Gebrekkige voertuigen

Dit artikel gaat over letselschade aansprakelijkheid als gevolg van gebrekkige auto’s, auto-onderdelen of voertuigen.

Auto’s zijn complexe machines met duizenden onderdelen. Als een onderdeel faalt kan de auto niet langer functioneren. Zoals bij vrijwel elke machines is algemeen slijtage een van de meest veel voorkomende oorzaken van het slecht functioneren van een voertuig maar soms kunnen de problemen ook veroorzaakt worden door gebrekkige producten of onderdelen. Als u onder deze omstandigheden geconfronteerd wordt met persoonlijk letsel veroorzaakt door een gebrekkig auto onderdeel dan kan het zijn dat u een letselschadeclaim kunt indienen uit hoofde van persoonlijk letsel. In dit artikel vertel ik u alles wat u moet weten over een letselschadeclaim volgend op persoonlijk letsel door een defect auto onderdeel of defect in een ander voertuig.

Producenten van voertuigen hebben de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat de onderdelen die zij produceren, in de voertuigen verwerken en verkopen veilig zijn. Dit wordt in Nederland gecontroleerd door het RDW. Het RDW draagt er zorg voor dat producenten voertuigen produceren die voldoen aan de veiligheidsstandaarden en zorgen voor het terugroepen van voertuigen die niet voldoen.
Helaas is dit niet altijd het geval. Ter vergelijking, het Amerikaanse instituut voor vervoersveiligheid heeft sinds zijn oprichting in 1966 meer dan 390 voertuigen teruggeroepen, 46 miljoen keren zijn banden uit de handel genomen en 66 miljoen keer zijn onderdelen vervangen.

letselschade door gebrekkig auto auto-onderdeel of voertuig

Gebrekkige voertuig- en auto-onderdelen kunnen het resultaat zijn van slecht ontwikkelde onderdelen die niet veilig zijn of het onderdeel is wel goed en veilig ontworpen maar niet goed geproduceerd omdat er iets mis is gegaan tijdens de productie of dat er sprake was van een gebrekkige materiaal controle. In beide gevallen heeft u, als slachtoffer van letselschade door een gebrekkig auto-onderdeel recht op een schadevergoeding en onze ervaren letselschade advocaten kunnen u hierbij helpen op zoek naar een rechtvaardige vergoeding ter compensatie van de door u geleden of nog te leiden verliezen.

Rechtszaken als gevolg van letsel door gebrekkige auto-onderdelen.

Bij letselschadezaken als gevolg van gebrekkige auto’s of auto-onderdelen zien we met name navolgende veel voorkomende oorzaken:

 • Airbags die niet ontvouwen of slecht functioneren
 • Defecten aan banden waaronder rubber van een lage kwaliteit
 • Problemen met autogordels
 • Gebrekkige rugleuningen
 • Defecten in het stuurinrichting
 • Gebrekkige overbrenging
 • Versnelling die blijft steken of niet functioneert
 • Lekkend brandstofsysteem

Wie is er aansprakelijk voor gebrekkige auto-onderdelen?

Het productieproces van een auto in het bijzonder en voertuigen in het algemeen is complex. Er zijn zeer veel leverancier en tussenpartijen bij betrokken waaronder de autoproducent die de auto in samenstelt, de fabrikant van onderdelen maar ook de tussenpersonen die een rol vervullen in het distributiekanaal.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  In elke fase van het proces bestaat het gevaar van fouten. De oorzaak van het ongeluk moet nauwkeurig worden bepaald om te kunnen bepalen wie aansprakelijk is voor het defecte auto-onderdeel. Productaansprakelijkheid is een complex onderwerp en aansprakelijkheid aantonen kan erg lastig zijn. Het is voorwaardelijk om het ongeluk vanuit alle invalshoeken te bekijken om te kunnen bepalen waar de verantwoordelijkheid ligt. Een ervaren advocaat of letselschadespecialist is uw beste garantie om ervoor te zorgen dat uw belangen behartigd worden.

  Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

  Welke schades kunnen opgelopen worden door gebrekkige auto-onderdelen?

  Botsingen kunnen diverse letsels tot gevolg hebben en gevolgen hebben op korte en lange termijn. Als er sprake is van nalatigheid tijdens het productieproces dan heeft het slachtoffer het recht op compensatie voor pijn, leiden, verlies van inkomen en een vergoeding van huidige, gemaakte en toekomstige medische kosten.

  Als u denkt dat een gebrek in uw auto of een gebrekkig auto-onderdeel de oorzaak is van uw persoonlijk letsel dan neemt u gewoon contact met ons. Hijink Advocaten is sterk gespecialiseerd in letselschade. Autofabrikanten en andere fabrikanten van voertuigen zijn over het algemeen zeer groot en beschikken over veel juridische ondersteuning. Daarom is het nodig dat u de beste juridische bijstand krijgt. Door te werken met een van onze letselschadeadvocaten bent u verzekert van de beste hulp.

  Wij willen slachtoffers en hun geliefden helpen en zorgen dat ze de vergoeding krijgen waarop ze recht hebben. Neem contact op via 0800 44 55 000 en wij maken nog vandaag een afspraak met elkaar.

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat