Bedrijfsongeval zonder getuigen

Regelmatig zijn er na een bedrijfsongeval geen getuigen. Dit levert een probleem op bij de schadeafhandeling als de werkgever betwist dat de werknemer tijdens het werk gewond raakte. Na een bedrijfsongeval zonder getuigen is het daarom voor de werknemer belangrijk om te weten hoe we vaststellen dat er sprake is van een bedrijfsongeval.

In een recente uitspraak beoordeelt de rechtbank Gelderland of er voldoende bewijs is om vast te stellen dat een werknemer letsel opliep bij een bedrijfsongeval. Bij het bedrijfsongeval waren geen getuigen. Uit medische informatie blijkt dat de man schouderletsel opliep rond de datum van het vermeende ongeval. De werkgever overlegt inklokgegevens waaruit blijkt dat de man de dagen na het ongeval gewoon gewerkt heeft. De rechter neemt daarom aan dat de man weliswaar ergens rond de datum van het ongeval gewond raakte, maar dat er onvoldoende bewijs is om vast te stellen dat dit gebeurde bij een bedrijfsongeval.

Wat te doen na een bedrijfsongeval zonder getuigen?

Na een bedrijfsongeval beoordeelt de rechter met name of de beschikbare informatie consequent en geloofwaardig is. Een doktersbezoek kort na het vermeende ongeval in combinatie met een verklaring van een collega of familielid over een gesprek vlak na het ongeval kan bijvoorbeeld voldoende bewijs zijn van het plaatsvinden van een arbeidsongeval. Na een bedrijfsongeval zonder getuigen kunnen de volgende tips u helpen om aan te tonen dat u gewond raakte bij een bedrijfsongeval:

 • Meldt het bedrijfsongeval direct bij uw leidinggevende;
 • Stuur uw leidinggevende ook een e-mail waarin u beschrijft op welke wijze u gewond raakte;
 • Bespreek het bedrijfsongeval met collega’s;
 • Bezoek altijd direct een dokter na een bedrijfsongeval. Bespreek met uw dokter ook hoe u gewond raakte;
 • Bespreek het bedrijfsongeval met familie en vrienden;
 • Schakel gratis een letselschade advocaat in om namens u het benodigde bewijs te leveren.
bedrijfsongeval zonder getuigen, Rechtbank Gelderland 15 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:7375

Schouderletsel door arbeidsongeval

De gewonde werknemer verklaart dat hij een zware deegkuip door de productiehal duwde toen een van de wielen in een gat in vloer bleef hangen. Hierbij schoot een hengsel van de deegkuip los. De werknemer stelt dat hierbij schouderletsel is ontstaan.

Bewijslast bedrijfsongeval

Na een bedrijfsongeval verkeert de werknemer in een relatief gunstige bewijspositie. Als vaststaat dat de werknemer tijdens het werk gewond raakte, dan moet de werkgever vervolgens aantonen dat alle redelijkerwijs mogelijke veiligheidsmaatregelen genomen zijn. In veruit de meeste gevallen kan de werkgever na een bedrijfsongeval een verwijt worden gemaakt en heeft de werknemer dus recht op een schadevergoeding.

Beschikbare informatie over het bedrijfsongeval

De gewonde werknemer bezoekt drie dagen na de datum van het ongeval een rechter. Op de dagen direct na het ongeval zou de man gewoon gewerkt hebben. Dit blijkt uit de gegevens van de werkgever. Het bezoeken van een dokter drie dagen na het ongeval is in dit geval onvoldoende om bewezen te achten dat de man gewond raakte bij een bedrijfsongeval. De rechter wijst de vordering daarom af. Het slachtoffer zal voor een letselschadevergoeding naar de gewone rechter moeten gaan, omdat in die procedure het horen van getuigen wel mogelijk is:

‘Hoewel op basis van de door [verzoeker] overgelegde medische stukken aannemelijk is geworden dat hij op enig moment voor 17 november 2020 ernstig letsel aan zijn schouder heeft opgelopen, is niet (voorshands) bewezen of aannemelijk geworden dat hij dit letsel tijdens zijn werk bij [verweerder 1] heeft opgelopen.’

Afwijzing van deelgeschil niet van vordering

De rechter vindt dat uit het beschikbare bewijs niet blijkt of de werknemer gewond raakte tijdens zijn werk. Deze procedure is een zogenaamd deelgeschil. In een deelgeschil is geen ruimte voor uitgebreide bewijslevering. De rechter wijst de vordering af, omdat in deze procedure het horen van getuigen nodig is om vast te stellen of de werknemer gewond raakte tijdens het werk. Het slachtoffer zal daarom alsnog een normale procedure moeten starten bij de rechter om een schadevergoeding te krijgen.

Gratis rechtshulp bij letsel

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Gelderland 15 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:7375

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat