Paard schrikt van vuurwerk, waardoor ruiter van paard valt

Paard schrikt van vuurwerk, waardoor ruiter van paard valt: Een paardrijdster rijdt over de weg. Bij een huis steken kinderen zogenaamde knetterballen (vuurwerk) af. Het paard schrikt, slaat op hol en de vrouw valt van het paard en loopt letselschade op. In deze procedure beoordeelt de rechter of de paardrijdster recht heeft op een schadevergoeding.

De rechter stelt vast dat het afsteken van dit type vuurwerk is toegestaan. Knetterballen mogen het hele jaar door worden afgestoken. De vraag is of de kinderen desondanks van het afsteken van het vuurwerk hadden moeten afzien.

De rechter wijst de vordering uiteindelijk af. Knetterballen geven geen harde knal. De rechter ziet geen reden waarom de kinderen bij het afsteken van dit legale vuurwerk rekening hadden moeten houden met ruiters op de openbare weg voor de woning.

In deze procedure gaat het om legaal afgestoken vuurwerk. De beoordeling valt waarschijnlijk anders uit als een paard schrikt van illegaal vuurwerk.

Paard schrikt van vuurwerk ruiter valt van paard, Rechtbank Rotterdam 22 september 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:9212, Paard schrikt van vuurwerk waardoor ruiter van paard valt

Normschending en onrechtmatig handelen

De eiser in deze procedure (de ouders van het slachtoffer) doen een beroep op de Nederlandse wetgeving over vuurwerk. De rechter stelt echter vast dat het afgestoken vuurwerk het hele jaar en ook door kinderen mag worden afgestoken. Er is daarom geen sprake van een overtreding van een wet:

‘Voorop gesteld wordt dat tussen partijen niet in geschil is dat (in ieder geval twee van) de kinderen van [verweerder01] c.s. in de tuin knetterballen hebben afgestoken. Tussen partijen is evenmin in geschil dat knetterballen vallen binnen de vuurwerkcategorie F1 en dat deze categorie vuurwerk, in ieder geval door personen vanaf 12 jaar, het gehele jaar door mag worden afgestoken.

Knetterballen afsteken is legaal

Het vuurwerk was legaal. Het afsteken ook. De rechter beoordeelt daarom of er een andere reden is waarom het afsteken van vuurwerk in dit geval verwijtbaar is:

‘Gelet op het voorgaande komt het aan op de vraag of er zich omstandigheden hebben voorgedaan op grond waarvan de kinderen (ondanks het voorgaande) van het afsteken van het vuurwerk hadden moeten afzien.’

Geen reden om rekening te houden met paarden die schrikken van knetterballen

De partijen verschillen van mening over de plaats waar het vuurwerk werd afgestoken. Werd het vuurwerk vlakbij de weg of op enige afstand van de weg afgestoken? Daarnaast stellen de paardrijdsters dat zij de kinderen waarschuwden. De kinderen zeggen deze waarschuwing niet gehoord te hebben. De rechter stelt vast dat onduidelijk is waar het vuurwerk is afgestoken. De rechter stelt ook vast dat niet duidelijk is of de kinderen de waarschuwing hebben gehoord. Knetterballen maken daarnaast beperkt geluid. De kinderen hoefden er daarom geen rekening mee te houden dat voor het huis langsrijdende paarden van het vuurwerk zouden schrikken. De rechter wijst de schadeclaim daarom af. Het afsteken van het vuurwerk was niet onrechtmatig ten opzichte van de vrouw die van haar paard viel:

‘Op grond van het voorgaande is de rechtbank niet van omstandigheden gebleken op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat de kinderen van het afsteken van het vuurwerk hadden moeten afzien. Dat de kinderen zouden hebben gehoord dat er naar hen werd geroepen om te stoppen met het afsteken van vuurwerk (zoals door [verzoekster01] gesteld), is door de betwisting van [verweerder01] c.s. niet vast komen te staan. Gezien de omstandigheden hoefden de kinderen er geen rekening mee te houden dat (mogelijk) op de Tiendweg rijdende paarden van het afsteken van de knetterballen zouden schrikken. De knetterballen werden afgestoken in de tuin (en dus op het eigen terrein) van [verweerder01] c.s., het geluidsniveau van de afgestoken knetterballen is beperkt, de afstand tussen tuin en Tiendweg is aanzienlijk en het zicht op de Tiendweg wordt belemmerd door de langs de erfgrens bestaande begroeiing. Dat de Tiendweg aan de rand van een landelijk gebied is gelegen waar vaker ruiters met paarden rijden, maakt het voorgaande niet anders.’

Juridische hulp bij letselschade

Het laten afhandelen van uw letselschade is gratis. De tegenpartij betaalt de kosten van de letselschade advocaat die u inschakelt. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 22 september 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:9212

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat