bewandeld en dat dit gecompliceerde traject op de juiste manier wordt aangepakt.

Rugletsel schadeclaims

Hijink Advocaten is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade. Rugletsel komt veel voor en onze letselschade advocaten en specialisten hebben dan ook veel ervaring met deze vorm van letsel. Wij zullen het voor u zo eenvoudig mogelijk maken.

Tot rugletsel rekenen wij ook gebroken wervel, spieren, pezen en een hernia. Een goed begrip van de materie heeft een gunstige invloed op het met succes verhalen van rugletsel.

Via deze pagina proberen wij een goed overzicht te geven van alle feiten en procedures. We proberen ook antwoord te geven op veel voorkomende vragen die aan ons worden gesteld ten aanzien van het indienen van een rugletsel schadeclaim.

Onder ideale omstandigheden kent u uw rechten en neemt u de problemen die ontstaan zijn als gevolge van uw rugletsel niet gemakzuchtig op!

Scroll snel naar een van deze onderwerpen:

 1. Een handleiding bij het indienen van een rugletsel claim.
 2. Wat moet u doen als u het slachtoffer bent van een ongeluk?
 3. Letselschade claimen ten gevolge van rugletsel opgelopen op het werk.
 4. Letselschade claimen ten gevolge van rugletsel opgelopen in een publieke omgeving.
 5. De ernst van het rugletsel beoordelen.
 6. Hoe wordt een schadeclaim opgestart?
 7. Hoeveel schadevergoeding kun je eisen als slachtoffer van rugletsel
 8. Waarom kiezen voor Hijink Advocaten?
 9. Neem gratis contact met ons op en start uw claim op.
rugletsel schadeclaim

Een handleiding bij het indienen van een rugletsel claim.

Er zijn ontzetten veel mensen die helemaal niets doen met het rugletsel. In de praktijk komt dit omdat ze gewoon niet weten dat ze aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Dat is de reden dat wij deze pagina schrijven. Wij willen er voor zorgen dat u weet dat u gecompenseerd kunt worden voor uw ongeluk. Wij zijn er voor u om u door het proces te begeleiden op een voor u prettige en professionele wijze. Wij kunnen het volledige traject voor u afwikkelen. Wij onderzoeken uw zaak, verzamelen alle bepalende factoren op basis waarvan wij u het optimale advies kunnen geven ten aanzien van een eventuele voortzetting van uw rugletsel schadeclaim.

Ik probeer antwoord te geven op het wanneer, waarom en hoe u een letselschadeclaim kunt indienen als u het slachtoffer bent van rugletsel. Deze handleiding bevat een heleboel informatie zoals een lijst met door u uit te voeren acties; de ernst van uw letsel bepalen; een indicatief overzicht van de mogelijke letselschadevergoedingen zoals die kunnen worden uitgekeerd; waarom ons team van specialisten de hulp kunnen bieden die u nodig heeft. Het is wel belangrijk om te weten dat elke zaak uniek is. Dat heeft dus tot gevolg dat elke zaak ook als uniek geval behandel zal worden.

Wat moet u doen als u het slachtoffer bent van een ongeluk?

Ongelukken komen altijd onverwacht. 1000’den mensen worden jaarlijks het slachtoffer van rugletsel. Als u betrokken bent bij een ongeluk en hierbij rugletsel heeft opgelopen dan is een van de belangrijkste activiteiten het verzamelen van bewijsmateriaal. Bewijsmateriaal omvat het maken van foto’s van de plaats van het ongeval, het verzamelen van filmmateriaal van bijvoorbeeld camerabewaking of passanten. Foto en filmmateriaal liegen niet en vereenvoudigen uw zaak. Ook beeldmateriaal van de verwonding zijn belangrijk bewijsmateriaal aan de basis van uw claim.

Behalve beeldmateriaal hechten wij ook veel waarde aan getuigenverklaringen. Dit is vaak van doorslaggevend belang. Daarom moet u zo snel mogelijk de contactgegevens van mogelijke getuigen verzamelen. Het kan de betrouwbaarheid van uw claim verstevigen.

Daarop aansluitend zijn ook medische rapporten en dan met name dat wat betrekking heeft op het rugletsel van belang en moeten opgevraagd worden. Als het aan komt op de bewijsvoering van uw zaak kunnen medische verslagen een verschil maken tussen lange termijn problemen en eventuele nieuw letsel ten gevolge van het ongeluk. Dus, als u het slachtoffer bent van letsel, dan moet u meteen nadenken over de gevolgen en het bewijsmateriaal dat er nodig is om de schade en de aansprakelijkheid aan te tonen.

Letselschade claimen ten gevolge van rugletsel opgelopen op het werk

Het is belangrijk om te beseffen dat uw werkgever ervoor moet zorgen dat u als werknemer in een veilige omgeving kunt werken; een omgeving die zo veilig mogelijk is. Echter, in de praktijk is rugletsel veroorzaakt door onveilige omstandigheden een veelvoorkomend probleem. Derhalve zijn schadeclaims ten gevolge van rugletsel de meest voorkomende vorm van schadeclaim en met name veroorzaakt door het niet voor hande zijn van goede systemen om risico’s te minimaliseren. Systemen omvatten onder andere het geven van goede training, gezondheids en veiligheidsprotocollen die helpen bij het reduceren van risico’s en behouden van de gezondheid. Echter, dergelijke systemen zijn natuurlijk geen garantie. Als ze falen dan kan een werknemer een schadevergoeding eisen voor letselschade veroorzaakt op de werkvloer.

Er zijn ontelbaar veel verschillende werkzaamheden die kunnen leiden tot rugletsel. Het voor de hand liggende uitglijden, struikelen, of vallen van hoogte tot het zeer gevaarlijke werken nabij elektrische installaties of werken in de buurt van gevaarlijk geplaatste objecten die kunnen omvallen. Er is geen alles omvattende manier waarop u rugletsel kunt oplopen. Als de veiligheids- en gezondheidsprocedures goed worden toegepast zou u onder veilige omstandigheden moeten kunnen werken. Als er geen procedures zijn, ze slecht zijn uitgewerkt of niet worden gecontroleerd door de werkgever dan staat u in uw recht om een letselschadevergoeding te eisen. In dat geval kunnen wij u bijstaan bij het verhalen van de schade zodat u zich kunt richten op het herstel. Wij hebben veel ervaring met alle vormen van rugletsel en weten dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de ernst van het letsel.

Vanuit onze ervaring weten wij dat rugletsel is in te delen in 3 categorieën:

 1. Licht rugletsel
  Alleen tijdelijk letsel aan de rug waardoor de vergoeding zal liggen tussen de 400 en de 11.400 euro.
 2. Gemiddeld rugletsel
  Letselschade in deze categorie heeft langdurig gevolgen, aanhoudende pijn en de vergoeding kan variëren tussen de en 10.000 en 35.750,- euro
 3. Ernstig rugletsel
  Hieronder valt rugletsel die leidt tot verlamming of het verlies van motorisch vermogen waardoor de vergoedingen ergens tussen de 35.000 en de 142.000 euro kunnen vallen.

Afhankelijk van uw letsel kunnen wij u advies geven ten aanzien van de hoogte van uw letselschadeclaim.

Letselschade claimen ten gevolge van rugletsel opgelopen in een publieke omgeving

Sommige veel voorkomende ongelukken vinden plaats in de publieke omgeving. De eigenaar of diegene die de locatie bezet in de vorm van huur of lease – dus een commerciële omgeving – kan aansprakelijk worden gesteld voor letsel opgelopen in die omgeving. Dit geld dus ook voor rugletsel.
Als we het hebben over publiekelijk toegankelijke locaties dan omvat die commerciële plekken waaronder detailhandel, supermarkten, bibliotheken, nachtclubs, cafés, restaurants en zo voort. In de praktijk is het de plicht van de eigenaar of gebruiker van een publieke locatie om de gedeeltes die publiekelijk toegankelijk zijn veilig te maken om eventueel letsel tot het minimum te beperken.
Dus, als u letsel heeft opgelopen in een publieke omgeving kunt u eventueel aanspraak maken op een schadevergoeding. Als het letsel is veroorzaakt door nalatigheid van de eigenaar of gebruiker en het ongeval plaats heeft gevonden minder dan 3 jaar geleden dan kunnen wij u helpen bij het indienen van een schadeclaim. U moet dan wel weten dat de aansprakelijke partij een onderneming kan zijn op zelfs een gemeentelijke instelling.

De ernst van het rugletsel beoordelen

Vergoeding van rugletsel wordt bepaald van geval tot geval omdat de ersnst van het letsel telkens varieert. Een van onze eerste acties is het laten bepalen van de ernst van het letsel door een deskundige medische specialist die een onpartijdig en objectief expert oordeel zal geven. Daarom, als u slachtoffer bent van rugletsel, laat u dan altijd medische onderzoeken zodat de specialisten een goed idee krijgen van het volledige letsel. Na dit medische onderzoek zullen onze advocaten het rapport beoordelen zodat we een eventuele zaak kunnen voorbereiden.

Hoe start u een schadeclaim op?

Als u een vergoeding wilt voor uw rugletsel dan zult u eerst stappen moeten ondernemen en een letselschadeclaim indienen. In eerste instantie belt u daarom met Hijink Advocaten via 0800 44 55 000 waarbij u een overleg heeft met een van onze specialisten. In dit eerste gesprek:

 • stellen wij diverse vragen ten aanzien van uw letsel
 • proberen wij een idee te krijgen van de aansprakelijkheid en
 • geven wij u advies ten aanzien van de te nemen stappen op basis van uw persoonlijke situatie.

Hoeveel schadevergoeding kunt u eisen als slachtoffer van rugletsel?

Een schadeclaim als vergoeding van het door u geleden rugletsel legt u neer bij een persoon. bedrijf of instantie die verantwoordelijk is voor de door u geleden schade. De ernst van het rugletsel varieert van geval te geval waardoor ook de schadevergoeding telkens weer opnieuw berekend moet worden. Echter, we kunnen wel een schatting geven op basis van de volgende gebieden:

Algemene schade
Dit is de schade voor de niet geldelijke verliezen die door het letsel zijn veroorzaakt. Ze zijn vaak moeilijk in geld uit te drukken. Denk daarbij aan zaken als pijn, lijden, emotionele spanning.

Zorgkosten
Deze kosten zijn vrij duidelijk in kaart te brengen en omvatten de zorg die u heeft gekregen.

Verlies van inkomsten en verdienvermogen
Deze vorm van schade varieert van persoon tot persoon. Afhankelijk van werksituatie en duur. Ook de toekomstige inkomsten worden hierin meegenomen. Dit gebeurt aan de hand van diverse formules zoals voorspelde inkomsten en de mate waarin het rugletsel u zal belemmeren bij het realiseren van die inkomsten.

Reiskosten
Deze categorie van schade is behoorlijk goed te berekenen. Alle gemaakte reiskosten kunnen worden verhaald.

Medische kosten
Dit gedeelte van de claim omvat het verhalen van de kosten die zijn gemaakt voor de medische zorg; nu en in de toekomst. De kosten kunnen enorm oplopen als er sprake is van levenslang letsel.

Hoeveel schadevergoeding kunt u eisen als slachtoffer van rugletsel?

De onderstaande tabel kunt u gebruiken als een ruwe indicatie bij het berekenen van de schade.

 1. Licht rugletsel
  Alleen tijdelijk letsel aan de rug waardoor de vergoeding zal liggen tussen de 400 en de 11.400 euro.
 2. Gemiddeld rugletsel
  Letselschade in deze categorie heeft langdurig gevolgen, aanhoudende pijn en de vergoeding kan variëren tussen de en 10.000 en 35.750,- euro
 3. Ernstig rugletsel
  Hieronder valt rugletsel die leidt tot verlamming of het verlies van motorisch vermogen waardoor de vergoedingen ergens tussen de 35.000 en de 142.000 euro kunnen vallen.

Let op: het is belangrijk om de erste van het rugletsel te laten bepalen door een expert zodat we een goede inschatting kunnen maken in welke categorie u valt.

Waarom kiezen voor Hijink Advocaten?

Hijink Advocaten is een landelijk werkend advocatenkantoor gespecialiseerd in letselschade. Onze advocaten en juridische letselschadespecialisten beschikken allemaal over een ruime ervaring en zijn, zoals reeds gezegd, gespecialiseerd in letselschade. Wij weten hoe het werkt en halen het maximale resultaat zodat u zich kunt richten op het herstel. Gun uzelf de rust van een echte specialist.

Bel voor gratis advies en start uw claim

Bent u het slachtoffer van een ongeluk dat plaats heeft gevonden op werk of in een publieke omgeving en heeft ten gevolge last van rugletsel dan kan het zijn dat u een schadeclaim kunt indienen. Zelfs als u denkt dat niemand anders dan uzelf aansprakelijk is dan nog kan het zijn dat u een zaak heeft. Overleg het gewoon. Wij zijn er voor u. Bel ons op via 0800 44 55 000 of stuur even een mailbericht.

U kunt ons altijd bellen voor gratis juridisch advies waarbij we samen uw zaak bespreken. Als wij denken dat u een goede zaak heeft dan zullen wij u helpen bij het voorbereiden en indienen van een claim egaal of dit bij uw werkgever, een onderneming of de lokale overheid.

Bel nu 0800 44 55 000 en laat u adviseren.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis!

  • Volledig gratis rechtsbijstand
  • Letselschade advocaten en specialisten
  • Lid Vereniging Letselschade advocaten (LSA)
  • Lid van Nationaal Keurmerk Letselschade
  • Een 9.3 klantbeoordeling

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat