Oorzaken letselschade

Arbeidsongeval

Letselschade Aanrijding

Als u letselschade heeft opgelopen door een aanrijding dan kun u compensatie ontvangen voor medische kosten, verloren inkomen en andere gerelateerde uitgaven via uw verzekeringsmaatschappij of de verzekeringsmaatschappij van de andere chauffeur afhankelijk van wie het ongeluk heeft veroorzaakt.

Op deze pagina beschrijf ik hoe u het beste resultaat kunt behalen bij een letselschade claim na een aanrijding.

Letselschadeclaim indienen

Verschillende soorten auto schadeverzekeringen voor persoonlijke letselschade

Voordat u start met het zoeken naar een letselschadevergoeding moet u eerst goed begrijpen welke soorten verzekering er zijn ten aanzien van persoonlijke letselschade. De mogelijkheden hangen af van de aard van uw verzekering en het type auto-ongeluk / aanrijding:

 1. Verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid WA
 2. Schade Verzekering Inzittenden SVI
 3. Ongevallen Verzekering Inzittenden OVI

Ad 1 WA verzekering

Het afsluiten van een schade verzekering voor inzittenden is in de basis niet noodzakelijk maar heeft zeker zijn meerwaarde. De meerijders kunnen een schade claimen op de verplichte WA-verzekering van de betrokken bestuurders. Eventuele medische kosten zijn zowel voor bestuurder als ook voor de passagiers gedekt via de reguliere zorgverzekering.

In combinatie met de verplichte WA verzekering is een verzekering voor inzittenden (bijrijders) dus in de basis niet noodzakelijk. Deze inzittende verzekering (SVI of OIV) heeft echter wel degelijk relevant voor de bestuurder die zelf het ongeluk heeft veroorzaakt waardoor ze een groot deel van de schade kunnen verhalen.

Een snellere schade afhandeling wanneer u een SVI of OIV heeft afgesloten

Een ander groot voordeel voor zowel bestuurder als ook passagier is de snellere schadeafhandeling en schade-uitkering. De inzittendenverzekeraar kijkt namelijk niet naar de schuldvraag. Volgens afspraken zal de inzittendenverzekeraar de schade in eerste instantie behandelen gevolgd door de autoverzekeraar van de tegenpartij.

Ad 2 Ongevallen Verzekering Inzittenden

Deze verzekering sluit u altijd af in combinatie met minimaal een WA autoverzekering. U kunt een OVI niet apart afsluiten

 • Uitkering is een vooraf bepaald vast bedrag
 • Alleen uitkering bij invaliditeit of overlijden
 • Van toepassing op bestuurder en passagier
 • Geen schuldvraag

Ad 3 Schade Verzekering Inzittenden

 • Uitkering op basis van werkelijk geleden schade
 • Uitkering bij letselschade en materiële schade
 • Van toepassing op zowel bestuurder als passagier
 • Geen schuldvraag

Schuldvraag en uw claim

letselschade door aanrijding schuldvraagIn sommige situaties waaronder botsingen van achteren zal de andere bestuurder in de regel als veroorzaker worden aangewezen.

Er zijn echter veel aanrijdingen mogelijk waarbij de schuldvraag niet zo duidelijk is. De beste manier om uw verzekeringsmaatschappij en letselschade-advocaat te helpen is te komen tot een goede beschrijving van dat wat er gebeurd is. Als u vindt dat de schuld niet bij u ligt dan zult u dit moeten beargumenteren. Het is daarom altijd belangrijk om zo snel mogelijk de hulp in te roepen van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Elke vorm van onvoorzichtig gedrag die bijdraagt aan een auto-ongeluk wordt beschouwd als nalatigheid.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Medeschuld bij een verkeersongeval met letselschade

  Er kan ook sprake zijn van medeschuld. Stel dat een brommer rechtdoor door rood rijdt  en een auto slaat in de zelfde richting linksaf terwijl hij groen heeft. De auto veroorzaakt daardoor dus een ongeluk met recht doorgaand verkeer. In dat geval is er ten aanzien van de bestuurder van de brommer sprake van medeschuld en kan bijvoorbeeld worden bepaald dat slechts de helft van de schade wordt uitgekeerd. De procentuele verhouding ten aanzien van de schuldvraag wordt in eerste instantie bepaald door de betrokken partijen – slachtoffer, veroorzaker, verzekeraar en advocaat- onderling. Als daar geen voor beide partijen bevredigende weging in tot stand komt dan zal uiteindelijk de rechterlijke macht daarover een uitspraak doen.

  De procentuele verhouding ten aanzien van de schuldvraag wordt in eerste instantie bepaald door de betrokken partijen

  Welke factoren beïnvloeden het verloop van de letselschadeclaim?

  1. Onder alle omstandigheden is het van belang dat u direct contact opneemt met een letselschade advocaat. Deze zal onder alle omstandigheden en enkel en alleen voor uw belangen opkomen;
  2. Natuurlijk is het ook van belang dat u zo snel mogelijk gebruik maakt van lichamelijk en geestelijke gezondheidszorg zodra een ongeluk heeft plaats gevonden. U moet kunnen aantonen dat u uw best heeft gedaan om de letselschade te beperken;
  3. Beschrijf ook het verloop van reeds bestaande blessures of beschadigingen die verder zijn verergerd als gevolg van de aanrijding;
  4. Let erop dat u geen uitspraken doet over de schuldvraag. Hoewel de emoties tijdens een ongeluk hoog kunnen oplopen moet u proberen te voorkomen om beloftes te maken of beweringen te doen t.a.v. aansprakelijkheid;
  5. Bepaal zo snel mogelijk wie de getuigen zijn en leg hun verhalen vast;
  6. Maak foto’s van het ongeval;
  7. Administreer het aantal dagen dat u niet heeft kunnen werken;
  8. Bekijk de samenstelling van uw verzekering en de verzekeringsvoorwaarden bij een eventueel afgesloten SVI of OVI.

  Wacht niet te lang en roep altijd de hulp in van een letselschade advocaat!

  Bewijsvoering en documentatie bij letselschade aanrijding

  Een goede bewijsvoering maakt een letselschadeclaim sterker. U zult samen met uw letselschadeadvocaat moeten werken aan een uitgebreide en uitstekende documentatie alvorens een claim neer te leggen bij de auto verzekeraar. Deze informatie kunt u verzamelen in de dagen volgend op het ongeluk hetzij zelfstandig of in samenwerking met uw advocaat.

  1. Maak notities van alles wat u zich kunt herinneren ten aanzien van het ongeluk zodra u daartoe fysiek in staat bent;
  2. Ga terug naar de ongevalslocatie om nieuwe foto’s te maken of bewijs te vinden zo kan het zijn dat u een zeer smerig verkeersbord heeft gezien waardoor u een foute keuze heeft gemaakt die het ongeluk heeft veroorzaakt;
  3. Bewaar tastbaar bewijsmateriaal zoals gescheurde kleding of een steen of stuk ijzer dat op het wegdek lag waardoor u de controle over het stuur bent verloren;
  4. Neem contact op met getuigen en probeer zo snel mogelijk hun verklaringen te noteren;
  5. Leg uw verwondingen vast. Maak er foto’s van en zorg voor medische aandacht met het oog op de bewijsvoering ten aanzien van de mate van ernst van uw verwondingen.

  letselschade aanrijding advocaat letselschadeclaim

  Schadevormen bij een aanrijding met letselschade

  Kiest u voor een inzittendenverzekering, dan adviseren wij de schade verzekering inzittenden (SVI)  omdat deze de werkelijk geleden schade uit keert bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een ongevallen inzittendenverzekering is goedkoper dan een schade-inzittendenverzekering, maar keert enkel een maximum bedrag uit.

  Bij schade moet je denken aan:

  Een en ander is feitelijk in te delen in 4 categorieën:

  1. fysiek / lichamelijk
  2. materieel / bezit
  3. emotioneel / geestelijk
  4. financieel

  Als de veroorzaker extra onachtzaam was waardoor het ongeluk is veroorzaakt dan kan dit ook een straf tot gevolg hebben.

   Uw naam

   Uw e-mailadres

   Telefoonnummer

   Onderwerp

   Uw bericht

   Heeft u vragen over letselschade als gevolg van een aanrijding. Neem dan contact met ons op via 0800 44 55 000. Het is voor ons altijd mogelijk om u bij u thuis te bezoeken. Dan krijgen wij een nog beter beeld van uw persoonlijke omstandigheden en heeft u ook alle noodzakelijke informatie tot uw beschikking.

   Neem contact met mij op

   Mijn letselschade zaak dreigde door toedoen van verzekeraar steeds weer vast te lopen. Dankzij de deskundigheid en inzet van HIJINK Advocaten werd een goede afwikkeling bereikt.

   Mw. W. de Waard, Arnhem

   Onze specialisten

   Marit Herngreen
   Ela Timmermans
   Rianne Bockhoven

   Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

   Bereken het hier

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
   Letselschade advocaat