Aantal arbeidsongevallen blijft hoog

In 2019 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dit aantal is in de laatste paar jaar vrijwel niet veranderd. De meeste ongevallen hebben een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

1,1 procent van alle werknemers verzuimde minstens vier dagen als gevolg van het arbeidsongeval.

Het aantal arbeidsongevallen lag vorig jaar iets hoger dan twee jaar geleden, toen er ongeveer 91.000 voorvallen waren, en op hetzelfde niveau als in 2017. Dat waren er beduidend meer dan in de jaren daarvoor. Zo waren er in 2015 nog 73.000 incidenten. Omdat er sindsdien meer mensen aan het werk zijn gegaan betekent dit dat het gemiddeld aantal ongevallen per werknemer is gestegen.

25% van alle ongevallen vallen onder de categorie psychische overbelasting

Bij 23 duizend arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim was de hoofdoorzaak van het letsel psychische overbelasting. Denk daarbij aan intimidatie of stress.

Andere oorzaken van een arbeidsongeval zijn meer van fysieke aard. Denk daarbij met name aan:

 • uitglijden
 • struikelen
 • een andere vorm van vallen
 • fysieke overbelasting door zwaar tillen of een verkeerde manier van beweging

Hoe is de verdeling van arbeidsongevallen verdeeld over de verschillende branches?

Omdat de meeste vormen van ongeval gerelateerd zijn aan fysieke werkzaamheden is het aantal in de dienstensector het laagst. Bij bedrijven in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening en energievoorziening kwamen relatief weinig arbeidsongevallen voor. Daarentegen waren er relatief veel ongevallen in het afvalbeheer, transport en logistiek en de bouwnijverheid.

Gratis letselschadeadvies bij arbeidsongeval

Lichamelijk of geestelijk letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

  Hijink Letselschadespecialisten

  Vestiging Arnhem
  Onderlangs 1
  6812 CE Arnhem
  (026) 442 39 13

  Vestiging Nijmegen
  Kerkenbos 1021
  6546 BB Nijmegen
  (024) 388 66 80

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat