Oorzaken letselschade

Arbeidsongeval

Val van hoogte

Heeft u lichamelijk letsel door werk op hoogte opgelopen? Veel letselschade wordt veroorzaakt door medewerkers die vallen van hoogte bijvoorbeeld bij een val van een ladder of steigers. Veel werkgevers kennen de wetgeving niet voldoende goed en indien wel dan passen ze de wetgeving niet in de praktijk toe.

Het is volgens de wetgeving ten aanzien van werken op hoogte aan werkgevers verplicht om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid werk op hoogte tot een minimum beperkt blijft. Als de taak voltooid kan worden zonder op hoogte te werken is het dus niet nodig om het risico te lopen. Dit lijkt wellicht erg logisch en normaal maar in de praktijk komen wij het vaak tegen dat werkgevers niet nadenken over een manier om het werk op de begane grond uit te voeren. Zo zou een schilder bijvoorbeeld een plafond kunnen schilderen met behulp van een verlengende steel in plaats van met behulp van een rolsteiger of een ladder.

Als een werk niet uitgevoerd kan worden zonder op hoogte te werken dan moet dit door de werkgever goed gepland worden en is voldoende supervisie nodig. Ook dient hij goede materialen te leveren. Uw werkgever moet passende maatregelen nemen die past bij de feitelijke omstandigheden om te voorkomen dat u valt. Als u valt dan is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om uw veiligheid te garanderen.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Typisch werkzaamheden die op grote hoogte plaatsvinden:

  • gebruik van ladders als een ladder niet geschikt is voor het werk;
  • gebruik van ladders op een onveilige manier;
  • gebruik ban een ladder zonder dat deze een voldoende goede ondergrond heeft;
  • een ladder gebruiken in een te grote of te kleine hoek;
  • gebruik maken van een steiger die niet deskundig is opgebouwd bijvoorbeeld het niet gebruiken van stempels;
  • het niet monteren van schopranden.

  Het is onze ervaring dat werkgevers zelden goed nadenken over de wijze waarop het werk gedaan moet worden en heel vaak wordt ongeschikt materiaal gebruikt. Een ladder is vaak snel in gebruik maar het is belangrijk dat dit met gezond verstand dient te gebeuren.

  Wist u dat ..

  • u niet op de hoogste trede mag staan van een ladder omdat u dan gemakkelijk achteruit kunt vallen doordat de hoek te klein wordt?
  • dat u een ladder niet in een hoek van 90 graden mag plaatsen op een muur waarin u gaat boren want als u druk uitoefent op de boor dan is de kans groot dat de ladder uit balans raakt?
  • onze letselschadespecialisten al vele zaken gewonnen hebben waarbij letselschade is veroorzaakt door een val van hoogte?
  • uw werkgever moet kunnen aantonen dat hij voor veilige omstandigheden heeft gezorgd.

  Soorten letsel door werk op hoogte

  Denk aan:

  • dodelijke ongelukken;
  • letsel aan het hoofd;
  • letsel aan de ruggenwervel leiden tot gedeeltelijke of algehele verlamming;
  • pols blessures omdat handen instinctief worden gebruikt om de val te breken;
  • voet, enkel en beenbreuken veroorzaakt door het vallen op de grond.

  letsel door werk op hoogte

  Kortom, het werken op hoogte is een van de grootste veroorzakers van fatale ongelukken en kleinere letselschade. De meest voorkomende val is een val van de ladder of het zakken door een onveilige / onstabiele bodem. Hieronder beschrijven wij een aantal voorbeelden van praktische maatregelen die werkgevers kunnen nemen om het risico voor werknemers te reduceren.

  Case: het voorkomen van vallen van een ladder

  Een grote onafhankelijke installateur van antenne apparatuur besefte dat ze meer kon doen aan het voorkomen van ongelukken door een val omdat zijn werknemers op verschillende hoogtes antennes en schotels moesten plaatsen met behulp van draagbare schuifladders en dakladders.

  De oplossing
  Ze namen maatregelen om ladders beter te zekeren met behulp van bouten en riemen en de speciaal getrainde medewerkers kregen speciale uitrusting waaronder een flexibele veiligheidsriem die bevestigd kan worden aan een gezekerde ladder.

  De medewerkers dragen nu allemaal een speciaal harnas / gordel die aan de riem en de ladder vastgemaakt kan worden. Hierdoor kan de ladder niet uitglijden en zelfs als de monteur uitglijdt en valt dan nog wordt zijn val gebroken.

  Wat mag een werknemer van zijn werkgever verwachten?
  Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het werk goed gepland wordt. Dat er begeleiding en supervisie wordt gehouden door deskundige collega’s met vaardigheden, kennis en ervaring ten aanzien van het werk. En, ze moeten ervoor zorgen dat het goede gereedschap wordt gebruikt bij het uitvoeren van werk op hoogte.

  Relatief eenvoudige taken met een laag risico vragen weinig aandacht in de planning en over het algemeen zal het gezonde verstand voldoende zijn zonder dat er speciale maatregelen genomen hoeven te worden. Neem altijd eerst maatregelen ter bescherming van het gemeenschappelijke risico (gezamenlijke veiligheid) alvorens u maatregelen neemt om het individu te beschermen (persoonlijke veiligheid).

  Gratis advies

  De do’s and don’ts bij het werken op hoogte

  Do

  • zo veel mogelijk werk vanaf de grond uitvoeren;
  • zorg ervoor dat collega’s veilig op hoogte kunnen komen en afdalen;
  • zorg voor goed materiaal dat stabiel is en sterk genoeg voor de taak en dat met regelmaat gecontroleerd wordt en onderhouden;
  • neem maatregelen wanneer er gewerkt wordt op een kwetsbare ondergrond;
  • regel bescherming tegen vallende objecten;
  • beschrijf noodmaatregelen en veiligheidsprocedures.

  Don’t

  • overbelasting van ladders dus denk erover na welk materiaal gedragen moet wroden voordat op hoogte gewerkt gaat worden, raadpleeg de pictogrammen op de ladder;
  • gaat niet reikend werken vanuit een ladder;
  • zet een ladder niet tegen een flexibele oppervlakte waaronder glas, kunststof goten of takken;
  • gebruik ladders niet voor zware en of langdurige werkzaamheden, maximaal 30 minuten;
  • laat geen onervaren mensen op hoogte werken.

  Wat zijn de wettelijke regels bij het werken op hoogte?

  Hieronder de 2 belangrijkste arbobesluiten ten aanzien van werken op hoogte:

  1. Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar. De werkgever moet de nodige maatregelen treffen.
  2. Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.
  Gratis advies

  Het gevaar van vallen is een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen. Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte vanaf 2,50 meter. Bij werk onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als er sprake is van een risico op vallen.

  Het risico tot vallen kan met laagdrempelige maatregelen worden voorkomen.

  Bekijk de animatie over de gevaren van werken op hoogte:

  Bron: Arboportaal

  Andere veel voorkomende ongelukken op de werkvloer

  1. Aanrijding
  2. Beknelling
  3. Contact met bewegende delen
  4. Vallende objecten
  5. Woon werk verkeer

  Het was voor mij een bijzondere prettige ervaring dat men de nasleep van het ongeval van mij overnam en behartigde. De vakmensen van Hijink Advocaten hebben dit voor mij op een uitstekende wijze gedaan in  de moeilijke tijd na het ongeval. Het gaf me de rust om me volledig te concentreren op m’n herstel en me niet druk te maken over (vervelende) nasleepzaken! Tactvol en deskundig was de benadering, aan alles werd gedacht. Het heeft zeker bijgedragen aan een snel herstel. Na anderhalf jaar weer een ongeval; ook dit werd snel en vakkundig behartigd. Ik vond dit erg bijzonder; een ongekende hulp en nog gratis ook !! Ten slotte; Ik zal Hijink Advocaten aan anderen aanbevelen om hun belangen te laten behartigen. In goede gezondheid.

  dhr. Wim Heurneman, Doetinchem

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat