Oorzaken letselschade

Gedrag van een dier

Hondenbeet letsel

In Nederland houden wij op dit moment ongeveer 2,2 miljoen honden. Met een bevolking van ongeveer 16,7 miljoen deelt dus één op de zeven Nederlanders zijn huis met een hond. Mocht u letsel overhouden aan een hondenbeet? Lees dit artikel om te weten wat u juridisch kunt doen.

Hoewel de meeste honden erg vriendelijk zijn en zelden agressief verdrag tonen komt het onder verschillende omstandigheden voor dat het natuurlijke instinct naar boven komt en de hond overgaat tot het bijten of aanvallen van een persoon of ander dier. In de regel loopt het met een sisser af maar een hondenbeet kan serieus letsel tot gevolg hebben en in sommige gevallen zelfs tot de dood leiden. Ook het emotionele letsel van een hondenbeet kan levenslang gevolgen hebben.

Bij Hijink advocaten zijn letselschade specialisten in dienst met ruime ervaring in het bijstaan van personen die lichamelijk en geestelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van een dierenbeet. Wij ondersteunen u  bij het verhalen van de door u geleden schade.

Wist u dat .. persoonlijk letsel als gevolg van hondenbeten is verantwoordelijk voor 1/3 van alle verzekeringsclaims van huiseigenaren.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Welk letsel is het gevolg van een hondenbeet?

  Agressieve honden kunnen diverse letsels tot gevolg hebben waaronder:

  • steekwonden
  • snijwonden
  • infecties
  • littekenvorming
  • gebroken botten
  • gescheurde zenuwen
  • verlies van volledig gebruik een ledemaat

  letselschadeadvocaat-hondenbeet

  Afhankelijk van de aard van uw zaak kan een letselschadeclaim volgend op een hondenbeet gemakkelijk tot een schadevergoeding van duizenden euro’s leiden. Slachtoffers van letselschade kunnen een vergoeding eisen voor kosten voor ziekenhuis, operaties, medicamenten, verlies van inkomen en ook voor toekomstige medische kosten.

  Nalatigheid is niet noodzakelijk bij een hondenbeet

  Ten aanzien van een claim uit hoofde van een hondenbeet hoeft het slachtoffer niet te bewijzen of een hond in het verleden al eens eerder iemand gebeten heeft of dat de eigenaar van de hond niet voldoende maatregelen heeft genomen om de hond onder controle te houden. De honden eigenaar is automatisch aansprakelijk voor de schade die door de hond is toegebracht. Nalatigheid is dus geen onderdeel van de claim.

  Als de hond op een andere manier dan door een beet iemand heeft verwond dan is bovenstaande niet van toepassing. Dus als een hond tegen iemand aanspringt waarbij hij of zij tot val komt dan is voorgaande niet van toepassing. In dat geval wordt de letselschadezaak gevoerd waarbij het accent ligt op nalatigheid. In dit geval moet het slachtoffer dus aantonen dat de hondenbezitter redelijkerwijs niet voldoende maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de hond letsel toebrengt aan het slachtoffer.

  Wat maakt een letselschadeclaim complex?

  Letselschade zaken ten gevolge van een hondenbeet kunnen behoorlijk complex zijn wanneer de partijen discussiëren over de aansprakelijkheid en de werkelijk aard van het letsel. Echter, onze letselschadespecialisten weten hoe ze de feiten van een incident moeten presenteren zodat ze voldoen aan de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld.

  Zelfs als een hond u gebeten heeft uit angst of vermeende zelfverdediging dan nog kunt u aanspraak maken op financiële compensatie van de hondenbezitter als u er serieus letsel aan overhoudt.

  De bezitter van een hond die iemand anders bijt krijgt te maken met aansprakelijkheid wanneer:

  1. De hond eerder iemand gebeten heeft;
  2. De hond geclassificeerd is als gevaarlijk en gemeen;
  3. De eigenaar nalatig is in het controleren van de hond;
  4. De eigenaar zich niet houdt aan de gemeentelijke regelgeving ten aanzien van het aanlijnen van een hond.

  Wat als een hondenbeet het gevolg is van het onrechtmatig betreden van andermans terrein?

  Dit is een zeer complex onderwerp en vaak voor uitleg vatbaar. Belangrijk is dat u in dit geval overleg heeft met een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Er is hierover veel jurisprudentie te vinden. Hondenbeten bij het betreden van andermans terrein en uitlokking zijn complexer van aard.

  Lees hier een uitgebreid artikel op hondenbeet op eigen erf.

  Voorkomen van hondenbeten

  Dat doet hij anders nooit!

  In ons land worden elk jaar zo’n 150.000 mensen door een hond gebeten. Gemiddeld is ruim dertig procent van deze bijtincidenten zó ernstig dat er een dokter of een ziekenhuis aan te pas moet komen. Kinderen zijn vaker het slachtoffer van bijtincidenten dan volwassenen. Vaak komt dat omdat ze hondentaal niet begrijpen en daardoor signalen van de hond missen. Daarom moet je nooit aannemen dat een hond niet zal bijten; zelfs niet als het de meest vriendelijke hond betreft.

  Elke hond die zich bedreigt of angstig voelt kan in een keer bijten!

  Omdat kinderen zich op de zelfde hoogte bewegen als een hond worden ze vaak in het gezicht gebeten. Hierdoor zijn de gevolgen vaak ernstiger dan bij volwassenen. Volwassenen worden in de regel in handen, armen of benen gebeten.

  11 maatregelen om onnodige hondenbeten te voorkomen?

  1. Vraag altijd of het akkoord is dat u de hond van een ander aait;
  2. Als een hond u benadert, blijf dan stil staan;
  3. Als u omvalt door de aanval van een hond, rolt u zich dan op met uw handen over hoofd en oren;
  4. Waarschuw volwassenen als u een zwerfhond ziet of honden die zich vreemd gedragen;
  5. Benader niet een onbekende hond;
  6. Ren niet bij een hond weg;
  7. Geen paniek en maak geen harde geluiden;
  8. Stoor de hond niet als hij slaapt, eet of zijn puppy’s aan het verzorgen is;
  9. Aai een hond niet voordat hij u heeft gezien en aan u geroken;
  10. Laat uw hond niet agressief en fanatiek spelen;
  11. Laat kinderen niet zonder begeleiding met honden spelen.

  Wat moet u doen direct na een hondenbeet?

  • Het eerste en meest belangrijke is de behandeling van het letsel. In geval van ernstig letsel betekent dit een bezoek aan het ziekenhuis om te zorgen hechtingen.
  • Zodra de hondenbeet voldoende goed is behandeld doet u aangifte doen bij de gemeentelijke verantwoordelijke beambte en hem alle nodige informatie te geven inzake het incident. Dit moet zowel door de eigenaar als het slachtoffer te gebeuren.
  • Daarna schakelt u meteen de hulp in van een ervaren letselschade advocaat omdat dit de persoon die u gaat helpen ten aanzien van de gehele juridische afwikkeling van deze zaak en uw claim. Zij zijn verantwoordelijk voor uw verzekeringsclaim en problemen die ontstaan door toedoen van het juridische team van de door u aansprakelijk gesteld hondenbezitter. Hierdoor kunt u zich richten op het herstel en het verwerken van deze traumatische ervaring.

  Hoewel een schadevergoeding en smartengeld nooit alle wonden kan helen kunt u aanspraak maken op een letselschadevergoeding als gevolg van een hondenbeet.

  Neem contact op met een ervaren letselschadeadvocaat!

  Vrijblijvend advies van een letselschadespecialist

   Uw naam

   Uw e-mailadres

   Telefoonnummer

   Onderwerp

   Uw bericht

   Letselschade als gevolg van een hondenbeet kan een traumatische ervaring zijn voor alle betrokken partijen. Hondenbezitters en hun juridische zaakwaarnemers zullen er alles aan doen om u als verantwoordelijke aan te wijzen met als doel u in een situatie te brengen waardoor u geen aanspraak kunt maken op een compensatie van de door u geleden schade. Daarmee brengen ze tegelijkertijd meerdere toekomstige slachtoffers in gevaar. Om dit te voorkomen moet u zorgen voor goede juridische ondersteuning.

   De letselschade specialisten van Hijink Advocaten zijn allemaal goed opgeleid, werken in een multidisciplinair team en hebben zeer veel ervaring. Wij zijn als enige kantoor in Nederland dubbel geaccrediteerd.

   Als u of een van uw geliefden het slachtoffer is geworden van een hondenbeet? Neem dan contact met ons op via 0800 44 55 000.

   Ik wil vrijblijvend advies

   Onze specialisten

   Oscar Hijink
   Marit Herngreen
   Ela Timmermans
   Rianne Bockhoven
   Eelco Driessen

   Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

   Bereken het hier

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
   Letselschade advocaat