Oorzaken letselschade

Letselschade Verkeersongeval

Busongeluk

Letsel door middel van een busongeluk? Wat u moet weten? Als een busbedrijf laconiek omgaat met veiligheid kan dit gevolgen hebben en leiden tot een busongeluk, een botsing met ernstig letsel tot gevolg. Er zijn net zo veel verschillende oorzaken voor busongelukken als voor auto-ongelukken te bedenken.

Echter, de ernst en het dodelijke karakter van dit type ongelukken is veel groter gegeven het grote aantal betrokken passagiers in een bus in combinatie met het gewicht en de omvang van een bus. Ook wanneer een externe weggebruiker wordt aangereden door een bus zijn de gevolgen vaak rampzalig voor het slachtoffer.

Een typische volgeladen bus zal in de praktijk meer dan 20.000 kilo wegen terwijl een doorsnee passagiersvoertuig tegenwoordig zo om en nabij de 1.500 kilo weegt. Als gevolg van de enorme gewichtsverschil en de algemene wetten van de zwaartekracht zal een botsing tussen een bus en een ander voertuig in de regel ernstige en vaak ook tot fataal letsel lijden.

Het is belangrijk om te bepalen wat de oorzaak is van het busongeluk omdat hierdoor duidelijk wordt wie er wettelijk aansprakelijk is voor het letsel en de schade waaronder compensatie voor pijn en lijden, medische kosten en verlies van inkomen.

Het bepalen van de oorzaak van het busongeluk waardoor u letsel heeft opgelopen is een van de eerste onderzoeken die onze ervaren advocaten zullen uitvoeren ten aanzien van uw letselschadezaak.

busongeval letselschade slachtoffer letselschadeadvocaat

Veel voorkomende oorzaken van een busongeluk

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van een busongeluk:

 1. Nalatigheid van het busbedrijf
 2. Nalatigheid van de buschauffeur
 3. Vermoeidheid van de buschauffeur
 4. Slechte weersomstandigheden
 5. Dode hoek
 6. Bocht naar rechts
 7. Andere weggebruiker
 8. Brand

1 – Nalatigheid van het busbedrijf

Een van de meest voorkomende oorzaken van busongelukken in Nederland is nalatigheid van het busbedrijf. Hoewel het aantal vervoerde personen per jaar vrijwel gelijk is aan het aantal passagiers dat middels een vliegtuig wordt vervoerd zijn de veiligheidseisen en -controles en -rapportages een fracktie.

Dit heeft tot gevolg dat veel busmaatschappijen wat minder strak de wettelijke regelgeving volgen ten aanzien van het onderhoud van de bussen en het trainen van de chauffeurs. Dit vindt plaats onder druk van de concurrentie om zo op kosten te kunnen besparen.
Er is veel aandacht nodig voor onderhoud en reparatie van bussen om ervoor te zorgen dat ze veilig gebruikt kunnen worden. Ook het niet dragen van veiligheidsgordels en beperkte naleving van het dragen van de gordels kan ernstige gevolgen hebben. In Nederland hebben de stadsbussen niet eens gordels en in de praktijk wordt op de touringcar niet gehandhaafd op het dragen van gordels.

U hoeft geen gordel te dragen in een bus die een lijndienst uitvoert binnen de bebouwde kom. Dat is uit praktische overwegingen: passagiers stappen steeds in, schuiven op en stappen uit. … In andere bussen of touringcars met autogordels moet u de gordel wel gebruiken.

Meer informatie over het dragen van gordels in de bus.

Wanneer een reguliere stadsbus via een rijksweg van dorp naar dorp rijdt dan zal de snelheid al snel de 80 km/h overschrijden. Een botsing met een boom heeft dan rampzalige gevolgen, zeker wanneer de inzittenden geen gordels dragen en / of, kunnen dragen.

Een busongeluk kan ook plaatsvinden door slecht busonderhoud dat leidt tot defecte onderdelen die niet op tijd zijn vervangen. Het meest voor de hand liggende zijn daarbij natuurlijk de banden en het

2 – Nalatigheid van de buschauffeur

Hoewel er genoeg regelgeving en wetgeving te vinden is met als doel het gedrag van buschauffeurs te regulieren worden de regels in de praktijk regelmatig genegeerd. Dit geld met name bij toer en charter busbedrijven. Een van de regels heeft betrekking op het aantal diensturen waarmee aangegeven wordt hoeveel uren een chauffeur onderweg mag zijn en pauze of vrij moet nemen voor aleer hij weer mag rijden. Andere regelgeving heeft betrekking op snelheid, afslaan en inhalen. Daarnaast kunnen buschauffeurs nalatig zijn doordat ze actief zijn op de telefoon bij het sturen of bekijken van berichtjes of het telefoneren. Ten slotte kunnen ongelukken ook ontstaan omdat de chauffeur onvoldoende getraind is en te weinig ervaring heeft of het gewoon een slechte chauffeur is.

Wij kunnen echter stellen dat onder alle omstandigheden in ieder geval het busbedrijf verantwoordelijk is voor de schade ook als het ongeluk veroorzaakt is door de buschauffeur. Dit valt dan onder de noemer onvoldoende training en opleiding van de chauffeur.

3 – Vermoeidheid van de buschauffeur

Een sub categorie van nalatigheid door buschauffeur en busbedrijf is vermoeidheid. Vermoeidheid kan ook veroorzaakt worden door slaapapneu. In de Verenigde Staten schijnt het op de snelwegen de allergrootste veroorzaker van ongelukken te zijn. Chauffeurs die lijden aan slaapapneu hebben 2,5 keer meer kans op een ongeluk dan bestuurders zonder apneu omdat apneu vermoeidheid tot gevolg heeft. Volgens de Amerikaanse Vereniging voor Transporteurs hebben 28% van de chauffeurs in enige mate last van deze ziekte vergeleken met 4% onder de gemiddelde bevolking.

De oorzaken van slaapapneu moeten worden gezocht bij overgewicht, roken, erfelijke factoren, een korte onderkaak, afwijkingen in het keel- neus- en oorgebied, longafwijkingen, een lage tonus van de mond- en keelspieren door bijvoorbeeld slaapmiddelengebruik of chronisch nier- of hartfalen.

4 – Slecht weer

Af en toe wordt een busongeluk veroorzaakt door extreem slecht weer of slechte wegomstandigheden. Gevaarlijk weer in combinatie met het gewicht van de bus en de beperkte snelheid van korte manoeuvres maken een busongeluk

Dat neemt echter niet weg dat buschauffeurs goed moeten worden opgeleid en getraind en het rijgedrag moeten aanpassen aan de weersomstandigheden zoals de wet en het gezonde verstand dat voorschrijft. Onder die omstandigheden moet de chauffeur bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen.

5 – Dode hoek

Dode hoeken zijn een andere oorzaak voor veel busongelukken. Een blind spot is een een gebied dat niet kan worden gezien met het blote oog of met de daarvoor beschikbare uitrusting. Bussen zijn voorzien van spiegels om doe hoeken te voorkomen.

Ongelukken bij het maken van een bocht komen veel voor. In de regel zijn buschauffeurs er in getraind om naar voren en naar achteren te leunen om blonde vlekken te voor komen. Eigenlijk zijn dat dus geen echte blinde vlekken. Als een buschauffeur door fysieke beperkingen niet in staat is om naar voren en achteren te bewegen door zijn lengte of gewicht dan kun je spreken van onvoldoende training en selectie. De chauffeur had dan geen chauffeur mogen zijn. Derhalve kun je spreken van nalatigheid en is het busbedrijf aansprakelijk voor de door u geleden schade.

6 – Een andere weggebruiker

Een busongeluk kan ook veroorzaakt worden door nalatigheid van een andere chauffeur. Met het toenemende aantal bestuurders / voertuigen op de weg neemt de kans op ongelukken alleen maar toe. Ook andere bestuurders maken fouten of negeren verkeersregels met ernstige ongelukken tot gevolg.

7 – Busbrand

Brand in een bus kan extreem gevaarlijk zijn. Passagiers achter in de bus zouden niet kunnen ontsnappen aan de vlammen. Het kan zijn de vluchtpanelen te small zijn. Ook rook kan ervoor zorgen dat passagiers flauw vallen. Busbranden ontstaat op 2 plekken, in het motorruim en bij de wielen en lagers.
Brand in de motorruimte, wat in 60% van alle gevallen de oorzaak is kan in de praktijk worden voorkomen door zorgvuldig en systematisch onderhoud omdat vieze, smerige, door olie vervuilde motorblokken door lekkage de kans op een brand enorm vergroten zelfs vanuit een klein vonkje of te hoge bedrijfstemperatuur gedurende een reis.

8 – Banden

Te zacht opgeblazen banden kunnen ook een busongeluk veroorzaken en kunnen dus een groot probleem zijn omdat de moderne banden hun vorm handhave zelfs met weinig luchtdruk. Echter, een band met te weinig bandenspanning wordt snel te warm (met name op de snelweg) waardoor vuur of een klapband het gevolg kunnen zijn. Meestal wordt dit veroorzaakt door te weinig bandenspanning van de binnenste dubbele band!

Overleg met een ervaren letselschadeadvocaat

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade advocatuur en een groot gedeelte van onze clienten zijn slachtoffer van een verkeersongeval. Wij hebben dus zeer veel kennis en ervaring met deze vorm van ongevallen.

Wie kunnen we aansprakelijk stellen?

 1. De buschauffeur: Zij hebben de verantwoordelijkheid naar passagiers en andere mensen op de weg om veilig te rijden. Als de chauffeur nalatig is en niet veilig rijdt is hij of zij aansprakelijk.
 2. Het busbedrijf: Het bedrijf dat eigenaar is van de bus kan verantwoordelijk zijn voor het ongeluk omdat het de verantwoordelijkheid is van de onderneming om er voor te zorgen dat de medewerkers goed zijn getraind en dat de bussen in goede staat van dienst zijn zodat de passagiers veilig vervoerd kunnen worden. Als het bedrijf dit niet heeft geregeld dan is het nalatig en dus aansprakelijk.
 3. Het bus onderhoudsbedrijf of de busfabrikant of de fabrikant van bus onderdelen. Als het onderhoudsbedrijf nalatig is geweest bij het inspecteren en onderhouden van de bus dan kan deze aansprakelijk worden gesteld. Insgelijks geldt dit voor de fabrikant van de bus of de leverancier en fabrikant van onderdelen.
 4. Een nalatige medeweggebruiker.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

  Hijink Letselschadespecialisten

  Vestiging Arnhem
  Onderlangs 1
  6812 CE Arnhem
  (026) 442 39 13

  Vestiging Nijmegen
  Kerkenbos 1021
  6546 BB Nijmegen
  (024) 388 66 80

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat