Oorzaken letselschade

Letselschade Verkeersongeval

E-bike

Deelfietsen en e-bikes zijn extreem populair en veroveren op grote snelheid de Nederlandse fietspaden en openbare wegen. In dit artikel beschrijf ik de problemen en gevaren van e-bikes op het fietspad en wat u moet doen als u slachtoffer bent van een botsing tussen een e-bike en een fietser.

Met de enorme ontwikkeling en het grote aanbod van e-bikes in combinatie met de COVID19 pandemie zoeken veel mensen naar mogelijkheden om buiten te kunnen bewegen. Een e-bike is dan erg gemakkelijk in gebruik waarbij met name de minder fitte mensen weer plezier kunnen krijgen in het fietsen van A naar B, of voor het vermaak, van A naar A, in het rond.

E-bikes zijn elektrisch ondersteunde fietsen met een elektromotor die aangedreven wordt door een accu. Ze lijken in alle opzichten op een gewone fiets en iedereen kan ermee overweg zonder aanvullende certificaten of diploma’s. De motor versterkt te trapbeweging waardoor dit lichter wordt.

Op twee manieren zorgt de groei van het aantal e-bikes voor een toename in het aantal ongelukken.

1. Toenemende drukte
Enerzijds zijn er meer fietsers op weg waardoor de drukte op het fietspad toeneemt.

2. Snelheidsverschil
Daarnaast hebben veel e-bikes doorgaans een hogere snelheid dan de reguliere fietsers waardoor inschattingsfouten worden gemaakt. Tot slot gaan ook steeds meer onervaren of oudere mensen fietsen die in de praktijk meer fouten maken door gebrek aan ervaring, onkunde en onhandigheid. Er zijn zelfs e-bikes die net zo hard gaan als een bromfiets met dat verschil dat andere fietsers en voetgangers ze niet horen aankomen.

Al met al redenen waarom het aantal botsingen tussen e-bikes en voetgangers of aanrijdingen tussen e-bikes en fietsers toeneemt!

Wettelijk gezien worden e-bikes op de zelfde manier behandeld als gewone fietsen dus de wetgeving van toepassing op e-bikes is gelijk aan de wetgeving voor fietsers. Voor e-bikes die harder gaan dan 24 km/h is het dragen van een helm verplicht.

ongeluk botsing e-bike en fietser

Het probleem met e-bikes is dat je ze gewoon niet hoort aankomen. Als fietser doe je heel veel op gehoor. Ga je bijvoorbeeld zelf inhalen op het fietspad dan kijk je in de regel niet om. Dat is een handeling die er niet inzit omdat het in de praktijk in combinatie met andere fietsers niet nodig is. Het verschil in tempo is in de regel gering waardoor ongelukken tijdig worden voorkomen. De snellere e-bikes daarentegen hebben wel een enorm verschil in snelheid en dan is een correctie of uitwijken soms niet meer mogelijk. Fietsers zijn zich vanuit ervaring wel bewust van snelheidsverschillen en dat is ook de reden dat er geluisterd wordt of er een brommer aankomt. In het geval van een snelle e-bike is dat dus niet voldoende en zal serieus omgekeken moeten worden omdat de meeste gewone fietsen geen spiegeltjes hebben. Als je als fietser niet omkijkt krijg je ongelukken.

De schuldvraag is dan heel moeilijk. Iemand die achterop rijdt lijkt schuldig maar als een gewone fietser zelf abrupt besluit te gaan inhalen waardoor de e-biker achterop knalt dan wordt het een moeilijke kwestie en rijst de vraag wie er aansprakelijk is voor de botsing tussen e-bike en fietser.

Hersenletsel botsing e-bike en fietser

In Nederland fietsen de meeste mensen zonder helm. Dit heeft tot gevolg dat een simpele botsing tussen een e-bike en een fietser tot ernstig en blijvend hersenletsel kan lijden. In dat geval heeft dat levenslang consequenties voor het slachtoffer. Het kan gevolgen hebben voor de verstandelijke vermogens van het slachtoffer, de mogelijkheid tot communicatie en de gemoedstoestand. Het kan zelfs zo zijn dat de persoon nooit meer zijn of haar werk kan hervatten.

Slachtoffers van traumatische hersenletsel hebben veel medische zorg en behandelingen nodig. Alleen het dragen van een helm wil overigens niet zeggen dat er geen hersenletsel kan worden opgelopen.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

  Hijink Letselschadespecialisten

  Vestiging Arnhem
  Onderlangs 1
  6812 CE Arnhem
  (026) 442 39 13

  Vestiging Nijmegen
  Kerkenbos 1021
  6546 BB Nijmegen
  (024) 388 66 80

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat