Oorzaken letselschade

Letselschade Verkeersongeval

Fietsongeluk

Een botsing of fietsongeluk met een auto is de grootste angst van fietsers. Nu is een botsing met een auto ook veruit de grootste bron van ongevallen ondanks dat Nederland vergeleken met alle andere landen in de wereld een zeer goed netwerk heeft van fietspaden en fietsers bij wet in vergaande mate worden beschermd.

Ga maar eens in het zuiden of oosten de grens over. Van het ene op het andere moment houdt het fietspad op en moet je als fietser de openbare weg op. Levensgevaarlijk. Desondanks gebeuren er in Nederland nog steeds jaarlijks duizenden fietsongelukken waarbij een fietser wordt aangereden door een auto of ander motorvoertuig.

Gelukkig valt het aantal ongelukken in vergelijking tot andere landen behoorlijk mee als we dit afzetten tegen het aantal gefietste kilometers. Dit komt doordat beide wegen goed gescheiden zijn. Veruit de meeste fietsongelukken ontstaan door de fietser zelf die de controle over het stuur verliest door eigen toedoen of door slechte omstandigheden op de weg. Meestal zijn het ook de jongeren die een slachtoffer worden van een fietsongeluk.

Hoe dan ook, ongelukken met de fiets in het verkeer zijn dagelijkse praktijk. Ongeacht of het een eenzijdig ongeluk is of een ongeluk door de aanrijding met een auto, het fietsongeluk is meestal het resultaat van iemands nalatigheid;

 • nalatigheid van de chauffeur,
 • nalatigheid van de fietser,
 • nalatigheid van beiden of ..
 • nalatigheid van overheden in het weg en fietspadbeheer.

Omdat er in de regel een verantwoordelijke valt aan te wijzen van het ongeluk worden ongelukken vaak botsingen of aanrijdingen genoemd. Echter, een fietsongeluk is vrijwel altijd het gevolg van de nalatigheid van iemand. Als de bestuurder, de overheid verantwoordelijk voor de toestand van de weg of de producent van een gebrekkige fiets nalatig is geweest dan kan de fietser aanspraak maken of een financiële compensatie van de geleden schaden in de vorm van diverse vergoedingen en smartengeld.

Soorten schade na een fietsongeluk

Als er sprake is van een botsing tussen een fietser en een auto dan zullen we moeten onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij van de autobestuurder voor een compensatie van alle geleden schade zowel:

De onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij zullen zich in eerste instantie altijd richten op de aansprakelijkheid, u of de chauffeur van de auto, en de mate waarin de aansprakelijkheid verdeeld moet worden. Als u en de verzekeringsmaatschappij het eens zijn over de mate van nalatigheid en de hoogte van de totale geleden en nog te lijden schade kunnen we een regeling treffen.
Als we er niet in slagen om tot overeenstemming te komen over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade dan zullen we moeten procederen. het is goed om te weten dat Hijink Advocaten zowel letselschadespecialisten als letselschadeadvocaten in dienst heeft. Dit werkt altijd erg goed naar verzekeraars toe omdat ze weten dat we ook naar de rechter kunnen. Natuurlijk proberen we dat te voorkomen maar werkt de verzekeraar niet goed mee dan zullen we naar de rechter moeten stappen om compensatie van de door u geleden schade bij wet te verhalen.

Omdat een rechtszaak de volgende stap is als we er niet met de verzekeraar uitkomen wordt een groot deel van de letselschadezaken voor de rechter behandeld. Echter, omdat de wettelijke en letselschade analyse een moeilijk werkterrein is zouden fietsers die slachtoffer zijn van een aanrijding door een auto altijd eerst overleg moeten

Wat moet u doen als u betrokken bent in een fiets / auto-ongeluk?

Veel chauffeurs die een ongeluk veroorzaken zullen zich in eerste instantie verontschuldigen en de oorzaak van het ongeluk erkennen maar zullen later, nadat ze de tijd hebben gehad om na te denken over de mate van nalatigheid, aansprakelijkheid ontkennen. Er zijn zelfs mensen die zullen beweren niet een aanwezig te zijn geweest op de plek van het ongeluk.

Wacht altijd op de politie als u een ongeluk heeft gehad zodat een officieel rapport wordt opgemaakt. Veel fietsers zullen niet eens beseffen dat ze letsel hebben opgelopen waarna ze er zich pas enkele uren later van bewust worden. Letsel waarvan men in eerste instantie het idee krijgt dat het wel meevalt kunnen zich later ontwikkelen tot ernstige, permanente beperkingen. Tegen die tijd is het vaak te laat om de nalatige bestuurde aan te wijzen.

Probeer niet zelf de onderhandelen met de aansprakelijke bestuurder. Het kan zijn dat hij of zij onjuiste of niet volledige informatie verstrekt over zijn of haar identiteit, verzekeringsdekking en eigendom van het voertuig. De politie is onafhankelijk en heeft het recht om te vragen om de identiteit, voertuigregistratie en de verzekering.

Ook moet u nooit de politie of de bestuurder zeggen dat u in orde bent. Het is een feit dat u heel vaak niet weet of u in orde bent omdat u nog niet door een arts bent beoordeeld dus waarom zou u aangeven dat u in orde bent. Stelt u zich eens voor dat u letsel heeft waarvan u op dat moment niets voelt. U wilt echt niet dat de verzekeringsmaatschappij van de bestuurder van het voertuig op papier heeft staan dat u in orde was. Alleen een arts kan bepalen of u ok bent.

4 vuistregels bij een fietsongeluk

 1. alleen een arts kan bepalen of u ok bent
 2. wacht altijd op de politie
 3. maak foto’s van het ongeval
 4. direct door naar de huisarts of het ziekenhuis

Als de politie het rapport op maakt moet u ervoor zorgen dat het rapport klopt en specifiek is. In dit rapport wordt uw verklaring genoteerd alsmede de verklaring van de bestuurder en eventuele getuigen. De politiek kan besluit de bestuurder te bekeuren. Dit kan handig zijn bij het treffen van ene regeling met de verzekeraar. Let erop dat alles goed wordt genoteerd. Dat ook uw verklaring goed wordt vastgelegd. Soms oordeelt de politie dat u zelf de veroorzaker bent van het ongeval zonder dat u gehoord wordt. Dus, vergeet niet dat ook uw verklaring wordt genoteerd.

Ook als het rapport is uitgeschreven, vraag altijd om de naam van de bestuurder en zijn of haar contactgegevens evenals de namen en contactgegevens van eventuele getuigen. Als u dit zelf geestelijk of fysiek niet kunt doen, vraag het dan aan iemand anders.

Ook de plaats van ongeval moet onderzocht worden op zoek naar informatie die kan bijdragen aan de oorzaak van het fietsongeluk. Denk daarbij aan de beoordeling van eventuele remsporen, de toestand van het wegdek en het voertuig zelf. Leg zo veel mogelijk op film of foto vast en spreek met getuigen. Teken ook de plaats van het ongeval uit.

Ga altijd naar een arts

Het is vaker dan eens gebeurd dat iemand die aangereden is door een auto zich helemaal goed voelt. Op basis van deze ondervindingen besluit om niet naar een arts te gaan en later in de slaap overlijdt aan de gevolgen van hersenletsel.

Dus, neem niets aan ten aanzien van uw verwondingen. Het is heel normaal dat mensen aannemen dat ze geen serieus letsel hebben na een ongeval en dat de werkelijke aard van de verwondingen pas later naar buiten komen.
Dit komt door adrenaline, die giert door het lichaam waardoor u niet in staat bent om een objectief oordeel te geven. De adrenaline dat u nog leeft, dat het erger had gekund en waardoor u op dat moment in staat bent om nog te functioneren. Zodra dit wegzakt en u tot rust komt kunnen hele vreemde bevindingen naar voren komen die u ten tijde van het ongeval zelf echt niet ervoer. Dus, heel simpel, bezoek direct een arts voor een objectief onderzoek en rapport. Ook dat rapport is erg belangrijk tijdens het proces. U moet zelf niet oordelen maar laat dat over aan een arts. Door er vroeg bij te zijn kan een verslechtering in de toekomst vaak voorkomen worden.

Omdat we nu eenmaal te maken krijgen van de verzekeraar van de bestuurder is een snelle medische evaluatie en behandelplan voor uw letsel belangrijk bewijsmateriaal bij het bepalen van de aard en mate van letsel. Laat ook op het lichaam foto’s maken vanuit verschillende invalshoeken en bij verschillende lichtomstandigheden. Houd ook een dagboek bij ten aanzien van de fysieke symptomen, start daar nog de zelfde dag mee en doe dat om de paar dagen.

Wat u overkomen is is geschiedenis. Samen gaan we werken aan uw toekomst. Een toekomst waarin u aanspraak op een vergoeding van de door u geleden en nog te lijden schade. Daarom werkt u met Hijink Advocaten, wij zijn 100% gespecialiseerd in letselschade en hebben uitstekende advocaten en specialisten in dienst.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

  Hijink Letselschadespecialisten

  Vestiging Arnhem
  Onderlangs 1
  6812 CE Arnhem
  (026) 442 39 13

  Vestiging Nijmegen
  Kerkenbos 1021
  6546 BB Nijmegen
  (024) 388 66 80

  • Volledig gratis rechtsbijstand
  • Letselschade advocaten en specialisten
  • Lid Vereniging Letselschade advocaten (LSA)
  • Lid van Nationaal Keurmerk Letselschade
  • Een 9.3 klantbeoordeling

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat