Oorzaken letselschade

Arbeidsongeval

Letselschade na een arbeidsongeval

letselschade advocaat arbeidsongeval
letselschade advocaat arbeidsongeval

Ieder jaar vinden er meer dan 200.000 arbeidsongevallen (op de werkvloer) plaats met letselschade als gevolg. Bij blijvend letsel na een arbeidsongeval ondervindt iemand naast materiële schade ook immateriële schade.

Maar wat is een arbeidsongeval of bedrijfsongeval nu precies? En welke stappen moeten worden doorlopen in geval van een arbeidsongeval waarbij sprake is van letselschade. LSA vertelt het u.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een gebeurtenis die op het werk of in werktijd plaatsvindt en kan leiden tot letselschade. Een ongeval op een bouwterrein of in een instelling bijvoorbeeld. Denk aan een bouwvakker die van een steiger valt of iemand die een burn-out krijgt door slechte arbeidsomstandigheden. Maar ook een koerier die een auto-ongeluk krijgt. Letselschade kan ook ontstaan tijdens het van of naar het werk rijden. In dat geval is er sprake van een verkeersongeval.

Ik wil vrijblijvend advies

Arbeidsongeval melden

letselschade slechte werkomstandigheden
Letselschade door slechte werkomstandigheden

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) registreert arbeidsongevallen. Ernstige arbeidsongevallen moeten namelijk volgens de Arbowet worden gemeld. Ernstige arbeidsongevallen zijn ongevallen waarbij iemand overlijdt of ernstig letsel heeft en in het ziekenhuis wordt opgenomen. Zo kan het voorkomen dat een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt door het oplopen van letselschade na een bedrijfsongeval. Van arbeidsongeschiktheid is onder meer sprake als het slachtoffer geen passend werk meer kan verrichten.

Arbeidsongevallen en letselschade

Wie is er aansprakelijk voor het arbeidsongeval? En kan de schade worden verhaald op de werkgever of een derde partij? Bij het beantwoorden van deze en andere vragen kunnen onze LSA letselschade advocaten en letselschadespecialisten u bijstaan. Benieuwd naar wat een letselschade advocaat
allemaal doet? Dat leest u hier.

Wat is het aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop?

Jaarlijks overlijden naar schatting circa 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van beroepsziekten biedt kansen om ze eerder en beter te herkennen. Op basis van die informatie kunnen preventieve maatregelen worden opgesteld. Een onderzoeksmodel van het RIVM dat achterliggende oorzaken van ernstige arbeidsongevallen in kaart brengt, blijkt ook voor beroepsziekten te kunnen worden gebruikt.

Een beroepsziekte is een ziekte die mensen hebben opgelopen hoofdzakelijk als gevolg van het werk of de werkomstandigheden. Een voorbeeld is het ontstaan van mesothelioom door te werken met asbest.

Top 5 ernstige ongevallen op de werkvloer

Arbeidsongeval en letselschade door val, vraag hulp van een letselschadeadvocaat
Arbeidsongeval en letselschade door val

Wij onderscheiden 36 verschillende vormen van arbeidsongevallen met letselschade als gevolg. Van ongevallen met machines of gereedschap tot verdrinking of elektrocutie.

Dit is de top 5 ernstige ongevallen:

 1. Vallen van hoogte 29%
 2. Contact met bewegende delen van een machine 22%
 3. Vallende objecten 13%
 4. Aanrijdingen van een voetganger door een voertuig 4,4%
 5. Beknelling tussen een machine en een ander object 4,2%

Definitie arbeidsongeval

Een arbeidsongeval, ongeval op het werk of beroepsongeval is een specifieke gebeurtenis tijdens het uitoefenen van het werk die fysieke of geestelijk letsel tot gevolg heeft.

Volgens het ILO (Internationale werknemers organisatie), vinden er jaarlijks meers dan 330 miljoen ongelukken plaats op het werk met als gevolg, in combinatie met beroepsziektes, meer dan 2.5 miljoen doden wereldwijd.

 1. De zinsnede ‘tijdens het uitvoeren van het werk’ omvat ook werk gerelateerde ongevallen buiten de werkomgeving en kan ook worden veroorzaakt door derden. De definitie arbeidsongeval bevat ook ongevallen terwijl men bezig is met een economische activiteit, of op het werk of met betrekking tot het bedrijf van de werkgever aldus het ILO
 2. Het zinsdeel ‘fysieke of geestelijke schade’ houdt in verwonding, ziekte of dood. Werkgerelateerde ongelukken zijn anders dan werkgerelateerde ziektes waarbij ongelukken een onverwacht en ongepland plaats vinden terwijl werkgerelateerde ziektes het gevolg zijn van de blootstelling gedurende een langere rijd aan risicofactoren verbonden aan het werk bijvoorbeeld longkanker als gevolg van het inademen van schadelijke stoffen.

Incidenten die vallen binnen de definitie van werkgerelateerde ongelukken omvatten ook gevallen van acute vergiftiging, geweld door mens of dier, insectenbeten, uitglijden of vallen op de verharde weg, trappen, verkeersbotsingen en ongelukken aan boord van transportmiddelen tijdens het uitvoeren van werk, ongelukken op vlieghaven, stations en zo verder.

Valt woon werkverkeer ook onder arbeidsongevallen?

Er is geen overeenstemming of forensische verkeersongelukken, in essentie woon werkverkeer, ook tot arbeidsongevallen gerekend moet worden. De ESAW methode sluit deze ongelukken uit. De ILO rekent ze wel onder de verantwoordelijkheid met betrekking tot gezondheid en veiligheid op werk hoewel ze wel in een andere categorie worden ingedeeld. Sommige landen waaronder Griekenland, maakt geen onderscheid met woon werkverkeer en ander werkgerelateerde ongelukken.

Een fataal ongeluk op het werk wordt beschreven als een ongeluk dat lijdt tot de dood van een slachtoffer. De tijdsinterval waarop de dood tot stand moet komen varieert van land tot land. In Nederland wordt een ongeluk als fataal gekenmerkt als het slachtoffer de zelfde dag overlijdt, in Duitsland als dit gebeurt binnen 30 dagen terwijl in België, Frankrijk en Griekenland hier geen tijd aan verbonden is.

Ik wil vrijblijvend advies

Industriële rampen

Bedrijfsongevallen die betrekking hebben om meerdere gelijktijdige slachtoffers worden gekenmerkt als industriële rampen.

Welke soorten arbeidsongevallen zijn er?

Hoewel veel werkgerelateerd ongelukken slechts relatief kleine gevolgen hebben zoals bijvoorbeeld een sneetje als gevolg van een papiertje, een kras zijn er ook meer gevaarlijke en mogelijks fatale gevolgen.

Zo zijn er bedrijfstakken waar individuele personen meer worden blootgesteld aan arbeidsgerelateerde risico’s zoals in de bouw en de handel. Gekeken over 2012 was dit de sector met de meeste slachtoffers. 51% van de gevallen door middel van vallen hetgeen wel erg voor de hand liggend is. Werknemers in de bouw hebben nu eenmaal meer kans om te vallen van grote hoogte dan in andere sectoren zoals de dienstverlening en op kantoor.

Een onafhankelijke waarnemer, de arbeidsinspectie, streeft ernaar het aantal werkgerelateerde ongevallen te reduceren en deze instantie schrijft en publiceert statistieken waarin de meest voorkomende ongevallen worden beschreven verdeeld over meerdere sectoren. Ongelukken zoals een val van grote hoogte, vastzitten onder een vallende structuur en aangereden worden door een voertuig of bewegend object vertegenwoordigen het grootste aandeel van arbeidsongevallen.

Uit onderzoeken komt ook naar voren dat uitglijden, struikelen en vallen verantwoordelijk is voor 50% van alle serieuze ongelukken van personeel. Het grootste gedeelte van ongelukken – waardoor collega’s meer dan 3 dagen niet konden werken of van invloed waren op het verrichten van de gangbare werkzaamheden – is veroorzaakt door handmatige verwerking van goederen.

Hoewel sommige arbeidsongevallen weinig effect hebben wordt geschat dat meer dan 5 miljoen werkdagen jaarlijks verloren gaan als gevolg van beroepsgerelateerde ziekte, persoonlijke letselschade.

Ongelukken veroorzaakt door onveilig gedrag of onveilige omstandigheden

Een belangrijke factor is het veiligheidsklimaat of de veiligheidscultuur in een onderneming. Een cultuur van veiligheid is af te lezen aan de manier waarop de werkomgeving wordt bestuurd, de gemeenschappelijke waarden en percepties van personeel. Slechte apparatuur kan ook de oorzaak zijn van serieuze persoonlijk letsel. Een veel voorkomende oorzaak van ongevallen zijn slechte ladders. Als bv. de rubber voet mist dan kan de aluminium voet zeer makkelijk weg slippen op een harde vloer met een val tot gevolg.

Positieve gevolgen van het voorkomen

Volgens de arbeidsinspectie kunnen werkgevers die goede maatregelen nemen ter voorkoming van ongelukken op de werkvloer meerdere voordelen behalen. Behalve dat ze het aantal ongelukken kunnen reduceren kunnen ze ook:

 1. Minder rechtszaken of juridische vervolging
 2. Een betere reputatie bij partners, investeerders, klanten en leveranciers
 3. Personeel volt zich gewaardeerd
 4. Lager kosten door tijdverlies
 5. Minder personeelsmutaties en absentiecijfers

Vrijblijvend overleg met een van onze letselschadespecialisten

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Let op! Bij elk ongeval waarbij u persoonlijk letsel oploopt moet u altijd eerst overleggen met een letselschadespecialist nog voordat u zich laat helpen door de jurist van het bedrijf of uw eigen ‘rechtsbijstand’. Wij werken enkel en alleen in UW belang!

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat