Ongelukken door contact met bewegende delen op het werk komen vaak voor bij het gebruik van machines en gereedschappen. Werkgevers hebben de plicht om voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van personeel te beschermen tijdens het gebruik van deze gereedschappen en machines.

Nalatigheid van de werkgever bij het voorkomen van letselschade door machines of gereedschappen kan leiden tot een letselschade claim.

Gratis spreekuur

Uw naam
Uw e-mailadres
Telefoonnummer
Onderwerp
Uw bericht

Wat zijn de gevaren van machines en gereedschappen?

Er zijn ontelbaar veel manieren waarop gereedschappen een risico vormen op persoonlijk letsel. De meest voorkomende gevaren zijn:

 • beknelling – als bijvoorbeeld een arm tussen bewegende tandwielen komt;
 • verdrukking – als een bewegend onderdeel een collega in de verdrukking brengt, bv. een lift;
 • contact – als het lichaam in contact komt met scherpe randen, hete delen of elektriciteit;
 • haken – als kleding, haren of juwelen worden gegrepen door bewegende delen van een machine;
 • uitstoot – als een medewerker geraakt wordt door stoffen of onderdelen die uit de machine schieten.

contact met bewegende delen letselschade claim

Voorkomen van letselschade door contact met bewegende delen

Werkgevers hebben de plicht om toereikende maatregelen te bieden om ongelukken te voorkomen bij het gebruik van gereedschappen. Risico’s zijn te verlagen door een aantal maatregelen.

Risico analyse
Voordat een gereedschap of machine geïnstalleerd of gebruikt wordt moet er een risico analyse worden uitgevoerd. Het doel van deze analyse is te bepalen wat de gevaren zijn bij het gebruik van de middelen. De analyse moet ook inzichtelijk maken op welke manier deze gevaren kunnen worden weggenomen.

Uitsluiten van risico
De beste methode is om het werk zo in te richten dat gevaarlijk gereedschap of apparatuur niet gebruikt hoeft te worden. Als dit niet mogelijk is moeten andere methodes voor risico reductie worden toegepast.

Veiligheidsmaatregelen en functies
Het is belangrijk dat alle gereedschappen en machines beschikken over deugdelijke veiligheidsfuncties die in het ontwerp van de machine of gereedschap aanwezig zijn. Goed ontwikkeld gereedschap heeft onder andere:

 • goede knoppen die iedereen kan zien en die eenduidig zijn in gebruik;
 • knoppen die zo zijn ontwikkeld dat het niet mogelijk is de machine per ongeluk aan te zetten;
 • noodstop knoppen;
 • controle functies die ervoor zorgen dat een machine niet aan kan als er een defect is;
 • een methode om het apparaat van de energie af te halen.

De plicht van een werkgever om goede apparatuur te leveren

Het te gebruiken gereedschap dient geschikt te zijn voor de taak waarvoor het gebruikt wordt. Als een werkgever nieuw gereedschap selecteert dan moet hij:

 • voldoende inzicht hebben in de manier waarop het gereedschap veilig te gebruiken is;
 • er voor zorgen dat het gereedschap een CE keurmerk heeft en voldoet aan de standaarden voor de branche;
 • zorgen voor training en opleiding in het gebruik van de apparatuur.

Vrijblijvend advies

Beschermers op machines en gereedschappen

Als gevaren niet te voorkomen zijn moeten werkgevers ervoor zorgen dat apparatuur voldoende afscherming heeft om toegang tot de bewegende delen te voorkomen. De volgende beschermmiddelen kunnen helpen bij het voorkomen van ongelukken door contact met bewegende delen

 • beschermkappen op een gefixeerde locatie over gevaarlijke onderdelen of apparatuur;
 • beschermkappen die voorkomen dat een machine werkt als ze niet op de goede plek zitten;
 • barrières die voorkomen dat collega’s toegang hebben tot machines of gereedschappen, denk aan deuren, hekken en poorten.

Informatie overdracht en training in het gebruik van apparaten

Iedere medewerker die machines bedient of gereedschappen gebruikt of iedereen die in aanraking kan komen met apparatuur moet zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. Deze informatie kan worden overgebracht door middel van instructie, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingssignalen.

Iedereen die apparatuur bedient moet deskundig worden getraind in het veilig gebruiken van de middelen, gereedschappen en machines. Ook is het belangrijk dat er supervisie is controle op de wijze van gebruik van de apparatuur opdat dit veilig gebeurd en conform voorschriften.

Regulier onderhoud en inspectie van de apparatuur

Apparatuur moet vrij zijn van gebreken en correct en veilig werken.

Een veilige werkplek

De werkomgeving waarbinnen apparatuur gebruikt moet worden moet veilig zijn en geschikt voor het gebruik van de apparatuur. Zo moet er voldoende ruimte aanwezig zijn om de apparatuur veilig te gebruiken en natuurlijk voldoende licht. De vloeren dienen vrij te zijn van elementen waarover men kan struikelen zodat voorkomen wordt dat mensen vallen tijdens het gebruik van de apparatuur.

Veilige omgang met apparatuur en gereedschappen

 • Alle apparatuur of gereedschap dient gebruikt te worden binnen de veiligheidskaders van het werk;
 • Instructies van de producent en adviezen dienen opgevolgd te worden;
 • Er moet toezicht gehouden worden op personeel om ervoor te zorgen dat veiligheidsinstructies en procedures worden opgevolgd.

Veiligheidsprocedures voor apparatuur

Veiligheidsprocedures zijn afhankelijk van de aard van het werk en de gebruikte apparatuur. Denk daarbij aan:

 • zorg ervoor dat personeel geen los hangende kleding draagt op juwelen die verstrikt kunnen raken in de machine;
 • voorkom dat medewerkers alcohol of drugs gebruiken tijdens het bedienen van apparatuur;
 • zorg ervoor dat alleen getraind personeel de apparatuur gebruikt;
 • waarschuw medewerkers dat ze geen aanpassingen mogen doorvoeren aan beschermmiddelen en andere veiligheidsvoorzieningen;
 • zorg ervoor dat collega’s een schone en opgeruimde werkplaats rond om de machines realiseren;
 • instructies aan de verantwoordelijke om gebreken en fouten te melden.

Gebruik van beschermende uitrusting en kleding

Dit is noodzakelijk wanneer bepaalde gevaren niet voorkomen kunnen worden. Voorbeelden van persoonlijke beschermende maatregelen en kleding die ingezet kunnen worden zijn:

 • veiligheidshelmen;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbrillen;
 • gehoorbescherming;
 • veiligheidsschoenen;
 • kleding met bv. een hoge zichtbaarheid.

De kleding moet geschikt zijn om de taak uit te voeren, voldoende bescherming bieden tegen gevaar en goed en prettig te dragen zijn.

Onderhoud, inspectie en het testen van apparatuur

Alle apparatuur, machines en gereedschappen evenals alle beschermmiddelen en veiligheidsvoorzieningen moeten periodiek geïnspecteerd worden en regelmatig gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze in een goede, veilige en werkende staat verkeren.

persoonlijk letsel door contact met bewegende delen

Wat als de werkgever nalatig is?

Als een werkgever verzuimt om voldoende maatregelen te nemen om werknemers te behoeden voor gevaren en risico’s verbonden aan het gebruik van apparaten, gereedschappen en machines dan kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van daaruit voortkomend persoonlijk letsel. Als u een ongeluk of letsel heeft opgelopen op het werk tijdens het gebruik van apparaten of machines dat kunt u een claim opvoeren.

Neem contact met ons op ten aanzien van letselschade door onder andere beknelling op het werk of in een andere omgeving. Onze advocaten en juristen zijn 100% gespecialiseerd in letselschade en samen beschikken we over een enorme schat aan ervaring. Wij kunnen u van gratis advies voorzien via telefoon of een persoonlijk adviesgesprek bij ons op kantoor of, liever nog, bij u thuis, zodat we een nog beter beeld krijgen van uw persoonlijke omstandigheden. Bel gratis en vrijblijvend via 0800 44 55 000 of stuur ons een bericht.

Gratis en vrijblijvend overleg

Ondervindt u de gevolgen van een onveilige situatie op of rondom het werk of heeft u op een andere wijze letselschade opgelopen? Aarzel niet en neem altijd eerst contact op met een letselschadespecialist. Wij staan aan uw kant en vertegenwoordigen alleen uw belangen. Met onze enorme kennis en ervaring op het gebied van letselschade staan wij u bij.

Uw naam
Uw e-mailadres
Telefoonnummer
Onderwerp
Uw bericht