Ongeluk met brommer

Een ongeluk met brommer is zo gebeurt. De bestuurder van een scooter of bromfiets wordt behoorlijk bloot gesteld aan gevaarlijke omstandigheden als hij met zijn bromfiets of scooter de weg op moet. Sinds de invoering van de nieuwe regels dat ze van het fietspad af moeten omdat daar de verkeersdruk te hoog is geworden neemt het aantal gevaarlijke situaties op de weg toe. Voor een groot deel veroorzaakt door het beperkte vermogen, de snelheid en het verschil tussen scooters en auto’s. Scooters vallen nu eenmaal minder op in het verkeer zelfs als de verlichting aan is en er reflecterende kleding gedragen wordt. Een ongeluk met brommer, scooter of bromfiets in combinatie met een auto, vrachtauto of bus heeft vaak ernstige zo niet dodelijke gevolgen voor de scooterrijder.

In deze handleiding probeer ik te beschrijven hoe u een schadeclaim kunt indienen als u het slachtoffer bent van een scooterongeval onder de voorwaarde dat het ongeluk veroorzaakt is door een andere weggebruiker. Ik beschrijf wat de oorzaken van een ongeluk met een bromfiets of scooter kunnen zijn, de hoogte van de vergoedingen waarop u aanspraak kunt maken en de manier waarop u gebruik kunt maken van Hijink Advocaten en Letselschadespecialisten.

Hijink Letselschade is een landelijk werkend 100% gespecialiseerd advocatenkantoor met meerdere letselschadeadvocaten en letselschadespecialisten in dienst. Ons team is multidisciplinair en uw zaak wordt altijd besproken, beoordeeld en behandeld door meerdere specialisten. Samen zijn wij sterk. Wij behartigen de belangen van onze cliënten op vrijwel alle letselschade gebieden. Wij zijn de gedreven om het voor u optimale, vaak ook maximale compensatie te claimen. Als u uw zaak nu direct wil bespreken bel dan vrijblijvend 0800 44 55 000 tijdens kantooruren.

letselschade door ongeval met brommer

U kunt natuurlijk ook eerst dit artikel verder lezen over de manier waarop een letselschade advocaat of specialist u kan helpen bij het indienen van een bromfietsof scooterclaim.

Een handleiding bij het indienen van een claim bij een ongeluk met een scooter of brommer

In dit artikel zal ik u informatie geven waarnaar u op zoek bent als u meer wilt weten over het indienen van een claim volgend op een ongeluk met uw scooter of brommer. Ik bespreek de meest veel voorkomende vormen van letsel die u kunt oplopen, de regels die gelden voor bestuurders van brommers of scooters en ook hoeveel compensatie u kunt claimen afhankelijk van de aard van het letsel.

Het is vooraf wel belangrijk te vermelden dat u in de meeste gevallen geen claim kunt indienen als de oorzaak van het ongeluk bij u zelf ligt. U moet kunnen aantonen dat nalatigheid van een andere weggebruiker ertoe geleid heeft dat u gevallen of een botsing heeft gehad. U moet er ook rekening mee houden dat er een tijdslimiet zit op het indienen van een claim, formeel 3 jaar, WA verzekering maar er gaan steeds meer stemmen op tot 5 jaar om de bestuurder aan te spreken. Echter, er kan onder omstandigheden ook een aanpassing op worden doorgevoerd wanneer de schade niet meteen duidelijk was na het ongeval en pas later door een diagnose aan het licht komen.

Omdat bestuurders van scooters en brommers zo kwetsbaar zijn kan vrijwel elk ongeluk leiden tot extreem letsel zelfs bij zeer lage snelheden. Onze specialisten kunnen u helpen met het indienen van een claim bij elk type ongeluk.

Verderop in de artikel zal ik uitleggen wat u moet doen nadat u een scooter of bromfietsongeluk heeft gehad en op welke gebieden u de hulp kunt inroepen van een letselschadespecialist en jurist. Ook geef ik u een idee van het jaarlijks aantal ongelukken.

Als u na het lezen van dit artikel nog steeds niet zeker weet of u wel aanspraak kunt maken op een vergoeding van uw schade? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij zullen uw verhaal beoordelen en een inschatting maken van uw mogelijkheden en samen met u vrijblijvend een stappenplan opstellen.

Hoe kunnen we een ongeluk met brommer, scooter of bromfiets beschrijven?

Een bromfietsongeluk is een ongeluk dat plaats vind waarbij een bromfiets of scooter is betrokken. Denk daarbij aan een ongeluk waarbij de bestuurder ten val komt of geschampt wordt en daardoor letsel oploopt door toedoen van een andere bestuurder van een vervoermiddel of een voetganger maar ook een ongeluk waarbij de bestuurder van de bromfiets of scooter nalatig is geweest en dus in de fout is gegaan en zo een botsing of val heeft veroorzaakt.

In de praktijk worden scooters en brommers ingedeeld in de categorie van lichte motorvoertuigen waarbij de toegelaten snelheid de 45 kmh niet overschrijdt. Ook elektrische scooters, die dus geen traditionele verbrandingsmotor hebben maar wel als bromfiets of scooter worden gekenmerkt vallen daaronder. Snorfietsen worden eveneens als licht motorvoertuigen gezien en mogen tot 25 km/h.

Om een scooter, bromfiets of snorfiets te mogen rijden is een bromfietsrijbewijs (AM) nodig. Je moet minimaal 16 jaar zijn om op een bromfiets te mogen rijden. Mensen die een auto-, of motorrijbewijs (B of A) bezitten hoeven geen apart rijbewijs te halen.

Aanvullende regels

 • op een scooter of bromfiets is het dragen van een helm voor bestuurder en bijrijder verplicht;
 • geadviseerd wordt om goed opvallende en beschermende kleding te dragen.

Wat zeggen de statistieken over scooter ongelukken en daaruit volgend letsel?

Ik zal op basis van het door de Europese Commissie uitgegeven rapport uit 2005 de aantallen presenteren. Het aantal doden per miljoen voertuigen was in 2005 2,3 onder de bestuurders van scooters tegen 4.9 onder autobestuurders. Dit staat echter niet in verhouding tot het aantal gereden kilometers.
Volgens de Brake Stichting, een goed doel gericht op het helpen van slachtoffers ten gevolgen van een verkeersongeluk, is de kans dat bestuurders van een tweewieler overleiden – fietsers en motorrijders meegenomen – 63 keer zo hoog dan bij bestuurders van een auto. Verder vind 2/3 van de ongelukken plaats op lokale wegen.

Veel voorkomende vormen van een scooter of bromfiets ongeluk.

Er zijn veel manieren waarop een ongeluk met een scooter of brommer tot stand kan komen. Hieronder beschrijf ik een aantal mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot een letselschade claim.

 • als een auto in eens draait voor een motorrijder
 • ongelukken veroorzaakt door drank en drugs
 • slecht, beschadigd wegdek
 • vuil op het wegdek
 • afgevallen lading, mits aantoonbaar van wie
 • nalatig rijgedrag door een andere weggebruiker
 • voetgangers op de weg

Als u gelooft dat uw scooterongeluk is veroorzaakt door een vorm nalatigheid die niet hierboven is beschreven? Neem dan contact met ons op voor overleg. Dan kunnen ons letselschade experts met u bespreken of u een claim kunt indienen.

Veel voorkomende vormen van letsel ten gevolge van een ongeluk met de brommer of scooter

 • Nekletsel waaronder whiplash
 • schade aan spieren en pezen
 • een gebroken bot of een botfactuur
 • rugletsel
 • hersenschudding of ander hoofdletsel
 • zenuwbeschadiging
 • letsel aan uw huid

Verder op in dit artikel zal ik een inschatting geven van de mogelijke vergoedingen die geclaimd kunnen worden op basis van het letsel.

Whiplash claims ten gevolge van een scooterongeluk

Whiplash wordt vaak geassocieerd met auto-ongelukken maar het kan veroorzaakt worden door meerdere ongelukken.

Whiplash letsel ontstaat vaak als het hoofd zeer direct in een richting wordt gegooid. Dit zorgt ervoor dat het hoofd ook weer onder hoge snelheid de andere kant wordt op bewogen waardoor letsel aan nek, schouders en armen ontstaat.

Wij raden u aan dat wanneer u denkt dat u een whiplash heeft opgelopen meteen contact op te nemen met uw huisarts. Die kan dan de ernst van uw klachten beoordelen. Daarnaast kunnen zij ook andere problemen signaleren die door de whiplash klachten worden gemarkeerd. Ten slotte zal het rapport dat door de huisarts is opgesteld helpen als ondersteuning van uw claim.

Hoe wordt aansprakelijkheid vastgesteld in een scooter of bromfiets ongeluk?

Zoals het geval is in elk ongeluk op de openbare weg wil je in het belang van de claim kunnen aantonen dat het ongeluk is veroorzaakt door een andere weggebruiker als deze niet vrijwillig aansprakelijkheid erkent. Als je dit niet kunt aantonen dan is het erg moeilijk om met succes een claim in te dienen.

In sommige gevallen, als je gedeeltelijk aansprakelijk bent voor de totstandkoming van het ongeluk kun je nog steeds met succes een claim indienen omdat sommige verzekeringszaken worden opgelost door de claim te splitsen. Dat betekent dat u minder compensatie zult krijgen afhankelijk van uw eigen aandeel in het ongeluk.

Wat moet u doen als u letsel oploopt door een scooterongeluk?

Zoals al aangegeven zult u bewijs moeten kunnen overhandigen die uw claim, bewering ondersteund. Daarom raden wij u het volgende aan:

 • Maak zo snel als mogelijk foto’s van de plaats van het ongeval
 • Als dit veilig is en u kunt het zelf, doe dit dan voordat de voertuigen worden verplaatst
 • Kijk of er getuigen zijn en vraag ze om contactgegevens voor een later moment
 • Als je een opname apparaat draagt bijvoorbeeld een actioncamera of een dashcam stel de opnames dan veilig en maak back-ups
 • Neem contact op met uw huisarts en laat uw verwondingen behandelen, maak er wel eerste foto’s van
 • En tot slot, natuurlijk, vergeet niet de contactinformatie van de andere chauffeur of weggebruiker te vragen
 • Onder geen enkele reden aansprakelijkheid aanvaarden voor het ongeluk of uw excuses aanbieden

Het lijkt misschien een beetje tijdrovend maar dit is in het belang van een succesvolle claim gericht op het krijgen van de vergoeding waarop u recht heeft.

Hoe worden letselschade claims beoordeeld?

Een letselschade advocaat of specialist die start met uw claim heeft meerdere hoofdrubrieken waarbinnen de schade wordt beoordeeld. Dat zijn verschillende onderdelen binnen uw claim. De meest belangrijke zijn:

Hoogte van de letselschadeclaim berekenen van de gevolgen van een brommer op scooterongeluk.

Het is voor ons niet mogelijk om u via deze handleiding een accurate inzage te geven in de hoogte van de voor u te verhalen letselschadevergoeding. We kunnen u wel een aantal historische claims laten zien zodat u een idee krijgt.
Het zal u opvallen dat de vergoeding van het letsel is gebaseerd op de erst van het ongeval. Een gebroken vinger zal dus in de regel minder vergoeding met zich meebrengen dan een geamputeerde vinger. De amputatie van de vinger van een tandtechnicus leidt in de praktijk tot een hogere vergoeding dan die zelfde vinger van een advocaat. De rede moge duidelijk zijn. Een advocaat kan in de regel goed uit de voeten met 9 vingers waar een tandtechnicus wellicht zijn werk niet meer kan doen. Dus, elk letsel is uniek en afhankelijk van uw persoonlijk omstandigheden. U bent uniek en zo behandelen wij u ook. Daarom schakelt u de hulp in van een 100% gespecialiseerde letselschade expert die gebruik zal maken van medische rapporten, analyses van onafhankelijke artsen en aanvullend bewijs om ervoor te zorgen dat u rechtmatig schadeloos wordt gesteld en u dat krijgt waarop u recht heeft.

Omdat elke casus uniek is willen wij u graag persoonlijk te woord staan. Daarom, neem contact met ons op zodat wij uw verhaal kunnen horen, vragen kunnen stellen, begrijpen en een advies kunnen geven. Bel ons 0800 44 55 000. Zodra uw letsel en de gevolgen volledig in kaart zijn gebracht kunnen wij voor u een inschatting maken van de mogelijke letselschade vergoeding.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij staan u graag toe woord voor de vragen die u heeft, sterker nog, wij staan gratis telefonisch tot uw beschikking. Daarnaast kunnen wij zonder verdere verplichtingen een inschatting maken van de haalbaarheid van uw claim.

Als uw case sterk genoeg is of mogelijkheden biedt dan zullen wij u een voorstel doen. Dan vragen wij u om aanvullende informatie zodat wij uw zaak kunnen opzetten.

U heeft niet gevraagd om een scooterongeluk maar nu het eenmaal is gebeurt meoten moeten we er samen het beste van maken. Wij ondersteunen u in de proces. Wij verzorgen de jurische kant en u kunt aan de slag met het fysieke en lichamelijke herstel. Gun u zelf de rust van een goed herstel. Wij regelen het papierwerk.

Maak gebruik van onderstaande aanvraag of bel 0800 44 55 000

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

  Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

  Scooter / bromfiets of snorfiets? Zoek de verschillen.

  Een bromfiets, voorheen ook wel rijwiel met hulpmotor genoemd, is een voertuig dat een maximale snelheid van 45 kilometer per uur moet aanhouden. Vroeger was een bromfiets nog een fiets met een motor, maar met een cilinderinhoud van 50 CC lijkt het meer op een lichte motorfiets.

  Lees hier het volledige artikel

  Brommer, scooter, ongeluk, brommerongeluk, scooterongeluk. Letsel door botsing met brommer of scooter.

  Met trots ontvingen wij als enige kantoor in Nederland een dubbel keurmerk letselschade. Het Keurmerk Letselschade Expertise én een Keurmerk Letselschade Advocatuur.  Door onze unieke combinatie van letselschade advocaten en letselschade specialisten kunnen wij letselschadeslachtoffers in alle stadia bijstaan; van onderhandeling tot aan de hoogste rechter.

  Wat betekent dat voor u?

  Al onze letselschadespecialisten hebben aantoonbaar 10 jaar ervaring en doorliepen de zwaarste opleiding op het gebied van letselschaderegeling. Ze zijn allemaal óf LSA advocaat óf NIVRE registerexpert letselschade. U krijgt dus gegarandeerd de beste hulp bij letselschade!

  Bovendien scoren wij een 9+ volgens onze klanten!

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat