Voetganger aangereden door brommer

Bent u als fietser of voetganger aangereden door een brommer of scooter?

In dit artikel beschrijf ik alles wat u moet weten als u bent aangereden door een brommer of scooter, hetzij op de weg, het fietspad, bij het oversteken of op het voetpad. U kunt altijd telefonisch contact met ons opnemen om uw ongeval te bespreken met een van onze specialisten.
Bel dan 0800 44 55 000. Dan krijgt u meteen een beeld van de mogelijkheden tot het indienen van een schadevergoeding of smartengeldclaim uit hoofde van het door u geleden letsel en schade.

Voetgangers worden gelukkig niet heel erg vaak aangereden door brommers of scooters omdat in Nederland het fietspad en de openbare weg goed gescheiden is van het voetpad maar als er een botsing / ongeluk plaats vind dan zijn blessures die de voetganger oploopt vaak pijnlijk en langdurig. Als u langdurig worstelt met de gevolgen van het ongeluk

voetganger aangereden door brommer

Veel mensen en met name jongeren zijn in het bezit van een brommer of scooter en afhankelijk van de snelheid van het voertuig begeven ze zich binnen de bebouwde kom op de openbare weg of het fietspad. Begin 2019 telde Nederland ruim 1,2 miljoen brom- en snorfietsen. Dit is 1,6 procent meer dan in 2018. De snorfiets is populairder dan de bromfiets, met bijna 750 duizend geregistreerde exemplaren tegen 457 duizend geregistreerde bromfietsen. Het aantal snorfietsen was in januari 2019 4 procent hoger dan een jaar eerder, het aantal bromfietsen was bijna 2 procent lager. Dit blijkt uit cijfers van het CBS anno 2019.

Bron: CBS

Het merendeel van de bestuurders hebben een leeftijd van 16 tot 20 jaar omdat het een goedkope manier van gemotoriseerd transport is voor mensen in die leeftijd. Als mensen ouder worden dan neemt het brommer of scooterbezit drastisch af.
Vanaf een jaar of 40 neemt daarentegen het bezit weer toe. Hoewel de meeste bestuurders verantwoord weggebruiken zitten er in deze categorie toch relatief veel onervaren en roekeloze bestuurders hetgeen de hoogte van het aantal ongevallen ook verklaard.

Als u als voetganger of fietser wordt aangereden door een brommer of scooter dan kan dit ernstige gevolgen hebben door het snelheidsverschil en een betonnen ondergrond valt nooit gemakkelijk. Zeker als u ouder bent dan 50 dan zien we dat het letsel significant toeneemt. Het is dan ook logisch dat u vaak gevolgen ondervind van een aanrijding door een brommer. Als u dit overkomen is dan neemt u contact met ons op en onderzoeken we de mogelijkheden tot het indienen van een schadevergoeding die rekening houdt met uw schade op dit moment en in de toekomst.

Voetganger aangereden door brommer of scooter

letselschade checklist

Een voetganger die is aangereden door een bromfiets can op heel manier letsel ondervinden. De belangrijkste factor bij de hoogte van het letsel is de snelheid van de brommer tijdens de botsing met de voetganger en de aard van de botsing. Bijvoorbeeld, van voren of van achteren. Zelfs bij lage snelheden kan het letsel enorm zijn. Wij maken het dagelijks mee. Zelfs fietsers die elkaar inhalen waarbij de schouders elkaar licht raken kunnen al ongenadig hard vallen. Zelden of nooit draagt een voetganger of fietser in het verkeer speciale beschermende kleding om een val te verzachten. Met name senioren en kinderen hebben het meeste gevaar.

Het hoeft overigens niet alleen fysiek letsel te zijn waar u mee te kampen heeft na een aanrijding met een brommer. Veel mensen ondervinden psychische klachten na een ongeval en durven niet meer goed de weg op. Een ongeval kan ernstige en langdurige traumatische gevolgen hebben. Denk maar aan de angst voor honden als u een keer op jonge leeftijd gebeten bent. Dat werkt op een zelfde manier door. Het kan emotioneel verontrustend werken, angsten kunnen ontstaan, stress door herinneringen en zelfs een verstoorde nachtrust uit onrust voor een mogelijke herhaling van het ongeval.

De bestuurder van de brommer of scooter is daarentegen in de regel beter beschermd, draagt een helm, goede kleding, stevige schoenen en handschoenen. Sommigen dragen zelfs een leren broek of jas ter bescherming tegen schaafwonden. Van een voetganger hoef en kun je dat niet verwachten en beton is hard.

Voorbeelden van ongelukken:

 • Brommer die een bus inhaalt en niet ziet dat een voetganger net wil oversteken
 • Bestuurder van een scooter die een stukje afkort via het voetpad. In dat geval kun je als slachtoffer altijd aanspraak maken op een schadevergoeding
 • slechte stuurbeheersing van een bromfiets bestuurd door het schampen van stoeprand of een ander opstakel op de weg
 • uitwijkende manouvre van een scooter bestuurder omdat hij niet oplet of onvoldoende afstand heeft gehouden

Een letselschadeclaim is in veel gevallen mogelijk als een voetganger wordt aangereden door een brommer of scooter.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Hijink Letselschadespecialisten

  Vestiging Arnhem
  Onderlangs 1
  6812 CE Arnhem
  (026) 442 39 13

  Vestiging Nijmegen
  Kerkenbos 1021
  6546 BB Nijmegen
  (024) 388 66 80

  Ook interessant:

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat