Vergoeding van affectieschade

Het grootste nieuws ten aanzien van smartengeld is de introductie van een recht op vergoeding van affectieschade per 1 januari 2019.

Een beperkte kring van gerechtigden krijgt bij overlijden of ernstig en blijvend letsel van een dierbare, automatisch recht op een vast bedrag aan smartengeld binnen de kaders van € 12.500 tot € 20.000.

Het exacte bedrag waarop de benadeelde aanspraak kan maken is afhankelijk van de een aantal vragen:

 1. is er sprake van overlijden of van ernstig blijvend letsel?
 2. is het primaire slachtoffer omgekomen door een misdrijf of een ongeval?
 3. wat is de relatie tot van de gerechtigde tot het primaire slachtoffer?

In dit artikel wordt vooral stilgestaan bij de hoogte van smartengeld. Verschillende malen zijn bezwaren geuit ten aanzien van de geringe hoogte van de toegekende bedragen. Daarop volgend zijn er verschillende uitspraken gewezen waarin de rechter aanmerkelijk hogere bedragen heeft toegekend dan voordien gebruikelijk was.

Ik wil hulp

Wellicht ook interessant ..

 1. Hoogte smartengeld berekenen
 2. Oorzaken van letselschade
 3. Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schade (smartengeld)

vergoeding van affectieschade

Hoe verhoudt zich de hoogte van smartengeld tussen Duitsland en Nederland?

Om het debat over de hoogte van smartengeld te bevorderen wordt in dit artikel een vergelijking gemaakt tussen de bedragen die in Nederland worden toegekend en de bedragen die de Duitse rechter toewijst.

In bepaalde gevallen worden aanzienlijk hogere bedragen toegekend in Duitsland. Soms worden min of meer gelijke bedragen toegekend en in slechts één enkel geval ligt het toegekende smartengeld in Duitsland lager dan in Nederland. Over het algemeen valt het ons op dat de in Duitsland aanzienlijk hogere bedragen worden toegekend voor ernstige letsels. Het hoogste smartengeld toegekend door een Nederlandse rechter is immers € 250.000 (geïndexeerd naar september 2018 is dat € 253.500) waarbij dit in Duitsland nu meer dan € 700.000  bedraagt voor een 2-jarig kind met hersenletsel.

Vrijblijvend advies van een letselschadeadvocaat

Bel 0800 44 55 000 of vul dit formuliertje in. Dan zullen wij u tijdens kantooruren binnen 4 uur terugbellen.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Op welke niveaus kunnen we letselschade indelen?

  1. Gering letsel
  2. Licht letsel
  3. Matig letsel
  4. Ernstig letsel
  5. Zwaar letsel
  6. Zeer zwaar letsel
  7. Uitzonderlijk zwaar letsel

  De ernst van het letsel en daaraan gerelateerde gevolgen dienen enkel als leidraad en wegen mee bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld. De beschreven voorbeelden zijn niet volledig en dienen enkel als richtlijn.

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat