Oorzaken letselschade

Arbeidsongeval

Vallende objecten

Vallende objecten in winkels, werklocaties en andere bestemmingen die wij dagelijks bezoeken – zoals restaurants, scholen en zelfs de woning van andere mensen – kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Als u letsel heeft gekregen door een niet goed bevestigd of gezekerd object dat van boven af valt dan kunnen onze advocaten en juristen u helpen bij het verkrijgen van een compensatie voor uw schade waaronder de kosten voor medische zorg, verloren tijd, pijn en lijden.

In dit artikel beschrijf ik enkele diverse vormen van letselschade door vallende objecten en de rol van onze letselschade advocaten en letselschadespecialisten.

Letselschade door vallende objecten in een winkelomgeving

Bezoekers van een winkelcentrum kunnen letsel oplopen doordat goederen uit de schappen vallen, nu zal dit bij de supermarkt nog wel mee vallen maar stel u dat zelfde eens voor bij een bouwmarkt waarbij de boor uit het schap valt. Winkels, met name de grote warenhuizen kunnen een serieuze bedreiging vormen voor mensen die winkelen. De schappen zitten vaak vol tot boven standaard reikwijdte, vol met zware objecten en dozen. Niet alleen worden de schappen vaak helemaal volgestopt, heel vaak zijn ook hele gangen dicht gebouwd en vol gezet waardoor mensen krap langs elkaar moeten bewegen en zo tegen de schappen stoten. Ook het krijgen van hulp wanneer je bijvoorbeeld een artikel uit het bovenste schap wilt halen is vaak moeilijk.

Deze factoren zorgen ervoor dat letselschade ontstaat door vallende objecten in een winkelomgeving. Echter, besef dat vallende objecten en de letselschade die daaruit kan voortvloeien een reden is om een letselschade claim in te dienen. Onder de volgende omstandigheden biedt dit mogelijkheden:

 • artikelen waren niet goed gestapeld in de bovenste schappen;
 • artikelen zijn te hoog opgestapeld waardoor een onveilige situatie is ontstaan;
 • artikelen zijn onvoldoende stabiel gestapeld;
 • ondeugdelijke materieel is gebruikt om artikelen uit de bovenste schappen te halen;
 • te krappe paden tussen de schappen hebben een doorgang gecreëerd die te smal was om veilig te doorkruisen.

Als u persoonlijke schade heeft opgelopen door vallende goederen in een winkel dan zullen wij dit voorval met u zo nauwkeurig mogelijk uitzoeken en u helpen bij het verhalen van de volledige schade (link naar alle schadevormen).

Letsel door vallende objecten in de bouw

Werknemers in de bouw worden extreem blootgesteld aan letselschade door vallende objecten en hebben dus een verhoogd risico op letselschade door vallende objecten. Ze lopen vaak onder kranen en steigers door en hebben vaak te maken met werk op hoogte. Daarnaast is er ook een permanent gevaar op letselschade door rond vliegende onderdelen of materialen waaronder duw en trekschade. De schade kan variëren van kleine drukblaren tot breuken, schade aan het zicht of zelfs het overlijden.

De advocaten en juristen van Hijink Advocaten hebben zeer uitgebreide ervaring in het vertegenwoordigen van bouwvakkers die op de bouw letselschade oplopen waaronder enkele zaken op het terrein van steigerbouw, val van ladders, val in gat en beknelling. Voor meer informatie, check onze pagina specifiek ten aanzien van letselschade op de bouw.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Letselschade op de bouw door vallend bouwmateriaal

  Nalatigheid werkgever als oorzaak van letselschade door vallende objecten

  In de regel zijn werkomstandigheden veilig waarbij de werkgevers er goed op letten dat hun werknemers zich op een veilige en betrouwbare manier kunnen inzetten. Echter, ongelukken en letselschade door vallende objecten komt regelmatig voor door heel Nederland door nalatig handelen van werkgevers en personeel. Een paneel dat uit een kraan slipt, een steen die uit de handen valt, er is weinig fantasie nodig om een ideeën te krijgen van het grote aantal mogelijke ongelukken en het aantal keren dat het net goed ging. Dat maken wij eigenlijk allemaal wel dagelijks mee.

  De meeste ongelukken komen voor in een industriële setting: fabrieken, bouwplaatsen, warenhuizen. Ze kunnen echter ook plaats vinden in gemeentelijke gebouwen en op kantoor. Materieel en brokstukken die van grote hoogte vallen kunnen akelige verwondingen veroorzaken en werknemers die werken in een omgeving waar goederen op grote hoogte worden opgeslagen kunnen bloot gesteld worden aan grote gevaren en er moet dus extra goed worden opgelet.

  U kunt aanspraak maken op een vergoeding en in ieder geval een claim indienen als uw schade veroorzaakt is door de nalatigheid van iemand anders. Zo kan het zijn dat uw collega iets vanuit de verdieping heeft laten vallen of uw werkgever heeft bepaalde wettelijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op de werkvloer genegeerd.

  Wij kennen de voorbeelden en hebben al vele malen letselschadeclaims ingediend en de belangen behartigd voor onze clienten. Let er op dat u altijd eerst contact opneemt met een letselschadespecialist; met een advocaat of jurist die beschikt over de juiste diploma’s, kennis en ervaring.

  Gratis advies

  Type letselschade door vallende objecten

  Afhankelijk van de ernst kan een letsel als gevolg van een vallen object ernstige, diepgaande consequenties hebben. Wij zijn in staat deze tot in detail in beeld te brengen. Zo kan het zijn dat u tijd nodig heeft om te herstellen en onder de slechtste omstandigheden kan het zelfs zo zijn dat u uw hele levenswijze zult moeten aanpassen. Wij vertegenwoordigen mensen die onder andere de volgende schade hebben opgelopen als gevolg van vallende objecten:

  • weken delen schade
  • littekens in het gezicht
  • gebroken botten
  • letsel aan de rug
  • letsel aan de ruggenwervel
  • hoofdletsel

  Ongeacht de manier waarop het letsel verkregen is, als nalatigheid aan uw werkgever kan worden toegewezen dan heeft u recht op een vergoeding.

  letselschade-door-vallende-objecten-smal-gangpad

  De plicht van een werkgever

  Uw werkgever is wettelijk verplicht om uw veiligheid op het werk te bewaken. Dit houdt in dat hij periodiek risicoanalyses moet uitvoeren om te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen om de kans op letsel door vallende objecten te voorkomen. Afhankelijk van uw werkomgeving kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • training van personeel dat werkt op hoogte;
  • beschikbaar stellen van geschikte persoonlijke beschermende uitrusting waaronder helmen en kleding;
  • het plaatsen van netten en afscherming op werkplekken op hoogte om te voorkomen dat materiaal omlaag valt;
  • aanbrengen van borden waarop mogelijk gevaar gemeld wordt.

  Vrijblijvend advies nodig?

  Aarzel niet en bel ons gewoon via 0800 44 55 000 of stuur ons even een bericht via onderstaand formulier.

   Uw naam

   Uw e-mailadres

   Telefoonnummer

   Onderwerp

   Uw bericht

   Onze specialisten

   Oscar Hijink
   Mark Visser

   Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

   Bereken het hier

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
   Letselschade advocaat