Aanrijding geen voorrang verlenen aan rechtdoor gaand verkeer

Een bromfietser nadert een voorrangsweg. Uit tegenovergestelde richting nadert een auto. De bromfietser wil rechtdoor de weg oversteken. De automobilist wil links afslaan om de voorrangsweg op te rijden. Midden op de weg ontstaat een aanrijding. De bromfietser stelt de automobilist aansprakelijk voor zijn letselschade. De rechter beoordeelt of er recht bestaat op een schadevergoeding.

Voor het recht op een schadevergoeding kijken we eerst of de aansprakelijk gestelde partij een fout maakte. Als we dit vaststellen kijken we of de eiser ook een bijdrage had in het ontstaan van de schade. Als we vaststellen dat er sprake is van eigen schuld beoordelen we of de verdeling van de schade overeenkomstig de mate waarin partijen deze veroorzaakten eerlijk is. In dit geval had de afslaande auto de rechtdoor gaande bromfietser voorrang moeten verlenen. De bromfietser had volgens de rechter bij het oversteken meer rechts kunnen houden. Ook deze fout van de bromfietser is volgens de rechter een oorzaak van de aanrijding. Omdat de bromfietser ernstig en (waarschijnlijk) blijvend gewond raakte, beslist de rechter dat de automobilist de volledige schade van de aangereden bromfietser moet betalen.

Rechtdoor gaand verkeer geen voorrang verlenen

Rechtdoor gaand verkeer heeft voorrang op afslaand verkeer. In dit geval had de afslaande automobilist de rechtdoor gaande bromfietser dus voorrang moeten verlenen. De automobilist maakte dus een verkeersfout en is daarom aansprakelijk voor de schade:

‘Uit de camerabeelden blijkt dat [naam] al rijdend een bocht naar links heeft gemaakt en daarbij onvoldoende oplettend is geweest op het mogelijke verkeer dat vanuit de Stieltjesstraat kwam. Hierdoor heeft [naam] [verzoeker] niet gezien en is hij tegen hem aangereden, terwijl hij [verzoeker] als rechtdoor gaand verkeer voorrang had moeten verlenen. [naam] heeft dus een verkeersfout gemaakt. Dit betekent dat InShared als verzekeraar van [naam] aansprakelijk is tegenover [verzoeker].’

Aanrijding geen voorrang verlenen aan rechtdoor gaand verkeer, k.nl Rechtbank Den Haag 18 januari 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:2857

Artikel 18 RVV – Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor

De verkeersregel dat rechtdoor op dezelfde weg voor gaat, staat in artikel 18 RVV:

Artikel 18 RVV

 1. Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.
 2. Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan.
 3. Het eerste en het tweede lid gelden niet voor bestuurders van een tram.

Rechtshouden bij het oversteken

De rechter vindt dat de overstekende bromfietser ook een fout maakte. Bij het oversteken hield de bestuurder niet zoveel mogelijk rechts. De rechter vindt daarom dat de bestuurder van de bromfiets ook bijdroeg aan het ontstaan van de aanrijding:

‘Wel blijkt uit de overgelegde foto’s en camerabeelden dat [verzoeker] bij het oversteken van de Slachthuislaan niet zoveel mogelijk rechts heeft gehouden. Wellicht geven de camerabeelden, zoals [verzoeker] stelt, door de positie van de dashcam in de passerende auto een ietwat vertekend beeld van de positie van [verzoeker], maar ook vanaf de andere kant gezien was het voor [verzoeker] mogelijk geweest om meer rechts aan te houden. Dat het ongeval, zoals [verzoeker] stelt, ook zou hebben plaatsgevonden als [verzoeker] meer rechts had gereden, is door InShared betwist en onvoldoende door [verzoeker] onderbouwd. Ook [verzoeker] valt dus een verwijt te maken.’

Artikel 3 RVV – Zoveel mogelijk rechts houden

In artikel 3 RVV staat dat bestuurders zoveel mogelijk rechts moeten houden. Dit geldt ook bij het overstekenen:

Artikel 3 lid 1 RVV: Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden.

Afweging tussen geen voorrang verlenen en rechts houden

Beide partijen maakten een verkeersfout. De rechter beoordeelt voor de verdeling van de schade de mate waarin deze verkeersfouten de aanrijding veroorzaakten. Volgens de rechter is niet geheel rechts houden slechts in beperkte mate de oorzaak van de aanrijding, daarom is de automobilist die rechtdoor gaand verkeer geen voorrang gaf aansprakelijk voor 90% van de schade:

‘Het klopt dat [verzoeker] ook een verwijt valt te maken omdat hij niet geheel rechts heeft gereden, maar dit heeft naar het oordeel van de rechtbank maar voor een klein deel bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Gelet op het voorgaande stelt de rechtbank de mate van aansprakelijkheid van InShared vast op 90%, met een eigen schuld van 10% aan de zijde van [verzoeker] .’

Hogere schadevergoeding door blijvend letsel

Zoals vaker bij een aanrijding tussen een bromfiets en een auto, is de bromfietser ernstig gewond geraakt en de automobilist niet. Uit medische informatie blijkt dat het letsel van de bestuurder van de bromfiets blijvend is. De man is bovendien tweemaal geopereerd, lange tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis, slikte drie maanden antibiotica en hij moest maandenlang revalideren. Op grond van deze ernstige gevolgen van de aanrijding voor de bestuurder van de bromfiets past de rechter een billijkheidscorrectie toe. De aansprakelijke partij wordt daarom veroordeeld om 100% van de schade te vergoeden:

‘Er zijn dus aanwijzingen dat [verzoeker] niet volledig zal herstellen en last van zijn been en voet zal blijven houden. Volgens [verzoeker] is daarnaast sprake van (nog niet onderzochte) schouderklachten en psychische klachten. Duidelijk is dat het ongeval een enorme impact heeft op het leven van [verzoeker]. De rechtbank ziet hierin aanleiding om een billijkheidscorrectie toe te passen, in die zin dat InShared gehouden is om de schade van [verzoeker] als gevolg van het ongeval volledig te dragen.’

Laat uw schade gratis claimen

Uw schade gratis laten afhandelen door een letselschade advocaat? Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Den Haag 18 januari 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:2857

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat